Pinjaman LPPSA

Dokumen-dokumen Apakah yang Diperlukan untuk Memohon Pinjaman LPPSA?

umaxneh4gha

Dokumen-dokumen Apakah yang Diperlukan untuk Memohon Pinjaman LPPSA?

 

rumahibs fb cover 03Apa itu pinjaman LPPSA?

LPPSA (Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam) adalah satu skim pembiayaan perumahan khas untuk kakitangan sektor awam yang ditubuhkan oleh kerajaan. Ia bertujuan untuk membantu kakitangan sektor awam memiliki rumah idaman mereka dengan kadar faedah yang rendah.Pinjaman LPPSA boleh digunakan untuk tujuan berikut:

 • Pembelian rumah baru atau terpakai
 • Pembinaan rumah di atas tanah sendiri
 • Penambahan atau pengubahsuaian rumah sedia ada
 • Tebus hutang perumahan sedia ada

Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memohon pinjaman LPPSA

Berikut adalah senarai dokumen-dokumen penting yang perlu disertakan semasa membuat permohonan pinjaman LPPSA:

Dokumen pengenalan diri

 • Salinan Kad Pengenalan pemohon dan pasangan (jika berkahwin)
 • Salinan Sijil Nikah (jika berkahwin)

Dokumen pengesahan gaji

 • Slip gaji terkini (3 bulan terakhir)
 • Penyata KWSP terkini

Dokumen kelayakan perumahan

 • Surat Pengesahan Gaji dan Jawatan oleh Ketua Jabatan
 • Surat kelulusan menyertai skim perumahan kerajaan (jika ada)

Dokumen berkaitan pinjaman

 • Surat tawaran beli rumah / kontrak perjanjian jual beli
 • Invois / bil / resit bayaran pendahuluan rumah (jika ada)
 • Penyata baki pinjaman perumahan sedia ada (jika ada)

Lain-lain

 • Borang permohonan LPPSA yang lengkap
 • Dokumen sokongan lain yang berkaitan (jika ada)

Pastikan semua salinan dokumen disahkan oleh pegawai yang diberi kuasa. Dokumen-dokumen asal juga perlu dibawa untuk pengesahan.Permohonan yang tidak lengkap atau kekurangan dokumen penting berkemungkinan akan ditolak atau melambatkan kelulusan. Oleh itu, pastikan menyemak semula senarai dokumen yang diperlukan sebelum menghantar permohonan.

 

Bagaimana cara memohon pinjaman LPPSA?

Berikut adalah langkah-langkah ringkas untuk memohon pinjaman LPPSA:

 1. Isi borang permohonan LPPSA dengan lengkap dan jelas. Pastikan maklumat yang diberikan adalah benar.
 2. Sediakan semua dokumen sokongan yang diperlukan seperti di senarai di atas.
 3. Serahkan borang permohonan beserta dokumen sokongan ke pejabat LPPSA berdekatan.
 4. Tunggu sehingga permohonan diproses dan kelulusan diberikan. Tempoh pemprosesan adalah antara 1 hingga 3 bulan.
 5. Selepas kelulusan diperolehi, tandatangani Surat Tawaran dan Akuan Hutang dengan LPPSA.
 6. Wang pinjaman akan dikreditkan terus ke akaun vendor/pemaju perumahan.
 7. Boleh mula membuat bayaran balik pinjaman mengikut jadual yang ditetapkan.

Pastikan membuat permohonan dengan teliti dan lengkap untuk mengelakkan sebarang kelewatan atau penolakan. Dapatkan bantuan daripada LPPSA jika menghadapi sebarang masalah.

 

Berapakah kadar faedah dan had pinjaman LPPSA?

 • Kadar faedah pinjaman LPPSA adalah 4% setahun – sangat rendah berbanding pinjaman perumahan komersial.
 • Had maksimum pinjaman ialah RM500,000.
 • Tempoh pembayaran balik pinjaman adalah sehingga 25 tahun atau sehingga pencapaian umur persaraan.
 • Ansuran bulanan adalah tidak melebihi 1/3 daripada gaji bulanan pemohon.

 

1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

 

Adakah terdapat sebarang yuran atau caj tambahan?

Tiada yuran atau caj tambahan dikenakan untuk pinjaman LPPSA. Pemohon hanya perlu membayar:

 • Kadar faedah 4% setahun
 • Ansuran bulanan
 • Premium insurans rumah

Caj guaman dan penilaian juga ditanggung oleh LPPSA.

 

Bolehkah memohon semula jika permohonan ditolak?

Boleh memohon semula jika permohonan ditolak, dengan syarat:

 • Memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan
 • Mengemukakan dokumen sokongan yang lengkap
 • Mengemukakan rayuan bertulis kepada LPPSA

Tempoh minima untuk membuat rayuan semula ialah 3 bulan dari tarikh surat penolakan

 

Apakah kriteria kelayakan untuk memohon LPPSA?

Berikut adalah kriteria kelayakan utama permohonan pinjaman LPPSA:

 • Warganegara Malaysia
 • Bekerja tetap dengan perkhidmatan awam atau badan berkanun
 • Berumur tidak melebihi 58 tahun pada tarikh matang pinjaman
 • Mempunyai rekod perkhidmatan yang baik
 • Pendapatan isi rumah tidak melebihi RM10,000 sebulan
 • Belum memiliki rumah sendiri
 • Belum pernah memperolehi pinjaman perumahan kerajaan sebelum ini

Selain itu, pemohon juga perlu lulus penilaian oleh pihak LPPSA berdasarkan rekod kredit, kemampuan kewangan, dan faktor lain yang berkaitan.

 

Bolehkah pasangan memohon pinjaman LPPSA?

Ya, pasangan kakitangan sektor awam layak memohon pinjaman LPPSA.Syaratnya:

 • Suami atau isteri perlu bekerja dengan perkhidmatan awam atau badan berkanun
 • Pendapatan isi rumah gabungan tidak melebihi RM10,000 sebulan
 • Pasangan tidak memiliki hartanah sendiri
 • Memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan

Kedua-dua suami dan isteri perlu menandatangani borang permohonan dan dokumen berkaitan. Kelulusan akan diberikan atas nama pemohon utama.

 

Bolehkah menggunakan KWSP untuk pinjaman pendahuluan?

Boleh, pemohon dibenarkan menggunakan amaun tertentu dalam akaun KWSP untuk tujuan bayaran pendahuluan bagi rumah idaman.Had pengeluaran KWSP untuk bayaran pendahuluan ialah:

 • Akaun 1 (70% daripada jumlah simpanan)
 • Akaun 2 (30% daripada jumlah simpanan)

Cara memohon:

 1. Isi borang pengeluaran KWSP AHL
 2. Serahkan borang beserta dokumen sokongan kepada KWSP
 3. KWSP akan memproses permohonan
 4. Wang akan dikreditkan ke akaun bank pemohon

Ini dapat membantu mengurangkan jumlah pinjaman perumahan yang diperlukan.

 

2 Skim Zero Deposit

 

Adakah pinjaman LPPSA boleh digunakan untuk projek rumah di bawah skim Rumah Mampu Milik?

Boleh. Pinjaman LPPSA boleh digunakan untuk projek perumahan Rumah Mampu Milik yang diluluskan oleh kerajaan.Syaratnya:

 • Projek perumahan tersebut mesti di bawah skim Rumah Mampu Milik
 • Harga rumah tidak melebihi RM300,000
 • Keluasan lantai minimum rumah adalah 850 kaki persegi
 • Pemohon perlu memenuhi kriteria yang ditetapkan

Ini membolehkan golongan berpendapatan sederhana untuk memiliki rumah mampu milik yang berkualiti.

 

Apakah dokumen sokongan lain yang boleh membantu kelulusan?

Beberapa dokumen sokongan tambahan yang boleh membantu kelulusan permohonan LPPSA:

 • Surat akuan sumpah oleh penjamin/penjaga
 • Surat akuan berkanun oleh pemohon
 • Salinan geran atau hakmilik tanah (jika ada)
 • Pelan lantai dan lukisan binaan rumah (jika binaan baru)
 • Gambar rumah (jika rumah terpakai)
 • Dokumen sokongan aset lain (akaun pelaburan, saham dsb)

Walaupun dokumen-dokumen ini tidak diwajibkan, tetapi ia dapat memperkukuhkan kes permohonan dengan menunjukkan kemampuan dan kesungguhan pemohon.

 

Key Takeaways

 • Dokumen pengenalan diri, slip gaji, penyata KWSP adalah wajib disertakan
 • Pastikan borang permohonan lengkap dan kemas kini maklumat
 • Kadar faedah LPPSA adalah pada 4% setahun – sangat rendah
 • Had pinjaman maksimum RM500,000 dengan tempoh sehingga 25 tahun
 • Pasangan layak memohon dengan syarat yang ditetapkan
 • Boleh guna KWSP untuk bayaran pendahuluan rumah

 

3 Spesifikasi Rumah

 

Kesimpulan

Secara ringkasnya, dokumen-dokumen penting yang diperlukan untuk memohon LPPSA termasuk kad pengenalan, slip gaji, penyata KWSP, surat pengesahan gaji dan jawatan, surat tawaran beli rumah dan lain-lain. Pastikan menyemak dan mengemas kini dokumen dengan teliti sebelum menghantar permohonan. Kadar faedah yang rendah 4% dan kelayakan pasangan memohon membuatkan LPPSA sangat baik untuk kakitangan sektor awam memiliki rumah idaman.

 

rumahibs logo black
kontraktor rumah
bina rumah
pinjaman lppsa
pengeluaran kwsp
spesifikasi rumah
pelan rumah
rekabentuk rumah
bina rumah atas tanah sendiri
kontraktor rumah selangor