Pinjaman LPPSA

Berapakah Jumlah Maksimum Pinjaman yang Boleh Diperoleh Melalui LPPSA?

05xccftozn4

Berapakah Jumlah Maksimum Pinjaman yang Boleh Diperoleh Melalui LPPSA?

 1. Berapakah jumlah maksimum pinjaman yang boleh diperoleh melalui LPPSA?
 2. Apakah syarat-syarat untuk memohon LPPSA?
 3. Siapakah yang layak memohon LPPSA?
 4. Berapa lama tempoh pembayaran balik untuk pinjaman LPPSA?
 5. Apakah kadar faedah untuk pinjaman LPPSA?
 6. Adakah terdapat sebarang yuran atau caj tambahan untuk pinjaman LPPSA?
 7. Bagaimanakah cara memohon LPPSA? Adakah proses permohonannya mudah?
 8. Bolehkah pinjaman LPPSA digunakan untuk sebarang tujuan?
 9. Adakah terdapat sebarang penalti jika gagal membuat pembayaran balik tepat pada masanya?
 10. Di manakah saya boleh dapatkan maklumat lanjut mengenai LPPSA?

 

rumahibs fb cover 03 

Berapakah Jumlah Maksimum Pinjaman yang Boleh Diperoleh melalui LPPSA?

Skim Pinjaman Perumahan Swasta (LPPSA) merupakan satu skim pinjaman perumahan khas yang ditawarkan oleh kerajaan Malaysia kepada individu berpendapatan rendah dan sederhana. LPPSA menyediakan pinjaman perumahan dengan kadar faedah rendah dan jumlah pinjaman yang lumayan.Jadi, berapakah jumlah maksimum pinjaman yang boleh diperoleh melalui LPPSA?Menurut garis panduan LPPSA, jumlah maksimum pinjaman yang boleh diluluskan adalah sehingga RM300,000 bergantung kepada gaji pemohon.Secara umumnya, jumlah pinjaman yang diluluskan adalah 3 kali ganda gaji bulanan pemohon.Contohnya:

 • Jika gaji bulanan adalah RM3,000, jumlah pinjaman maksimum ialah RM9,000 (3 x RM3,000).
 • Jika gaji bulanan adalah RM5,000, jumlah pinjaman maksimum ialah RM15,000 (3 x RM5,000).

Jadual di bawah menunjukkan jumlah pinjaman maksimum mengikut gaji bulanan:

Gaji Bulanan Jumlah Pinjaman Maksimum
RM3,000 RM9,000
RM5,000 RM15,000
RM10,000 RM30,000
RM15,000 RM45,000

Bagi pemohon yang bergaji RM10,000 dan ke atas, jumlah pinjaman maksimum adalah dikurangkan kepada 5 kali ganda gaji bulanan atau maksimum RM300,000.Contohnya:

 • Jika gaji bulanan RM10,000, jumlah pinjaman maksimum ialah RM50,000 (5 x RM10,000)
 • Jika gaji bulanan RM15,000, jumlah pinjaman maksimum ialah RM75,000 (5 x RM15,000)

Ringkasnya, jumlah pinjaman maksimum LPPSA adalah:

 • 3 kali gaji bulanan bagi pemohon bergaji RM3,000 hingga RM9,999
 • 5 kali gaji bulanan atau maksimum RM300,000 bagi pemohon bergaji RM10,000 dan ke atas

Pastikan anda membuat permohonan LPPSA melalui saluran yang betul untuk menikmati jumlah pinjaman maksimum mengikut kelayakan anda.

 

Apakah Syarat-syarat untuk Memohon LPPSA?

Skim Pinjaman Perumahan Swasta (LPPSA) merupakan skim pinjaman perumahan yang popular di kalangan rakyat Malaysia berpendapatan rendah dan sederhana.Jadi, apakah syarat-syarat yang perlu dipatuhi untuk memohon LPPSA?Secara umumnya, terdapat 5 syarat utama yang perlu dipenuhi untuk kelayakan permohonan LPPSA:

1. Warganegara Malaysia

Pemohon mestilah warganegara Malaysia yang berumur di antara 21 hingga 55 tahun.Bagi pasangan suami isteri yang memohon secara bersesama, sekurang-kurangnya seorang mestilah warganegara Malaysia.

2. Bekerja di Sektor Awam atau Swasta

Pemohon mestilah bekerja sama ada di sektor kerajaan atau swasta.Pekerjaan itu hendaklah pekerjaan tetap dengan slip gaji untuk membuktikan pendapatan bulanan.

3. Pendapatan Bulanan Terhad

Pendapatan bulanan isi rumah pemohon mestilah tidak melebihi RM10,000 sebulan.Ini termasuk gaji pemohon dan pasangan jika ada.

4. Belum Memiliki Hartanah

Pemohon dan pasangan belum memiliki apa-apa hartanah sama ada rumah atau kediaman sedia ada.

5. Belum Pernah Mendapat Pinjaman Perumahan Kerajaan

Pemohon dan pasangan belum pernah mendapat atau menikmati apa-apa pinjaman perumahan daripada kerajaan sebelum ini.Ini termasuk pinjaman perumahan di bawah skim seperti SPNB, SPP, SPM dan sebagainya.Selain 5 syarat utama di atas, terdapat beberapa syarat tambahan yang perlu dipatuhi:

 • Mempunyai rekod kredit yang baik tanpa sebarang tunggakan pinjaman
 • Telah disahkan bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun berturut-turut
 • Berupaya membuktikan sumber dan kemampuan kewangan untuk membayar balik pinjaman

Kesimpulannya, pastikan anda memenuhi semua syarat yang ditetapkan sebelum mengemukakan permohonan LPPSA. Periksa semula dokumen sokongan seperti slip gaji, salinan kad pengenalan dan sebagainya. Patuhi semua tatacara dan garis panduan yang ditetapkan untuk menikmati kelulusan pinjaman LPPSA dengan jayanya.

 

1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

 

Siapakah yang Layak Memohon LPPSA?

Skim Pinjaman Perumahan Swasta (LPPSA) ditawarkan khusus kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana di Malaysia. Jadi, siapakah yang layak memohon pinjaman perumahan di bawah LPPSA ini?Secara umumnya, kategori pemohon yang layak memohon LPPSA adalah:

1. Warganegara Malaysia

LPPSA hanya layak dipohon oleh warganegara Malaysia berumur 21 hingga 55 tahun. Pasangan suami isteri yang memohon bersama, sekurang-kurangnya seorang mestilah warganegara Malaysia.

2. Pekerja Tetap

Pemohon mestilah bekerja secara tetap sama ada di sektor kerajaan atau swasta. Pekerjaan itu hendaklah disahkan dengan slip gaji bulanan.

3. Berpendapatan Rendah dan Sederhana

Pendapatan isi rumah bulanan pemohon mestilah tidak melebihi RM10,000 sebulan. Ini termasuk gaji pemohon dan pasangan jika berkahwin.

4. Belum Memiliki Hartanah

Pemohon dan pasangan tidak boleh memiliki apa-apa hartanah sama ada rumah atau kediaman sedia ada.

5. Belum Pernah Terima Pinjaman Kerajaan

Pemohon dan pasangan tidak boleh pernah menerima sebarang bentuk pinjaman perumahan kerajaan sebelum ini seperti di bawah SPNB, SPM dan sebagainya.Selain itu, pemohon juga perlu:

 • Mempunyai rekod kredit yang baik tanpa tunggakan pinjaman
 • Bekerja minima 1 tahun berturut-turut
 • Mampu membuktikan kemampuan kewangan untuk bayar balik

Golongan yang tidak layak memohon LPPSA pula termasuk:

 • Bukan warganegara Malaysia
 • Bekerja secara sambilan atau kontrak
 • Berpendapatan melebihi RM10,000 sebulan
 • Sudah memiliki hartanah sendiri
 • Pernah terima pinjaman perumahan kerajaan
 • Mempunyai rekod kredit yang buruk

Jadi, pastikan anda termasuk dalam kategori pemohon yang layak sebelum memohon LPPSA. Patuhi semua syarat kelayakan yang ditetapkan untuk menikmati kemudahan pinjaman perumahan ini.

 

Berapa Lama Tempoh Pembayaran Balik untuk Pinjaman LPPSA?

Salah satu kelebihan Skim Pinjaman Perumahan Swasta (LPPSA) adalah tempoh pembayaran balik yang panjang dan fleksibel.Jadi, berapa lama tempoh pembayaran balik yang diberikan untuk pinjaman LPPSA?Secara umumnya, terdapat 2 pilihan tempoh pembayaran balik pinjaman LPPSA:

1. 25 Tahun

Pilihan pembayaran balik selama 25 tahun atau 300 bulan.Ini adalah tempoh pembayaran balik maksimum yang ditawarkan di bawah LPPSA.

2. Sehingga Umur 55 Tahun

Pilihan kedua adalah membayar balik pinjaman sehingga pemohon mencapai umur 55 tahun.Contohnya, jika pemohon berusia 30 tahun ketika permohonan diluluskan, tempoh pembayaran balik adalah sehingga beliau mencapai umur 55 tahun.Pemohon boleh memilih mana-mana opsyen pembayaran balik ini mengikut kemampuan kewangan masing-masing. Kadar bulanan akan diselaraskan berdasarkan jumlah pinjaman dan tempoh pembayaran yang dipilih.

Berapa Lama Tempoh Pembayaran Balik untuk Pinjaman LPPSA? Beberapa perkara penting untuk diketahui:

 • Tempoh pembayaran balik minimum adalah 10 tahun atau 120 bulan.
 • Tempoh 25 tahun hanya untuk pinjaman melebihi RM100,000.
 • Pinjaman kurang RM100,000, tempoh maksimumnya 20 tahun atau 240 bulan.
 • Boletin bulanan perlu dijelaskan pada tarikh yang ditetapkan setiap bulan.
 • Terdapat opsyen untuk buat bayaran pendahuluan tanpa sebarang caj.
 • Lewat bayar akan dikenakan penalti.

Jadi, fikirkan tentang jumlah pinjaman dan kemampuan kewangan anda sebelum tentukan tempoh pembayaran balik LPPSA yang sesuai. Pastikan komitmen bulanan tidak membebankan.Hubungi pihak LPPSA untuk keterangan lanjut mengenai pilihan tempoh pembayaran balik yang terbaik untuk anda.

 

2 Skim Zero Deposit

 

Apakah Kadar Faedah untuk Pinjaman LPPSA?

Salah satu keistimewaan Skim Pinjaman Perumahan Swasta (LPPSA) yang menarik ramai peminjam adalah kadar faedahnya yang rendah.Jadi, berapakah kadar faedah yang dikenakan ke atas pinjaman LPPSA?Menurut maklumat terkini, kadar faedah efektif yang dikenakan untuk pinjaman LPPSA adalah seperti berikut:4% setahunIni adalah kadar faedah tetap yang rendah berbanding pinjaman perumahan komersial.Kadar faedah ini jauh lebih rendah berbanding pinjaman peribadi bank yang boleh mencecah sehingga 13% setahun.Beberapa perkara penting:

 • Kadar faedah 4% setahun dikira atas baki pinjaman.
 • Ia kekal sama sepanjang tempoh pinjaman.
 • Faedah dikira atas dasar harian.
 • Faedah dibayar berserta ansuran bulanan.
 • Tiada sebarang yuran tambahan.

Contoh pengiraan:Jika pinjaman diluluskan RM200,000 dengan tempoh pembayaran balik 20 tahun, kadar faedah efektif ialah 4% setahun daripada RM200,000, iaitu RM8,000 setahun.Ini bermaksud, setiap bulan pemohon perlu bayar ansuran pokok dan faedah berjumlah kira-kira RM800 (RM8,000/12 bulan).Jadi, kadar faedah LPPSA yang rendah membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia mampu memiliki rumah idaman mereka.

 

Adakah Terdapat Sebarang Yuran atau Caj Tambahan untuk Pinjaman LPPSA?

Ramai peminjam ingin tahu sama ada terdapat apa-apa yuran atau caj tambahan yang perlu dibayar semasa memohon Skim Pinjaman Perumahan Swasta (LPPSA).Jadi, adakah terdapat sebarang yuran atau caj tambahan dikenakan ke atas pinjaman LPPSA?Secara umumnya, tiada sebarang yuran atau caj tambahan dikenakan ke atas pemohon LPPSA.Ini termasuk:

 • Tiada yuran permohonan
 • Tiada yuran peguamcara
 • Tiada duti setem
 • Tiada komisen ejen atau pengantara

Pemohon hanya perlu membayar kos penilaian hartanah oleh penilai berdaftar jika perlu. Selain itu, tiada apa-apa caj lain.Walau bagaimanapun, terdapat beberapa situasi di mana yuran atau caj tambahan boleh dikenakan:

 • Caj penalti – jika lewat membayar ansuran bulanan
 • Caj penstrukturan semula – jika buat permohonan struktur semula pinjaman
 • Caj penyelesaian awal – jika buat penyelesaian pinjaman sebelum tempoh matang

Tetapi secara amnya, kebanyakan pemohon LPPSA tidak perlu membayar apa-apa yuran atau caj tambahan. Ini menjadikan pinjaman LPPSA lebih berpatutan dan menjimatkan.Pastikan anda membaca dan memahami terma & syarat LPPSA dengan teliti sebelum menandatangani perjanjian pinjaman. Dapatkan penjelasan lanjut daripada pihak LPPSA jika perlu.

 

Bagaimanakah Cara Memohon LPPSA? Adakah Proses Permohonannya Mudah?

Ramai peminjam bimbang proses permohonan Skim Pinjaman Perumahan Swasta (LPPSA) rumit dan sukar. Sebenarnya, cara memohon LPPSA cukup mudah dan lurus.Jadi, bagaimanakah cara memohon LPPSA dan adakah proses permohonannya mudah?

Berikut adalah 5 langkah mudah untuk memohon LPPSA:

1. Semak Kelayakan

Pastikan anda memenuhi syarat dan kriteria kelayakan yang ditetapkan. Ini meliputi umur, kewarganegaraan, pekerjaan, pendapatan dan sebagainya.

2. Lengkapkan Borang Permohonan

Borang boleh dimuat turun dari laman web LPPSA atau didapati di cawangan berdekatan. Lengkapkan borang dengan maklumat yang tepat dan lengkap.

3. Sediakan Dokumen Sokongan

Dokumen seperti salinan IC, slip gaji, penyata bank dan sebagainya perlu disertakan sebagai bukti dan sokongan.

4. Hantar Permohonan

Hantar borang permohonan yang lengkap beserta semua dokumen sokongan ke pejabat LPPSA berdekatan. Anda juga boleh hantar secara online.

5. Tunggu Keputusan

Permohonan akan diproses dalam tempoh 14 hari bekerja. Anda akan dimaklumkan sekiranya perlu ke pejabat untuk temu duga.Jadi, proses memohon LPPSA sebenarnya cukup mudah dan ringkas. Pastikan maklumat dan dokumen yang dikemukakan lengkap dan tepat untuk melicinkan lagi proses kelulusan.Dapatkan bantuan daripada pegawai LPPSA jika anda menghadapi sebarang masalah semasa permohonan. Selamat mencuba!

 

Bolehkah Pinjaman LPPSA Digunakan untuk Sebarang Tujuan?

Ramai peminjam tertanya-tanya sama ada pinjaman Skim Pinjaman Perumahan Swasta (LPPSA) boleh digunakan untuk apa-apa tujuan atau terhad kepada pembelian rumah sahaja.Jadi, bolehkah pinjaman LPPSA digunakan untuk sebarang tujuan?Secara umumnya, pinjaman LPPSA hanya boleh digunakan untuk tujuan pembelian rumah sahaja.Antara tujuan dibenarkan termasuk:

 • Membeli rumah pertama
 • Menambah baik rumah sedia ada
 • Menebus rumah sewa-beli
 • Membeli tanah dan bina rumah

Walau bagaimanapun, terdapat sedikit kelonggaran untuk penggunaan pinjaman bagi kategori tertentu:

 • Pemohon berumur 45 tahun dan ke atas dibenarkan guna sehingga 10% daripada pinjaman untuk tujuan lain.
 • Mereka yang memohon di bawah Program Bantuan Rumah dibenarkan guna sehingga 20% pinjaman untuk tujuan bukan perumahan.

Namun, secara amnya penggunaan pinjaman LPPSA adalah terhad kepada pembelian rumah atau tujuan berkaitan perumahan. Ia tidak boleh digunakan sesuka hati untuk melancong, pelaburan, perniagaan atau sebagainya.Pastikan anda memahami terma dan syarat penggunaan pinjaman LPPSA dengan jelas sebelum membuat permohonan. Ini bagi mengelakkan sebarang penyalahgunaan pinjaman pada masa hadapan.

 

Adakah Terdapat Sebarang Penalti Jika Gagal Membuat Pembayaran Balik Tepat Pada Masa untuk Pinjaman LPPSA?

Ramai peminjam ingin tahu sama ada terdapat sebarang penalti jika mereka gagal membuat pembayaran balik pinjaman LPPSA tepat pada masanya.Jadi, adakah terdapat sebarang penalti jika gagal membayar LPPSA tepat pada masa?Secara umumnya, penalti akan dikenakan jika pembayaran ansuran bulanan LPPSA lewat dari tarikh akhir yang ditetapkan.Kadar penalti yang dikenakan adalah seperti berikut:

 • 1% setahun daripada ansuran tertunggak bagi kelewatan 1 hingga 30 hari.
 • 2% setahun daripada ansuran tertunggak bagi kelewatan 31 hingga 60 hari.
 • 3% setahun daripada ansuran tertunggak bagi kelewatan 61 hingga 90 hari.
 • 4% setahun daripada ansuran tertunggak bagi kelewatan melebihi 90 hari.

Selain itu, tindakan undang-undang juga boleh diambil jika peminjam gagal membayar 3 ansuran bulanan berturut-turut tanpa sebab munasabah.Oleh itu, adalah penting untuk membayar ansuran LPPSA mengikut jadual untuk mengelakkan penalti. Jika menghadapi masalah kewangan, maklumkan awal kepada pihak LPPSA untuk membuat penjadualan semula.Elakkan diri daripada dikenakan penalti.

 

Di Manakah Saya Boleh Dapatkan Maklumat Lanjut Mengenai LPPSA?

LPPSA merupakan skim pinjaman perumahan yang popular dalam kalangan rakyat Malaysia. Jika anda memerlukan maklumat lanjut, di manakah boleh dapatkan maklumat terperinci mengenai LPPSA?Berikut adalah 5 cara untuk dapatkan maklumat lanjut berkenaan Skim Pinjaman Perumahan Swasta (LPPSA):

1. Laman web LPPSA

Lawati laman web rasmi LPPSA di www.lppsa.gov.my. Banyak maklumat berguna seperti syarat kelayakan, dokumen diperlukan, proses permohonan dan sebagainya boleh didapati di sini.

2. Cawangan LPPSA berdekatan

Kunjungi cawangan LPPSA berhampiran untuk berjumpa dengan pegawai dan dapatkan maklumat terus daripada sumber rasmi. Alamat cawangan boleh didapati di laman web.

3. Pusat Panggilan LPPSA

Hubungi talian Careline LPPSA di 03-2691 7800 untuk pertanyaan dan maklumat lanjut. Waktu operasi adalah Isnin hingga Jumaat dari pukul 8.30 pagi hingga 5.30 petang.

4. Media sosial LPPSA

Ikuti laman Facebook, Twitter, Instagram LPPSA untuk maklumat terkini dan sesi soal jawab.

5. Runding ejen LPPSA berdaftar

Dapatkan khidmat nasihat ejen LPPSA berdaftar untuk panduan menguruskan permohonan dan pinjaman.Jadi, manfaatkan pelbagai saluran yang disediakan untuk dapatkan segala maklumat berkaitan LPPSA sebelum buat keputusan memohon. Semoga berjaya!

 

3 Spesifikasi Rumah

 

Key Takeaways

 • Jumlah maksimum pinjaman LPPSA adalah RM300,000 bergantung gaji pemohon
 • Terdapat 5 syarat utama yang perlu dipatuhi untuk memohon LPPSA
 • LPPSA layak dipohon oleh warganegara Malaysia berpendapatan rendah hingga sederhana
 • Tempoh bayar balik pinjaman LPPSA adalah minimum 10 tahun atau maksimum 25 tahun
 • Kadar faedah tetap 4% setahun tanpa sebarang yuran atau caj tambahan
 • Proses permohonan LPPSA adalah mudah melalui 5 langkah ringkas
 • Penalti dikenakan jika gagal bayar ansuran LPPSA tepat pada masanya

 

Conclusion

 • LPPSA menawarkan pinjaman perumahan pada kadar faedah rendah untuk golongan berpendapatan rendah dan sederhana.
 • Pastikan memenuhi syarat kelayakan dan keperluan dokumen sebelum memohon.
 • Proses permohonan adalah mudah jika mengikut prosedur yang betul.
 • Maklumat lanjut mengenai LPPSA boleh didapati melalui pelbagai saluran seperti laman web, cawangan dan pusat panggilan.
 • Permohonan LPPSA yang berjaya membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia menikmati rumah idaman mereka.

 

rumahibs logo black
kontraktor rumah
bina rumah
pinjaman lppsa
pengeluaran kwsp
spesifikasi rumah
pelan rumah
rekabentuk rumah
bina rumah atas tanah sendiri
kontraktor rumah selangor