Pinjaman LPPSA

Apakah Syarat-syarat Kelayakan untuk Memohon Pinjaman Perumahan Kerajaan melalui LPPSA?

xswojgv 2ei

Apakah Syarat-syarat Kelayakan untuk Memohon Pinjaman Perumahan Kerajaan melalui LPPSA?

 

rumahibs fb cover 03 

Syarat-syarat kelayakan memohon pinjaman perumahan kerajaan melalui LPPSA

Untuk memohon pinjaman perumahan kerajaan melalui Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA), terdapat beberapa syarat kelayakan yang perlu dipenuhi, antaranya:

Warganegara Malaysia

 • Pemohon mestilah warganegara Malaysia.

Umur

 • Umur pemohon mestilah 18 hingga 58 tahun pada tarikh permohonan diterima.

Pendapatan

 • Pendapatan bulanan isi rumah pemohon mestilah tidak melebihi RM10,000 sebulan.
 • Pendapatan ini adalah pendapatan sebelum tolak cukai dan sumbangan KWSP.

Tiada hartanah

 • Pemohon dan pasangan tidak memiliki rumah sendiri.
 • Jika memiliki hartanah, nilai hartanah tersebut mestilah kurang daripada RM100,000.

Bekerja

 • Pemohon mestilah bekerja dan telah disahkan dalam perkhidmatan.
 • Bagi pemohon yang baru berkhidmat kurang 3 tahun, surat pengesahan tetap perlu dikemukakan.

Anak

 • Pemohon mestilah mempunyai sekurang-kurangnya seorang anak yang sah di sisi undang-undang.

Pinjaman perumahan

 • Pemohon tidak pernah memohon atau mendapat kemudahan pinjaman perumahan daripada kerajaan atau mana-mana agensi kerajaan.

 

Perkara-perkara lain yang perlu diketahui

Berikut adalah perkara-perkara lain yang perlu diketahui oleh pemohon:

 • Permohonan hanya dibuka kepada pemohon yang bekerja dengan kerajaan persekutuan sahaja.
 • Kelayakan adalah bergantung kepada penilaian pihak LPPSA. Memenuhi syarat-syarat di atas tidak semestinya lulus kelayakan.
 • Pemohon perlu mengemukakan dokumen sokongan yang diperlukan seperti salinan Kad Pengenalan, slip gaji, surat pengesahan gaji, penyata KWSP dan lain-lain.
 • Tempoh pembayaran balik pinjaman adalah maksimum 25 tahun atau sehingga pemohon mencapai umur persaraan 58 tahun.
 • Kadar faedah pinjaman adalah 4% setahun dan tidak berubah sepanjang tempoh pinjaman.
 • Jumlah pinjaman yang diluluskan adalah bergantung kepada gaji pemohon.

Dengan mengetahui syarat-syarat di atas, pemohon boleh membuat persediaan awal dan memastikan permohonan lengkap sebelum mengemukakannya ke LPPSA. Permohonan yang lengkap dan memenuhi syarat kelayakan berpeluang besar untuk diluluskan.

 

1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

 

Soalan-soalan Lazim Mengenai Permohonan Pinjaman Perumahan LPPSA

Apakah dokumen-dokumen yang perlu disertakan bersama borang permohonan?

Dokumen-dokumen yang perlu disertakan adalah:

 • Salinan Kad Pengenalan pemohon dan pasangan
 • Slip gaji terkini pemohon dan pasangan
 • Penyata KWSP terkini pemohon dan pasangan
 • Surat pengesahan gaji dan jawatan daripada majikan
 • Surat persetujuan daripada majikan untuk potongan bulanan
 • Salinan sijil nikah atau sijil lahir anak jika berkaitan
 • Gambar rumah yang hendak dibeli sekiranya ada

Berapa lamakah tempoh kelulusan permohonan pinjaman LPPSA?

Tempoh kelulusan adalah antara 1 hingga 3 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima. Ini bergantung kepada ketepatan maklumat dan dokumen yang dikemukakan.

Bolehkah saya memohon jika sudah mempunyai rumah?

Tidak boleh. Pinjaman LPPSA hanya untuk pembelian rumah pertama sahaja. Jika sudah memiliki rumah, permohonan tidak akan diluluskan.

Adakah terdapat sebarang yuran permohonan yang perlu dibayar?

Tiada yuran permohonan dikenakan. Pemohon hanya perlu mengemukakan dokumen yang diperlukan sahaja.

Berapakah kadar faedah untuk pinjaman perumahan LPPSA?

Kadar faedah kekal 4% setahun sepanjang tempoh pinjaman. Ia adalah kadar faedah terendah untuk pinjaman perumahan.

Bolehkah saya menjual rumah yang dibeli melalui pinjaman LPPSA?

Boleh, tetapi pemohon perlu menyelesaikan baki pinjaman terlebih dahulu sebelum rumah tersebut dijual.

 

Kesimpulan

Apakah dokumen-dokumen yang perlu disertakan bersama borang permohonan?

Dokumen-dokumen yang perlu disertakan adalah:

 • Salinan Kad Pengenalan pemohon dan pasangan
 • Slip gaji terkini pemohon dan pasangan
 • Penyata KWSP terkini pemohon dan pasangan
 • Surat pengesahan gaji dan jawatan daripada majikan
 • Surat persetujuan daripada majikan untuk potongan bulanan
 • Salinan sijil nikah atau sijil lahir anak jika berkaitan
 • Gambar rumah yang hendak dibeli sekiranya ada

Berapa lamakah tempoh kelulusan permohonan pinjaman LPPSA?

Tempoh kelulusan adalah antara 1 hingga 3 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima. Ini bergantung kepada ketepatan maklumat dan dokumen yang dikemukakan.

Bolehkah saya memohon jika sudah mempunyai rumah?

Tidak boleh. Pinjaman LPPSA hanya untuk pembelian rumah pertama sahaja. Jika sudah memiliki rumah, permohonan tidak akan diluluskan.

Adakah terdapat sebarang yuran permohonan yang perlu dibayar?

Tiada yuran permohonan dikenakan. Pemohon hanya perlu mengemukakan dokumen yang diperlukan sahaja.

Berapakah kadar faedah untuk pinjaman perumahan LPPSA?

Kadar faedah kekal 4% setahun sepanjang tempoh pinjaman. Ia adalah kadar faedah terendah untuk pinjaman perumahan.

Bolehkah saya menjual rumah yang dibeli melalui pinjaman LPPSA?

Boleh, tetapi pemohon perlu menyelesaikan baki pinjaman terlebih dahulu sebelum rumah tersebut dijual.

 

Kesimpulan

 • Syarat-syarat utama memohon pinjaman LPPSA termasuklah warganegara Malaysia, berumur 18-58 tahun, bergaji RM10,000 ke bawah, tiada hartanah dan mempunyai anak.
 • Dokumen sokongan seperti Kad Pengenalan, slip gaji, surat majikan perlu disertakan.
 • Tempoh kelulusan adalah 1-3 bulan dan kadar faedah 4% setahun.
 • Perlu menyelesaikan pinjaman sebelum menjual rumah yang dibeli melalui LPPSA.

01- Berikut adalah sambungan soalan-soalan lazim mengenai permohonan pinjaman perumahan LPPSA:

 

Bolehkah pasangan saya juga memohon pinjaman LPPSA?

Tidak boleh. Hanya satu permohonan sahaja dibenarkan bagi setiap keluarga. Jika pasangan sudah memohon, pemohon tidak layak memohon.

Berapakah jumlah maksimum pinjaman yang boleh diluluskan?

Jumlah maksimum bergantung kepada gaji pemohon. Secara umumnya, jumlah pinjaman adalah antara RM100,000 hingga RM500,000.

Bolehkah saya menggunakan pinjaman ini untuk membeli rumah sekunder?

Tidak boleh. Pinjaman LPPSA hanya untuk pembelian rumah utama sahaja. Ia tidak boleh digunakan untuk pembelian rumah sekunder atau pelaburan.

Perlukah saya menyediakan wang pendahuluan 10% daripada harga rumah?

Tidak perlu. Pinjaman LPPSA boleh digunakan bagi 100% harga rumah tertakluk kepada kelulusan jumlah pinjaman.

Bolehkah saya menggunakan pinjaman ini jika saya sudah mempunyai pinjaman perumahan sedia ada?

Tidak boleh. Pemohon mestilah bebas daripada sebarang pinjaman perumahan sedia ada untuk layak memohon pinjaman LPPSA.

Berapa lamakah tempoh pembayaran balik pinjaman LPPSA?

Tempoh maksimum adalah 25 tahun atau sehingga umur persaraan 58 tahun, mana yang lebih awal. Tempoh minimum adalah 5 tahun.

Adakah terdapat sebarang fi atau caj lain yang perlu dibayar?

Tiada fi atau caj tambahan. Pemohon hanya perlu membayar ansuran bulanan yang merangkumi pembayaran balik pinjaman dan faedah 4% setahun.Itu adalah beberapa soalan lazim tambahan mengenai pinjaman perumahan LPPSA. Harap maklumat ini dapat membantu pemohon membuat persediaan dan permohonan dengan lengkap.

 

2 Skim Zero Deposit

 

02- Berikut adalah sambungan soalan-soalan lazim mengenai permohonan pinjaman perumahan LPPSA:

Bolehkah saya menggunakan pinjaman ini jika saya bekerja sendiri/freelance?

Tidak boleh. Pinjaman LPPSA hanya untuk pemohon yang bekerja tetap dengan kerajaan persekutuan sahaja. Pemohon bekerja sendiri atau freelance tidak layak memohon.

Bolehkah saya memohon jika saya baru berkhidmat kurang dari 6 bulan?

Boleh, tetapi pemohon perlu mengemukakan surat pengesahan tetap daripada majikan sebagai bukti pengesahan jawatan tetap.

Berapakah jangka masa minimum yang telah disahkan dalam perkhidmatan?

Tiada jangka masa minimum ditetapkan. Pemohon boleh memohon walaupun baru disahkan dalam perkhidmatan, asalkan ada surat pengesahan tetap.

Bolehkah saya menggunakan pinjaman ini untuk membina rumah?

Boleh, tetapi tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

 • Tanah perlu atas nama pemohon
 • Kelulusan pelan bangunan diperolehi
 • Kontraktor berdaftar dipilih

Perlukah saya menunjukkan bukti telah menemui rumah/tanah sebelum memohon?

Tidak perlu. Pemohon boleh memohon terlebih dahulu sebelum menemui rumah/tanah. Kelulusan pinjaman memudahkan proses pembelian.

Bolehkah suami dan isteri memohon secara berasingan?

Tidak boleh. Suami dan isteri dianggap sebagai satu unit keluarga dan hanya satu permohonan dibenarkan. Kedua-duanya perlu sama ada memohon bersama atau salah seorang sahaja memohon.

Berapakah tempoh minimum perkhidmatan saya perlu disahkan sebelum memohon?

Tiada tempoh minimum ditetapkan. Pekerja baharu boleh memohon dengan mengemukakan surat pengesahan tetap jawatan walaupun baru berkhidmat kurang 3 bulan.Itu adalah beberapa soalan lazim tambahan mengenai pinjaman perumahan LPPSA. Semoga informasi ini dapat membantu pemohon membuat persediaan rapi sebelum memohon.

03- Berikut adalah sambungan soalan-soalan lazim mengenai permohonan pinjaman perumahan LPPSA:

Bolehkah saya menggunakan pinjaman ini jika saya sudah berkahwin tetapi belum mempunyai anak?

Boleh. Walaupun syarat utama adalah mempunyai sekurang-kurangnya seorang anak, pengecualian diberikan kepada pasangan yang baru berkahwin tetapi belum mempunyai anak.

Adakah terdapat sebarang had umur maksimum untuk pemohon?

Ya, had umur maksimum untuk memohon ialah 58 tahun. Ini bagi memastikan tempoh pembayaran balik pinjaman tidak melebihi umur persaraan pemohon.

Bolehkah saya memohon jika mempunyai tanggungan pinjaman kenderaan?

Boleh, asalkan jumlah pembayaran balik bulanan untuk pinjaman kenderaan tersebut tidak melebihi 1/3 daripada gaji bulanan pemohon. Ini bagi memastikan kemampuan untuk membayar balik pinjaman perumahan.

Berapakah tempoh notis untuk kelulusan permohonan pinjaman LPPSA?

Tiada tempoh notis standard. Kelulusan bergantung kepada kes per kes. Keutamaan diberikan kepada permohonan lengkap dengan dokumen sokongan yang jelas.

Bolehkah saya memohon jika bekerja di syarikat swasta/GLC?

Tidak boleh. Pinjaman LPPSA hanya untuk kakitangan kerajaan persekutuan sahaja. Pekerja sektor swasta atau GLC tidak layak memohon.

Siapakah yang boleh saya hubungi untuk pertanyaan lanjut?

Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi LPPSA di talian 03-2691 7800 atau emel ke [email protected]. Petugas khidmat pelanggan akan membantu menjawab sebarang pertanyaan.Itu sahaja soalan lazim tambahan mengenai pinjaman perumahan LPPSA. Semoga informasi ini membantu pemohon membuat persediaan rapi sebelum memohon.

3 Spesifikasi Rumah

 

04- Berikut adalah sambungan soalan-soalan lazim mengenai permohonan pinjaman perumahan LPPSA:

Bolehkah saya memohon sekiranya saya sedang menunggu penetapan jawatan tetap?

Tidak boleh. Pemohon mestilah telah disahkan dalam perkhidmatan tetap. Mereka yang masih menunggu penetapan jawatan tetap tidak layak memohon.

Adakah semakan CCRIS dilakukan semasa penilaian permohonan?

Ya, semakan CCRIS adalah sebahagian daripada proses penilaian permohonan pinjaman LPPSA. Ini bagi memastikan pemohon tidak memiliki pinjaman tertunggak atau muflis.

Berapakah tempoh minimum perkhidmatan saya perlu disahkan sebelum memohon?

Tiada had minimum tempoh perkhidmatan. Yang penting, pemohon telah disahkan dalam perkhidmatan tetap dan bukannya dalam tempoh percubaan atau kontrak.

Bolehkah saya memohon jika baru sahaja bertukar ke agensi kerajaan yang lain?

Boleh, asalkan perkhidmatan tetap di agensi kerajaan baharu telah disahkan. Surat pengesahan tetap perlu dikemukakan walaupun baru bertukar agensi kerajaan.

Berapakah tempoh maksimum untuk kelulusan pinjaman diproses?

Tiada tempoh maksimum ditetapkan. Walau bagaimanapun, kebanyakan permohonan memakan masa 1 hingga 3 bulan untuk diproses, tertakluk kepada ketepatan maklumat dan kelengkapan dokumen.

Bolehkah saya memohon jika sudah bercerai?

Boleh, tetapi pemohon perlu mengemukakan salinan sijil cerai dan membuktikan memiliki hak penjagaan terhadap anak-anak. Kelayakan masih tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.Itu sahaja soalan lazim tambahan mengenai pinjaman perumahan LPPSA. Semoga maklumat ini dapat membantu pemohon membuat persediaan rapi sebelum memohon.

 

rumahibs logo black
kontraktor rumah
bina rumah
pinjaman lppsa
pengeluaran kwsp
spesifikasi rumah
pelan rumah
rekabentuk rumah
bina rumah atas tanah sendiri
kontraktor rumah selangor