Pinjaman LPPSA

Adakah Pinjaman LPPSA Boleh Digunakan untuk Membeli Hartanah Pertama yang Dibiayai oleh Pinjaman Bank?

k9pu2u0z5wu

Adakah Pinjaman LPPSA Boleh Digunakan untuk Membeli Hartanah Pertama yang Dibiayai oleh Pinjaman Bank?

 1. Apakah itu pinjaman LPPSA?
 2. Berapakah jumlah maksimum pinjaman LPPSA yang boleh diperolehi?
 3. Adakah terdapat sebarang had umur untuk memohon pinjaman LPPSA?
 4. Bolehkah pinjaman LPPSA digunakan untuk membeli hartanah kedua?
 5. Adakah pinjaman LPPSA ini dikhususkan untuk Bumiputera sahaja?
 6. Berapakah kadar faedah untuk pinjaman LPPSA?
 7. Berapa lamakah tempoh pembayaran balik untuk pinjaman LPPSA?
 8. Adakah sebarang yuran atau caj tambahan untuk pinjaman LPPSA?
 9. Bolehkah pinjaman LPPSA digabungkan dengan pinjaman perumahan kerajaan yang lain?
 10. Bagaimanakah cara memohon pinjaman LPPSA?

 

rumahibs fb cover 03 

Apakah itu pinjaman LPPSA?

Pinjaman LPPSA (Skim Pinjaman Perumahan) adalah satu skim pinjaman perumahan yang disediakan oleh kerajaan Malaysia melalui Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA). Ia bertujuan untuk membantu rakyat Malaysia yang berpendapatan rendah dan sederhana untuk memiliki rumah pertama mereka.Beberapa ciri-ciri utama pinjaman LPPSA adalah:

 • Jumlah pinjaman sehingga RM500,000
 • Kadar faedah rendah sekitar 4% setahun
 • Tempoh pembayaran balik sehingga 30 tahun

Pinjaman ini sesuai untuk pemohon yang:

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur 21 hingga 65 tahun
 • Mempunyai pekerjaan tetap dengan pendapatan bulanan RM10,000 dan ke bawah
 • Belum memiliki rumah sendiri

Pinjaman LPPSA boleh digunakan untuk:

 • Membeli rumah pertama
 • Membina rumah di atas tanah sendiri
 • Menebus rumah
 • Menambah baik rumah sedia ada

Kelebihan pinjaman LPPSA:

 • Kadar faedah rendah dan tetap
 • Tiada yuran proses atau caj lain
 • Kelayakan mudah jika berpendapatan RM10,000 dan ke bawah

Jadi, secara ringkasnya pinjaman LPPSA ini bertujuan untuk meringankan beban rakyat berpendapatan rendah dan sederhana dalam usaha memiliki kediaman sendiri. Ia amat sesuai untuk pembeli rumah buat pertama kali.

 

Berapakah jumlah maksimum pinjaman LPPSA yang boleh diperolehi?

Untuk pinjaman LPPSA, terdapat had maksimum jumlah pinjaman yang boleh diluluskan bergantung kepada lokasi rumah yang hendak dibeli atau dibina.Secara umumnya, jumlah pinjaman maksimum adalah seperti berikut:

 • RM500,000 untuk rumah di bandar-bandar utama seperti Kuala Lumpur, Selangor dan Pulau Pinang.
 • RM350,000 untuk rumah di bandar-bandar sederhana seperti di negeri Johor, Melaka dan Perak.
 • RM300,000 untuk rumah di luar bandar dan pinggir bandar.

Had maksimum ini juga bergantung kepada gaji atau pendapatan bulanan pemohon. Semakin rendah pendapatan, semakin rendah jumlah pinjaman yang layak.Contohnya:

 • Pendapatan RM10,000 sebulan layak memohon pinjaman RM500,000
 • Pendapatan RM5,000 sebulan layak memohon pinjaman RM350,000
 • Pendapatan RM3,000 sebulan layak memohon pinjaman RM200,000

Selain itu, nisbah pinjaman berbanding nilai rumah juga diambil kira. Lazimnya, pinjaman yang diluluskan adalah 90% dari nilai rumah untuk Bumiputera dan 80% untuk bukan Bumiputera.Jadi secara ringkasnya, jumlah pinjaman LPPSA yang boleh diluluskan adalah antara RM200,000 hingga RM500,000 bergantung kepada faktor-faktor seperti lokasi, gaji pemohon dan nilai rumah. Pastikan semak had kelayakan sebelum memohon.

 

1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

 

Adakah terdapat sebarang had umur untuk memohon pinjaman LPPSA?

Untuk memohon pinjaman perumahan LPPSA, terdapat syarat umur minimum dan maksimum yang perlu dipatuhi. Ini bagi memastikan pemohon mampu membayar balik pinjaman.Berikut adalah Had Umur Minimum yang ditetap:

 • Pemohon mestilah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun pada tarikh permohonan dikemukakan.
 • Ini bagi memastikan pemohon telah mencapai umur dewasa dan mempunyai kemampuan untuk membuat komitmen kewangan jangka panjang.

Had Umur Maksimum

 • Had umur maksimum untuk memohon pinjaman LPPSA ialah 65 tahun.
 • Ini bermakna pemohon mestilah berumur 65 tahun atau kurang pada tarikh akhir tempoh pembayaran balik pinjaman.
 • Sebagai contoh, jika tempoh pinjaman adalah 30 tahun, umur pemohon dan pasangan (jika ada) mestilah 65 tahun tolak 30 tahun iaitu 35 tahun pada masa permohonan.

Kesimpulannya, had umur minimum untuk memohon pinjaman LPPSA ialah 21 tahun manakala had maksimum adalah 65 tahun. Pemohon yang berumur kurang daripada 21 tahun atau lebih daripada 65 tahun tidak layak memohon. Had umur ini penting bagi memastikan kesanggupan dan kemampuan pemohon membayar balik pinjaman.

 

Bolehkah pinjaman LPPSA digunakan untuk membeli hartanah kedua?

Secara umumnya, pinjaman LPPSA hanya boleh digunakan untuk membeli hartanah pertama sahaja. Ia tidak boleh digunakan untuk membeli hartanah kedua dan seterusnya.Ini kerana objektif utama pinjaman LPPSA adalah untuk membantu golongan berpendapatan rendah dan sederhana memiliki rumah sendiri buat pertama kali.Antara syarat kelayakan untuk memohon pinjaman LPPSA adalah:

 • Pemohon dan pasangan belum pernah memiliki rumah sendiri
 • Pemohon tidak boleh memiliki rumah di tempat lain
 • Pemohon mesti tinggal di rumah yang dibiayai oleh pinjaman LPPSA

Oleh itu, sekiranya pemohon telah memiliki hartanah sebelum ini samada secara tunai atau pinjaman, mereka tidak layak memohon pinjaman LPPSA untuk membeli hartanah kedua.Walau bagaimanapun, terdapat pengecualian bagi pemohon yang tinggal di rumah keluarga seperti ibu bapa dan adik-beradik. Mereka masih boleh memohon pinjaman LPPSA walaupun hartanah tersebut didaftarkan atas nama keluarga.Kesimpulannya, pinjaman LPPSA hanya untuk beli rumah pertama sahaja. Ia tidak boleh digunakan jika pemohon telah memiliki hartanah sendiri sebelum ini.

 

Adakah pinjaman LPPSA ini dikhususkan untuk Bumiputera sahaja?

Pinjaman Perumahan LPPSA adalah terbuka kepada semua warganegara Malaysia tanpa mengira kaum sama ada Bumiputera atau bukan Bumiputera. Namun, terdapat perbezaan dari segi kadar faedah dan kelayakan margin pembiayaan bagi Bumiputera dan bukan Bumiputera.Berikut adalah perbezaannya:Kadar Faedah

 • Bumiputera – 4% setahun
 • Bukan Bumiputera – 4.5% setahun

Margin Pembiayaan

 • Bumiputera – 90% daripada harga beli rumah
 • Bukan Bumiputera – 80% daripada harga beli rumah

Syarat Kelayakan

 • Pendapatan bulanan kurang RM10,000
 • Belum memiliki rumah
 • Warganegara Malaysia
 • Berumur 21 – 65 tahun

Syarat-syarat kelayakan adalah SAMA bagi Bumiputera dan bukan Bumiputera.Kesimpulannya, pinjaman LPPSA terbuka kepada semua kaum tetapi Bumiputera menikmati kadar faedah dan margin pembiayaan yang lebih rendah. Ini bagi membantu golongan Bumiputera memiliki rumah memandangkan kadar pemilikan rumah dalam kalangan mereka adalah lebih rendah berbanding kaum lain.

 

Berapakah kadar faedah untuk pinjaman LPPSA?

Kadar faedah untuk pinjaman perumahan LPPSA adalah seperti berikut:Bagi Bumiputera:

 • Kadar faedah tetap 4% setahun sepanjang tempoh pinjaman

Bagi Bukan Bumiputera:

 • Kadar faedah tetap 4.5% setahun sepanjang tempoh pinjaman

Kadar faedah yang rendah ini membolehkan peminjam menikmati ansuran bulanan yang lebih rendah berbanding pinjaman perumahan komersial yang mempunyai kadar faedah 5% – 7% setahun. Beberapa ciri-ciri menarik kadar faedah LPPSA:

 • Tetap sepanjang tempoh pinjaman tanpa berubah-ubah
 • Rendah dan kompetitif berbanding pinjaman komersial
 • Tiada yuran tambahan atau caj lain dikenakan
 • Kadar faedah lebih rendah untuk Bumiputera

Kelebihan kadar faedah tetap dan rendah:

 • Memudahkan perancangan kewangan jangka panjang
 • Kos pinjaman lebih murah dan boleh jimat ribuan ringgit
 • Mengurangkan risiko gagal bayar disebabkan kenaikan kadar faedah

Kesimpulannya, kadar faedah LPPSA adalah antara 4% hingga 4.5% setahun mengikut kaum. Ini amat berpatutan dan menarik berbanding pinjaman perumahan komersial yang sedia ada.

 

Berapa lamakah tempoh pembayaran balik untuk pinjaman LPPSA?

Tempoh pembayaran balik bagi pinjaman perumahan LPPSA adalah sehingga 30 tahun. Ini adalah tempoh yang panjang dan memberi kelonggaran kepada peminjam untuk membayar balik pinjaman.Secara umumnya, tempoh pembayaran balik bergantung kepada:

 • Umur pemohon – lazimnya umur akhir pinjaman tidak melebihi 65 tahun
 • Jumlah pinjaman yang diluluskan
 • Pendapatan bulanan pemohon

Berikut adalah panduan umum tempoh pembayaran balik:

 • Pinjaman kurang RM100k – boleh memohon tempoh sehingga 25 tahun
 • Pinjaman RM100k – RM300k – tempoh 25 hingga 30 tahun
 • Pinjaman melebihi RM300k – tempoh 30 tahun

Kelebihan tempoh yang panjang ini:

 • Ansuran bulanan lebih rendah dan tidak membebankan
 • Masa lebih panjang untuk menyimpan dan membayar pinjaman
 • Jumlah keuntungan faedah yang perlu dibayar juga berkurangan

Kesimpulannya, tempoh maksimum pembayaran balik pinjaman LPPSA adalah sehingga 30 tahun. Ini memudahkan peminjam menguruskan pembayaran ansuran bulanan tanpa bebanan kewangan.

 

2 Skim Zero Deposit

 

Adakah sebarang yuran atau caj tambahan untuk pinjaman LPPSA?

Tidak ada sebarang yuran atau caj tambahan yang akan dikenakan ke atas pemohon pinjaman perumahan LPPSA. Ini termasuklah:

 • Tiada yuran proses permohonan pinjaman
 • Tiada yuran guaman dan penilaian
 • Tiada caj insurans rumah

Pemohon hanya perlu membayar kos-kos asas berikut:

 • Premium insurans nyawa – melindungi baki pinjaman sekiranya berlaku kematian
 • Duti setem – mengikut kadar semasa
 • Fi penyelenggaraan – jika rumah strata

Kelebihan tiada caj tambahan:

 • Mengurangkan kos keseluruhan pinjaman
 • Kos efektif pinjaman menjadi lebih rendah
 • Tidak membebankan peminjam dengan caj-caj lain

Kesimpulannya, pinjaman LPPSA tidak mempunyai sebarang yuran atau caj tambahan selain premium insurans nyawa, duti setem dan fi penyelenggaraan. Ini menjadikannya sangat berpatutan dan menjimatkan untuk pemohon.

 

Bolehkah pinjaman LPPSA digabungkan dengan pinjaman perumahan kerajaan yang lain?

Peminjam boleh menggabungkan pinjaman LPPSA dengan skim pinjaman perumahan kerajaan yang lain seperti skim Rumah Mesra Rakyat 1Malaysia (RMR1M) dan PR1MA.Berikut adalah panduan ringkas menggabungkan pinjaman:Skim RMR1M

 • Had pinjaman RM150k, boleh digabungkan dengan LPPSA
 • Ansuran bulanan dan tempoh pembayaran mengikut pinjaman LPPSA

Skim PR1MA

 • Had pinjaman RM300k, boleh digabungkan dengan baki LPPSA
 • Kadar faedah dan tempoh pembayaran mengikut LPPSA

Kelebihan menggabungkan pinjaman:

 • Jumlah pembiayaan yang lebih tinggi dan mencukupi
 • Ansuran bulanan lebih rendah kerana jumlah pinjaman lebih besar
 • Kadar faedah tetap rendah 4% – 4.5% untuk keseluruhan pinjaman

Kesimpulannya, peminjam boleh menggabungkan beberapa skim pinjaman perumahan kerajaan untuk meningkatkan jumlah pembiayaan dengan kos kewangan yang lebih rendah. Ini memudahkan lagi golongan berpendapatan rendah dan sederhana mampu memiliki rumah idaman mereka.

 

Bagaimanakah cara memohon pinjaman LPPSA?

Terdapat beberapa cara yang mudah untuk memohon pinjaman perumahan LPPSA.Cara 1: Memohon Secara Online

 • Layari laman web LPPSA di https://lppsa.gov.my
 • Daftar akaun dan isi borang permohonan dalam talian
 • Muatnaik dokumen sokongan yang diperlukan
 • Tunggu maklumbalas daripada LPPSA

Cara 2: Memohon Di Cawangan LPPSA Berdekatan

 • Dapatkan borang permohonan di cawangan LPPSA berdekatan
 • Lengkapkan borang dan lampirkan salinan dokumen sokongan
 • Serahkan borang yang lengkap di cawangan tersebut
 • Tunggu maklumbalas daripada pegawai LPPSA

Cara 3: Memohon Melalui Ejen LPPSA Berdaftar

 • Dapatkan khidmat nasihat ejen LPPSA berdaftar
 • Ejen akan membantu menguruskan permohonan dari awal hingga akhir
 • Bayar yuran proses kepada ejen jika permohonan berjaya

Dokumen sokongan yang diperlukan:

 • Salinan Kad Pengenalan
 • Slip gaji/Penyata bank 3 bulan terkini
 • Surat tawaran pinjaman bank (jika ada)

Kesimpulannya, permohonan LPPSA boleh dibuat secara atas talian, bersemuka di cawangan atau melalui ejen berdaftar LPPSA. Pastikan dokumen sokongan lengkap untuk melicinkan proses kelulusan.

 

3 Spesifikasi Rumah

 

Key Takeaways

 • Pinjaman LPPSA membantu golongan berpendapatan rendah dan sederhana memiliki rumah pertama dengan pembiayaan sehingga RM500,000.
 • Kadar faedah pinjaman LPPSA rendah 4% – 4.5% setahun dan tetap sepanjang tempoh pinjaman.
 • Tiada sebarang yuran atau caj tambahan dikenakan ke atas pemohon LPPSA.
 • Tempoh bayaran balik pinjaman adalah sehingga 30 tahun.
 • LPPSA boleh digabungkan dengan skim pinjaman perumahan kerajaan yang lain seperti PR1MA dan RMR1M.
 • Permohonan LPPSA boleh dibuat secara online, di cawangan berdekatan atau melalui ejen LPPSA berdaftar.

 

Kesimpulan

 • Secara keseluruhannya, pinjaman perumahan LPPSA menawarkan skim pembiayaan rumah pertama yang sangat menarik dan berpatutan untuk rakyat Malaysia berpendapatan rendah dan sederhana.
 • Kadar faedah rendah, tiada caj tambahan, tempoh bayaran panjang, dan kelayakan mudah menjadikannya pilihan popular dalam kalangan pembeli rumah buat kali pertama. Justeru, peminjam dinasihatkan untuk mempertimbangkan skim LPPSA sebagai pembiayaan utama atau tambahan semasa membeli hartanah pertama.

 

rumahibs logo black
kontraktor rumah
bina rumah
pinjaman lppsa
pengeluaran kwsp
spesifikasi rumah
pelan rumah
rekabentuk rumah
bina rumah atas tanah sendiri
kontraktor rumah selangor