Pinjaman LPPSA

Apakah Kadar Faedah dan Tempoh Bayaran Balik Pinjaman LPPSA?

ohs6jmpuunm

Apakah Kadar Faedah dan Tempoh Bayaran Balik Pinjaman LPPSA?

 1. Apakah kadar faedah untuk pinjaman LPPSA?
 2. Berapa lama tempoh bayaran balik pinjaman LPPSA?
 3. Adakah terdapat tempoh penangguhan untuk pinjaman LPPSA?
 4. Bolehkah memohon lanjutan tempoh bayaran balik pinjaman LPPSA?
 5. Adakah terdapat panel bank untuk pinjaman LPPSA?
 6. Berapakah jumlah pinjaman maksimum yang boleh dipohon di bawah LPPSA?
 7. Siapakah yang layak memohon pinjaman LPPSA?
 8. Apakah dokumen yang diperlukan untuk permohonan pinjaman LPPSA?
 9. Bagaimanakah cara membuat permohonan pinjaman LPPSA?
 10. Di manakah boleh membuat permohonan pinjaman LPPSA?

 

rumahibs fb cover 03 

Apakah kadar faedah untuk pinjaman LPPSA?

Pinjaman LPPSA (Skim Pembiayaan Perumahan) ditawarkan pada kadar faedah 3.5% setahun tanpa perlu membayar apa-apa yuran perkhidmatan. Ini adalah kadar faedah yang rendah dan kompetitif berbanding pinjaman perumahan komersial.Kadar faedah tetap ini kekal sepanjang tempoh pinjaman. Ia memberi keyakinan kepada peminjam tentang jumlah ansuran bulanan yang perlu dibayar.Berikut adalah beberapa faedah utama kadar faedah LPPSA yang rendah:

 • Mengurangkan beban kewangan – Kadar faedah yang rendah bermakna ansuran bulanan adalah lebih rendah. Ini mengurangkan beban kewangan peminjam.
 • Menjimatkan wang – Berbanding pinjaman kadar faedah tinggi, pinjaman LPPSA dapat menjimatkan ribuan ringgit sepanjang tempoh pinjaman. Wang yang dijimat ini boleh digunakan untuk perbelanjaan lain.
 • Memudahkan kelulusan – Kelulusan pinjaman lebih mudah dengan kadar faedah rendah kerana ia menunjukkan kemampuan peminjam untuk membayar ansuran.
 • Galakan memiliki rumah – Kadar faedah rendah galakan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki rumah pertama mereka.

Secara keseluruhannya, kadar faedah 3.5% setahun yang ditawarkan oleh LPPSA adalah sangat berpatutan dan menarik. Ia membantu meringankan beban kewangan peminjam dan seterusnya menggalakkan pemilikan rumah.

 

Berapa lama tempoh bayaran balik pinjaman LPPSA?

Tempoh bayaran balik maksimum untuk pinjaman LPPSA ialah 35 tahun. Ini adalah tempoh bayaran balik yang panjang dan sesuai untuk memastikan ansuran bulanan adalah pada kadar yang berpatutan dan mampu dibayar.Tempoh 35 tahun ini boleh diringkaskan mengikut kemampuan kewangan pemohon. Semakin singkat tempoh bayaran balik, semakin tinggi ansuran bulanan.Berikut adalah pilihan tempoh bayaran balik lazim untuk pinjaman LPPSA:

 • 35 tahun – Jumlah pinjaman sehingga RM500,000
 • 30 tahun – Jumlah pinjaman sehingga RM350,000
 • 25 tahun – Jumlah pinjaman sehingga RM300,000
 • 20 tahun – Jumlah pinjaman sehingga RM250,000
 • 15 tahun – Jumlah pinjaman sehingga RM200,000

Peminjam boleh merundingkan tempoh bayaran balik yang sesuai dengan pegawai LPPSA. Faktor pertimbangan termasuk jumlah pinjaman, pendapatan isi rumah, dan komitmen kewangan lain.Secara amnya, semakin panjang tempoh bayaran balik, semakin rendah ansuran bulanan. Walau bagaimanapun, jumlah faedah yang perlu dibayar sepanjang tempoh pinjaman juga akan meningkat.Peminjam perlu menilai kemampuan kewangan dan memilih tempoh bayaran balik yang sesuai untuk memastikan komitmen pinjaman LPPSA dapat dipenuhi sepenuhnya.

 

Adakah terdapat tempoh penangguhan untuk pinjaman LPPSA?

Ya, LPPSA menawarkan tempoh penangguhan selama 6 atau 12 bulan sebelum pembayaran ansuran bulanan dimulakan. Ini memberi sedikit kelapangan kepada peminjam untuk menyediakan wang pendapatan sebelum perlu membuat bayaran balik pinjaman.Tempoh penangguhan 6 bulan diberikan secara automatik. Peminjam hanya perlu memohon jika mahu tempoh penangguhan 12 bulan.Permohonan tempoh penangguhan 12 bulan tertakluk kepada kelulusan LPPSA. Antara faktor yang akan dinilai termasuk:

 • Kekerapan pendapatan peminjam sama ada bulanan, suku tahunan, atau tahunan
 • Ketepatan peminjam dalam membayar balik pinjaman sedia ada (jika ada)
 • Nisbah pinjaman berbanding nilai rumah
 • Nisbah bayaran balik pinjaman berbanding pendapatan
 • Komitmen kewangan lain

Secara amnya, tempoh penangguhan 12 bulan lebih sesuai untuk peminjam yang:

 • Menerima pendapatan tahunan seperti bonus atau komisen
 • Mempunyai nisbah pinjaman yang tinggi berbanding nilai rumah
 • Mempunyai nisbah bayaran balik pinjaman yang tinggi berbanding pendapatan
 • Mempunyai komitmen kewangan lain yang tinggi

Kelebihan tempoh penangguhan ialah memberi sedikit kelapangan kewangan untuk peminjam mengumpul wang pendapatan dan menyediakan dana sebelum perlu membuat pembayaran ansuran. Namun, faedah tetap dikenakan sepanjang tempoh penangguhan.Secara keseluruhannya, tempoh penangguhan 6 atau 12 bulan pinjaman LPPSA sangat membantu peminjam dalam perancangan kewangan dan mengurangkan tekanan kewangan pada bulan-bulan awal pemilikan rumah.

 

1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

 

Bolehkah memohon lanjutan tempoh bayaran balik pinjaman LPPSA?

Peminjam LPPSA boleh memohon untuk melanjutkan tempoh bayaran balik pinjaman sekiranya menghadapi masalah kewangan untuk membayar ansuran bulanan.Beberapa scenario umum di mana lanjutan tempoh bayaran balik boleh dipertimbangkan:

 • Kehilangan Pendapatan – Jika peminjam kehilangan pekerjaan atau mengalami pengurangan pendapatan.
 • Kos Perubatan Tinggi – Jika peminjam atau ahli keluarga perlu menanggung kos rawatan perubatan yang tinggi.
 • Bencana Alam – Jika rumah peminjam rosak teruk akibat bencana alam seperti banjir atau ribut.
 • Kematian – Jika peminjam atau pasangan meninggal dunia.

Permohonan lanjutan tempoh bayaran balik akan dinilai oleh LPPSA dari semasa ke semasa berdasarkan merit setiap kes. Kelulusan bergantung kepada:

 • Bukti dan dokumen sokongan yang dikemukakan
 • Rekod bayaran balik sebelum ini
 • Tempoh lanjutan yang dipohon

Tempoh lanjutan maksimum ialah 5 tahun tetapi kebanyakan kes diluluskan antara 1 hingga 2 tahun sahaja.Peminjam dinasihatkan untuk berbincang dengan pegawai LPPSA dengan segera jika menghadapi masalah kewangan. Langkah awal dan rundingan boleh membantu mencari penyelesaian terbaik untuk kedua-dua pihak.

 

Adakah terdapat panel bank untuk pinjaman LPPSA?

Ya, terdapat panel bank yang menyediakan pembiayaan pinjaman LPPSA. Ini memudahkan peminjam untuk memohon pembiayaan perumahan melalui LPPSA.Panel bank semasa untuk LPPSA adalah:

 • Bank Simpanan Nasional (BSN)
 • Bank Rakyat
 • Maybank
 • CIMB Bank
 • Public Bank
 • Hong Leong Bank
 • AmBank
 • Affin Bank

Peminjam boleh menghubungi mana-mana panel bank untuk memohon pembiayaan LPPSA. Bank akan membantu dengan permohonan dan penilaian kelayakan.Setelah diluluskan, bank akan menyediakan pembiayaan penuh untuk pembelian rumah mengikut terma dan syarat LPPSA. Peminjam kemudiannya membuat bayaran balik pinjaman dan faedah kepada bank tersebut.Kelebihan menggunakan panel bank LPPSA:

 • Proses permohonan dan kelulusan yang lebih pantas
 • Nasihat dan bantuan daripada pegawai bank
 • Pilihan dan fleksibiliti memilih bank kegemaran

Secara keseluruhannya, peminjam LPPSA boleh menikmati kemudahan dan manfaat tambahan dengan menggunakan perkhidmatan panel bank yang dilantik.

 

Berapakah jumlah pinjaman maksimum yang boleh dipohon di bawah LPPSA?

Di bawah LPPSA, terdapat had pinjaman maksimum yang boleh diluluskan bergantung kepada lokasi pembelian rumah.Berikut adalah jumlah pinjaman maksimum mengikut lokasi:

 • Wilayah-wilayah utama (Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang)
  • Kos rumah RM300,000 ke bawah: Pinjaman maksimum RM300,000
  • Kos rumah RM300,001 hingga RM500,000: Pinjaman maksimum RM400,000
 • Bandar-bandar utama (Johor Bahru, Ipoh, Georgetown, Melaka)
  • Kos rumah RM300,000 ke bawah: Pinjaman maksimum RM250,000
  • Kos rumah RM300,001 hingga RM500,000: Pinjaman maksimum RM350,000
 • Bandar-bandar sederhana
  • Kos rumah RM300,000 ke bawah: Pinjaman maksimum RM200,000
 • Luar bandar
  • Kos rumah RM300,000 ke bawah: Pinjaman maksimum RM150,000

Walaupun terdapat had maksimum, jumlah sebenar yang diluluskan juga bergantung kepada penilaian oleh LPPSA. Antara faktor yang dinilai termasuk gaji pemohon, komitmen kewangan sedia ada, dan nisbah pinjaman berbanding nilai rumah.Secara amnya, semakin tinggi kos rumah, semakin tinggi jumlah pinjaman maksimum. Namun jumlah pinjaman yang lebih tinggi bermakna komitmen kewangan juga lebih besar. Pemohon perlu bijak menguruskan pinjaman supaya tidak membebankan.

 

Siapakah yang layak memohon pinjaman LPPSA?

Berikut adalah kriteria kelayakan utama untuk memohon pinjaman LPPSA:

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur 21 hingga 65 tahun
 • Bekerja dengan pendapatan tetap
 • Tidak memiliki rumah dan belum pernah menerima pinjaman perumahan kerajaan
 • Membeli rumah pertama yang berharga RM300,000 dan ke bawah
 • Mempunyai rekod kredit yang baik tanpa tunggakan pinjaman

Selain itu, pemohon juga perlu memenuhi kriteria berikut:

 • Mempunyai pendapatan isi rumah minimum RM5,000 sebulan
 • Nisbah Jumlah Hutang Berbanding Pendapatan (DSR) tidak melebihi 60%
 • Nisbah Pinjaman Berbanding Nilai (LTV) tidak melebihi 90%
 • Penyata KWSP menunjukkan caruman minimum 12 bulan terakhir

Pemohon dinasihatkan untuk menyemak kelayakan dengan teliti sebelum memohon. Ini bagi memastikan permohonan berjaya diluluskan oleh LPPSA untuk pembiayaan perumahan pertama.

 

Apakah dokumen yang diperlukan untuk permohonan pinjaman LPPSA?

Berikut adalah senarai dokumen asas yang diperlukan untuk permohonan pinjaman LPPSA:

 • Salinan Kad Pengenalan pemohon dan pasangan
 • Slip gaji terkini selama 3 bulan berturut-turut
 • Penyata KWSP terkini (12 bulan)
 • Salinan Perjanjian Jual Beli rumah
 • Salinan geran atau hakmilik rumah
 • Pelan lantai rumah
 • Gambar rumah dalam dan luar
 • Pengesahan pendapatan oleh majikan
 • Penyata bank 3 bulan terakhir
 • Surat kelulusan EPF untuk pengeluaran KWSP (jika ada)

Dokumen sokongan tambahan:

 • Bil utiliti terkini
 • Lesen perniagaan (jika pemohon bekerja sendiri)
 • Penyata kewangan perniagaan (jika pemohon bekerja sendiri)
 • Sijil nikah atau sijil lahir (jika berkaitan)

Pastikan semua salinan dokumen disahkan oleh pegawai bertauliah. Dokumen lengkap memudahkan proses kelulusan pinjaman LPPSA.

 

2 Skim Zero Deposit

 

Bagaimanakah cara membuat permohonan pinjaman LPPSA?

Terdapat 3 cara untuk membuat permohonan pinjaman LPPSA:1. Secara OnlinePemohon boleh membuat permohonan secara online melalui Portal Rasmi LPPSA di laman web www.lppsa.gov.my. Ikut langkah berikut:

 • Daftar akaun LPPSA di portal rasmi
 • Isi dan lengkapkan borang permohonan dalam portal
 • Muatnaik semua dokumen sokongan yang diperlukan
 • Tekan submit untuk hantar permohonan

2. Melalui Panel BankPemohon boleh menghubungi panel bank LPPSA untuk bantuan permohonan. Pegawai bank akan membantu menguruskan permohonan dari awal hingga akhir.3. Secara ManualPemohon boleh memuat turun borang permohonan LPPSA dan isi secara manual. Kemudian, hantar borang beserta dokumen sokongan ke pejabat LPPSA berdekatan.Pastikan maklumat yang diberikan adalah lengkap dan tepat. Ini memudahkan pihak LPPSA memproses permohonan dengan segera. Pemohon akan dimaklumkan status permohonan melalui emel atau surat rasmi.

 

Di manakah boleh membuat permohonan pinjaman LPPSA?

Permohonan pinjaman LPPSA boleh dibuat di mana-mana pejabat LPPSA yang berdekatan di seluruh Malaysia.Berikut adalah senarai pejabat LPPSA mengikut negeri:Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

 • Ibu Pejabat LPPSA, Level 6, Block A, No. 25 Persiaran Perdana, Presint 4

Selangor

 • Pejabat Cawangan Selangor, Tingkat 7, Bangunan SUK, Shah Alam

Pulau Pinang

 • Pejabat Cawangan Pulau Pinang, Tingkat 11, Bangunan Tun Abdul Razak (KOMTAR)

Johor

 • Pejabat Cawangan Johor Bahru, Tingkat 7, Bangunan KWSP, Jalan Abdullah Ibrahim

Melaka

 • Pejabat Cawangan Melaka, Aras 2, Bangunan Seri Negeri, Ayer Keroh

Lain-lain negeri

 • Pejabat Cawangan Negeri masing-masing

Pemohon juga boleh menghubungi Pusat Panggilan LPPSA di talian 03-2691 7800 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan pinjaman perumahan LPPSA.

 

Key Takeaways

 • Kadar faedah pinjaman LPPSA adalah 3.5% setahun dan kekal sepanjang tempoh pinjaman
 • Tempoh bayaran balik maksimum ialah 35 tahun bergantung kepada jumlah pinjaman
 • Terdapat tempoh penangguhan 6 atau 12 bulan sebelum bayaran ansuran bermula
 • Boleh memohon lanjutan tempoh bayaran balik minimum 1 tahun jika menghadapi masalah kewangan
 • Panel bank dilantik untuk memudahkan permohonan dan kelulusan pembiayaan LPPSA
 • Jumlah pinjaman maksimum adalah RM150,000 hingga RM400,000 bergantung lokasi
 • Kelayakan asas termasuk warganegara Malaysia, berumur 21-65 tahun, belum memiliki rumah
 • Dokumen sokongan lengkap diperlukan untuk permohonan seperti slip gaji, KWSP, perjanjian jual beli
 • Permohonan boleh dibuat secara online, melalui panel bank atau serahan manual

 

3 Spesifikasi Rumah

 

Kesimpulan

Secara keseluruhannya, LPPSA menawarkan skim pembiayaan perumahan yang berpatutan dan menarik untuk rakyat Malaysia yang ingin memiliki rumah pertama.

 • Kadar faedah 3.5% setahun adalah sangat kompetitif berbanding pinjaman komersial.
 • Tempoh bayaran balik sehingga 35 tahun membolehkan ansuran bulanan ditetapkan pada kadar mampu milik.
 • Kelayakan memohon mudah dipenuhi oleh rakyat Malaysia berpendapatan rendah dan sederhana.
 • Proses permohonan mesra pengguna sama ada secara online atau di pejabat LPPSA berdekatan.
 • Panel bank yang dilantik memudahkan lagi urusan permohonan dan kelulusan.

Dengan mengambil pinjaman LPPSA, lebih ramai rakyat Malaysia mampu menikmati impian memiliki rumah pertama tanpa bebanan kewangan yang berlebihan.

 

rumahibs logo black
kontraktor rumah
bina rumah
pinjaman lppsa
pengeluaran kwsp
spesifikasi rumah
pelan rumah
rekabentuk rumah
bina rumah atas tanah sendiri
kontraktor rumah selangor