Pinjaman LPPSA

Bagaimanakah proses semakan dan kelulusan pinjaman LPPSA?

nwbx723xahw

Bagaimanakah proses semakan dan kelulusan pinjaman LPPSA?

rumahibs fb cover 03Pertanyaan 1: Apakah syarat-syarat untuk memohon pinjaman LPPSA?

Untuk memohon pinjaman LPPSA, terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi oleh pemohon:

 • Warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas
 • Pendapatan bulanan isi rumah tidak melebihi RM5,000
 • Tidak memiliki rumah sendiri
 • Tidak pernah menerima rumah kos rendah daripada kerajaan atau agensi kerajaan
 • Tidak pernah menerima pinjaman perumahan daripada kerajaan atau agensi kerajaan
 • Tidak muflis atau bankrap
 • Mempunyai keupayaan untuk membayar ansuran bulanan pinjaman

Selain itu, pemohon juga perlu mengemukakan dokumen sokongan seperti salinan Kad Pengenalan, slip gaji, penyata bank 3 bulan terakhir dan lain-lain. Pastikan semua dokumen adalah sah dan lengkap sebelum mengemukakan permohonan.

Pertanyaan 2: Berapa jumlah pinjaman yang boleh dipohon melalui LPPSA?

Jumlah pinjaman LPPSA yang boleh dipohon adalah seperti berikut:

 • Wilayah Tengah (Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan):
  • Kos rumah tidak melebihi RM300,000: boleh memohon sehingga 100% kos rumah
  • Kos rumah melebihi RM300,000: pinjaman maksimum RM300,000
 • Wilayah Lain:
  • Kos rumah tidak melebihi RM150,000: boleh memohon sehingga 100% kos rumah
  • Kos rumah melebihi RM150,000 sehingga RM300,000: pinjaman maksimum RM150,000

Jumlah pinjaman yang diluluskan juga bergantung kepada penilaian dan kelayakan pemohon. Semakan akan dibuat berdasarkan pendapatan dan komitmen kewangan pemohon bagi memastikan kemampuan untuk membayar balik pinjaman.

Pertanyaan 3: Berapa tempoh bayaran balik pinjaman LPPSA?

Tempoh bayaran balik pinjaman LPPSA adalah sehingga 35 tahun atau sehingga pemohon mencapai umur 65 tahun, mana yang lebih awal.Ansuran bulanan adalah termasuk principal dan faedah pinjaman. Kadar faedah yang dikenakan adalah pada kadar 4% setahun pada kadar tetap selama tempoh pinjaman.Contohnya, sekiranya pinjaman diluluskan pada umur 30 tahun, tempoh bayaran balik adalah 35 tahun. Jika diluluskan pada umur 50 tahun, tempoh bayaran balik adalah sehingga mencapai umur 65 tahun.

1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

Pertanyaan 4: Apakah proses dan tempoh kelulusan permohonan LPPSA?

Proses dan tempoh kelulusan permohonan LPPSA adalah seperti berikut:

 1. Pemohon mengemukakan permohonan lengkap beserta dokumen sokongan ke pejabat LPPSA.
 2. Dalam tempoh 7 hari, LPPSA akan membuat semakan awal ke atas permohonan.
 3. Jika lulus semakan awal, pemohon akan dimaklumkan untuk hadir temu duga dan semakan dokumen asal.
 4. Semakan lanjut akan dibuat selepas temu duga. Ini termasuk pengesahan gaji dan semakan CCRIS.
 5. Jika lulus semakan lanjut, kelulusan prinsip akan diberikan dalam tempoh 14 hari dari tarikh temu duga.
 6. Pemohon dikehendaki mengemukakan dokumen sokongan tambahan seperti harga rumah sebenar, pelan lantai dan lain-lain.
 7. Selepas semakan dokumen tambahan, kelulusan rasmi akan dikeluarkan dalam tempoh 7 hari.
 8. Perjanjian pinjaman akan ditandatangani dan wang pendahuluan akan dikeluarkan dalam tempoh 7 hari selepas kelulusan rasmi.

Pertanyaan 5: Adakah pinjaman LPPSA hanya untuk beli rumah baru sahaja?

Tidak, pinjaman LPPSA boleh digunakan untuk:

 • Membeli rumah baru daripada pemaju perumahan.
 • Membeli rumah terpakai daripada pemilik.
 • Membina rumah di atas tanah sendiri.
 • Menyewa rumah daripada pemaju perumahan atau pemilik rumah.

Jadi pinjaman ini fleksibel dan boleh digunakan sama ada untuk rumah baru atau terpakai, di mana sahaja di seluruh Malaysia.Yang penting, rumah tersebut mesti betul-betul didiami oleh pemohon selepas pembelian atau sewaan. Ia tidak boleh disewa semula kepada pihak lain.

Pertanyaan 6: Bolehkah suami dan isteri memohon pinjaman LPPSA secara berasingan?

Ya, suami dan isteri boleh memohon pinjaman LPPSA secara berasingan, tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

 • Kedua-duanya mesti memenuhi syarat-syarat permohonan LPPSA.
 • Pendapatan isi rumah akan diambil kira secara kumulatif bagi kedua-dua pemohon.
 • Jumlah pinjaman yang diluluskan tidak boleh melebihi had maksimum yang ditetapkan.
 • Kedua-dua pemohon mesti menandatangani perjanjian pinjaman secara berasingan.
 • Pemohon dikehendaki mendapatkan kebenaran bertulis daripada suami/isteri untuk membuat pinjaman.

Walaupun permohonan dibuat secara berasingan, kedua-dua pemohon masih terikat kepada syarat bahawa pinjaman hanya boleh digunakan untuk memiliki satu hartanah kediaman sahaja.Jadi secara ringkasnya, kelayakan ditentukan secara berasingan tetapi jumlah pinjaman mesti bersesuaian dengan pendapatan isi rumah dan syarat-syarat yang ditetapkan.

 

Pertanyaan 7: Adakah pinjaman LPPSA hanya untuk Bumiputera sahaja?

Tidak, pinjaman LPPSA adalah terbuka kepada semua warganegara Malaysia tanpa mengira kaum.Syarat utama untuk memohon adalah:

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur 18 tahun ke atas
 • Memenuhi kriteria pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,000

Jadi selagi pemohon memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, tanpa mengira bangsa atau kaum, semua layak memohon pinjaman ini.LPPSA mengamalkan dasar saksama dalam meluluskan permohonan pinjaman. Kelayakan ditentukan berdasarkan keperluan dan bukannya faktor bangsa pemohon.Matlamat LPPSA adalah untuk membantu golongan berpendapatan rendah dan sederhana dalam kalangan semua rakyat Malaysia memiliki rumah sendiri tanpa mengira latar belakang kaum.

 

Pertanyaan 8: Bolehkah menggunakan pinjaman LPPSA untuk membaiki rumah sedia ada?

Tidak, pinjaman LPPSA hanya boleh digunakan untuk tujuan membeli atau menyewa rumah baru sahaja.Ia tidak boleh digunakan untuk tujuan membaiki atau mengubahsuai rumah sedia ada.Ini kerana objektif utama LPPSA adalah untuk membolehkan pemohon memiliki atau menyewa kediaman sendiri.Jika pemohon sudah memiliki hartanah perumahan, maka mereka tidak layak memohon pinjaman ini, walaupun untuk tujuan baik pulih rumah.Walau bagaimanapun, terdapat skim pinjaman lain yang boleh digunakan untuk tujuan baik pulih dan naik taraf rumah seperti Skim Pinjaman Khas Perumahan PPR dan Skim Pinjaman Penyelenggaraan Perumahan.Jadi secara ringkasnya, pinjaman LPPSA hanya untuk memiliki hartanah baru dan bukannya untuk membaiki hartanah sedia ada.

 

2 Skim Zero Deposit

 

Pertanyaan 9: Adakah pinjaman LPPSA boleh digunakan untuk membeli rumah kedua?

Tidak, pinjaman LPPSA hanya boleh digunakan untuk membeli rumah pertama sahaja.Ia tidak boleh digunakan untuk tujuan membeli rumah kedua atau seterusnya. Ini adalah kerana objektif LPPSA adalah untuk membolehkan pemohon memiliki kediaman sendiri buat pertama kali.Antara syarat permohonan LPPSA adalah pemohon tidak boleh memiliki rumah atau menerima rumah kos rendah daripada kerajaan sebelum ini.Sekiranya pemohon sudah memiliki rumah, walaupun atas nama pasangan, mereka sudah tidak layak untuk memohon pinjaman ini.Oleh itu, pastikan pinjaman LPPSA hanya digunakan untuk tujuan membeli rumah pertama bagi memenuhi keperluan kediaman anda sendiri. Ia bukan untuk tujuan pelaburan hartanah.

 

Pertanyaan 10: Bolehkah pinjaman LPPSA digunakan untuk membeli tanah kosong?

Tidak, pinjaman LPPSA hanya untuk tujuan membeli rumah yang siap dibina sahaja. Ia tidak boleh digunakan untuk membeli tanah kosong.Ini kerana, pinjaman ini khusus untuk membolehkan pemohon memiliki kediaman sendiri yang boleh diduduki dengan segera.Tanah kosong biasanya memerlukan pembinaan rumah yang melibatkan kos dan tempoh masa tambahan. Ini tidak selaras dengan objektif pinjaman LPPSA.Walau bagaimanapun, pemohon boleh menggunakan pinjaman ini untuk membeli rumah pangsa atau kondominium yang masih dalam pembinaan, tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

 • Pemaju perumahan mesti berdaftar dengan LPPSA
 • Pembinaan rumah telah mencapai tahap 50% siap
 • Tempoh siap pembinaan tidak melebihi 6 bulan dari tarikh perjanjian jual beli

Jadi secara ringkasnya, pinjaman LPPSA hanya untuk rumah siap dibina dan bukannya tanah kosong. Pastikan syarat-syarat dipenuhi jika membeli rumah yang masih dalam pembinaan.

Key Takeaways:

 • Syarat utama LPPSA – warganegara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan isi rumah RM5,000 ke bawah.
 • Jumlah pinjaman bergantung lokasi dan nilai rumah. Maksimum RM300,000 di wilayah tengah atau RM150,000 di wilayah lain.
 • Tempoh bayaran balik maksimum 35 tahun atau sehingga umur 65 tahun.
 • Proses kelulusan mengambil masa sekitar 4 minggu dari permohonan hingga wang pendahuluan dikeluarkan.
 • Boleh digunakan untuk rumah baru atau terpakai, tetapi bukan untuk baik pulih atau tanah kosong.
 • Terbuka kepada semua warganegara Malaysia tanpa mengira kaum.
 • Hanya untuk beli rumah pertama, bukan rumah kedua atau seterusnya.

 

3 Spesifikasi Rumah

 

Kesimpulan:

 • LPPSA membantu golongan berpendapatan rendah miliki rumah buat pertama kali.
 • Pemohon perlu memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan.
 • Proses permohonan mengambil masa kira-kira sebulan untuk diluluskan.
 • Skop pinjaman adalah terhad kepada tujuan membeli rumah pertama sahaja.
 • Semua kaum layak memohon, tertakluk kepada syarat yang ditetapkan.

 

rumahibs logo black
kontraktor rumah
bina rumah
pinjaman lppsa
pengeluaran kwsp
spesifikasi rumah
pelan rumah
rekabentuk rumah
bina rumah atas tanah sendiri
kontraktor rumah selangor