Kontraktor Rumah, News

Bagaimana Elak Ditipu Kontraktor Semasa Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Bagaimana Elak Ditipu Kontraktor Semasa Bina Rumah Atas Tanah SendiriYouTube video

1. Memilih kontraktor yang berpengalaman dan bereputasi baik

Kepentingan memilih kontraktor yang betul

Memilih kontraktor yang berpengalaman dan bereputasi baik adalah langkah pertama yang penting dalam mengelakkan penipuan semasa membina rumah atas tanah sendiri. Kontraktor yang betul akan memastikan projek berjalan lancar, mengikut jadual, dan menghasilkan kualiti kerja yang baik. Berikut adalah beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan semasa memilih kontraktor:

 1. Pengalaman dalam industri pembinaan
 2. Portfolio projek yang telah disiapkan
 3. Testimoni dan rujukan daripada pelanggan terdahulu
 4. Lesen dan permit yang sah
 5. Pematuhan terhadap piawaian keselamatan dan kualiti

Salah satu cara untuk menilai reputasi kontraktor adalah dengan melawat lokasi projek mereka yang telah siap. Ini akan memberikan gambaran tentang kualiti kerja dan kemampuan mereka untuk menyiapkan projek mengikut spesifikasi yang dipersetujui.

Kriteria Kepentingan
Pengalaman dalam industri pembinaan Tinggi
Portfolio projek yang telah disiapkan Tinggi
Testimoni dan rujukan pelanggan terdahulu Sederhana
Lesen dan permit yang sah Tinggi
Pematuhan terhadap piawaian keselamatan Tinggi

Langkah-langkah mengesahkan kredibiliti kontraktor

Setelah mengenal pasti beberapa kontraktor yang berpotensi, langkah seterusnya adalah mengesahkan kredibiliti mereka. Berikut adalah beberapa cara untuk melakukannya:

 1. Semak status pendaftaran syarikat dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
 2. Sahkan lesen dan permit dengan pihak berkuasa tempatan (PBT) yang berkaitan
 3. Dapatkan salinan polisi insurans dan jaminan yang ditawarkan oleh kontraktor
 4. Semak rekod prestasi kontraktor dengan persatuan industri seperti Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia (PKMM) atau Master Builders Association Malaysia (MBAM)

Dengan mengambil langkah-langkah ini, anda dapat mengurangkan risiko ditipu oleh kontraktor yang tidak bertanggungjawab dan memastikan projek pembinaan rumah anda berjalan lancar.

2. Memahami skop kerja dan spesifikasi projek

Kepentingan memahami skop kerja

Memahami skop kerja dan spesifikasi projek adalah penting untuk mengelakkan salah faham dan pertikaian dengan kontraktor semasa proses pembinaan. Skop kerja yang jelas akan membantu anda memantau kemajuan projek dan memastikan kontraktor mengikuti pelan yang dipersetujui. Berikut adalah beberapa perkara yang perlu dimasukkan dalam skop kerja:

 1. Pelan lantai dan lukisan terperinci
 2. Senarai bahan binaan dan spesifikasi
 3. Jadual kerja dan tarikh siap
 4. Peruntukan untuk perubahan dan kerja tambahan
 5. Syarat pembayaran dan penalti kelewatan

Anda boleh merujuk kepada spesifikasi rumah yang ditawarkan oleh kontraktor sebagai panduan untuk memahami skop kerja projek anda. Pastikan untuk mengkaji dan berbincang dengan teliti sebelum menandatangani kontrak.

Mengenal pasti bahan binaan berkualiti

Selain skop kerja, memahami bahan binaan yang akan digunakan juga penting untuk memastikan kualiti rumah yang dibina. Berikut adalah beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan:

 1. Ketahanan dan kesesuaian bahan untuk iklim tempatan
 2. Pematuhan terhadap piawaian keselamatan dan alam sekitar
 3. Jaminan dan sokongan pengeluar bahan
 4. Kos jangka panjang untuk penyelenggaraan dan penggantian

Sebagai contoh, penggunaan panel IBS dalam pembinaan rumah semakin popular kerana kelebihannya berbanding kaedah pembinaan tradisional seperti batu bata. Panel IBS menawarkan kualiti yang konsisten, masa pembinaan yang lebih singkat, dan keberkesanan kos jangka panjang.

Bahan Binaan Kelebihan
Panel IBS Kualiti konsisten, pembinaan pantas, keberkesanan kos
Batu bata Ketahanan, fleksibiliti reka bentuk
Kayu Estetika, kemampuan penebat haba
Keluli Kekuatan struktur, ketahanan terhadap kebakaran

Dengan memahami skop kerja dan bahan binaan yang digunakan, anda dapat mengurangkan risiko ditipu oleh kontraktor yang menggunakan bahan berkualiti rendah atau tidak mematuhi spesifikasi yang dipersetujui.


3. Menyediakan kontrak yang komprehensif

Kepentingan kontrak bertulis

Menyediakan kontrak yang komprehensif adalah langkah penting dalam melindungi kepentingan anda semasa membina rumah atas tanah sendiri. Kontrak bertulis akan menggariskan hak dan tanggungjawab kedua-dua pihak, serta menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan pertikaian jika berlaku. Berikut adalah beberapa perkara yang perlu dimasukkan dalam kontrak:

 1. Maklumat terperinci kontraktor dan pemilik rumah
 2. Skop kerja dan spesifikasi projek
 3. Jadual pembayaran dan syarat
 4. Tempoh jaminan dan liabiliti kontraktor
 5. Prosedur untuk perubahan dan kerja tambahan
 6. Klausa penyelesaian pertikaian dan penamatan kontrak

Pastikan untuk mendapatkan nasihat guaman sebelum menandatangani kontrak untuk memastikan ia mematuhi undang-undang dan melindungi kepentingan anda.

Memasukkan klausa penting dalam kontrak

Selain perkara asas yang perlu dimasukkan dalam kontrak, terdapat beberapa klausa penting yang dapat membantu mengurangkan risiko penipuan oleh kontraktor. Antaranya:

 1. Klausa penyimpanan wang (retention sum) – Sejumlah peratusan pembayaran akan ditahan sehingga projek disiapkan dan tempoh liabiliti kecacatan tamat.
 2. Klausa penalti kelewatan – Kontraktor akan dikenakan penalti jika gagal menyiapkan projek mengikut jadual yang dipersetujui.
 3. Klausa insurans dan pampasan pekerja – Kontraktor perlu menyediakan perlindungan insurans yang mencukupi untuk projek dan pekerjanya.
 4. Klausa pertikaian dan timbangtara – Menetapkan prosedur untuk menyelesaikan pertikaian antara pemilik rumah dan kontraktor.

Sebagai contoh, klausa penyimpanan wang dapat membantu memastikan kontraktor menyiapkan kerja pembaikan kecacatan sebelum menerima bayaran penuh. Ini adalah penting terutamanya bagi rumah yang dibina menggunakan kaedah IBS, di mana kecacatan mungkin tidak dapat dikesan dengan segera.

Klausa Kepentingan
Penyimpanan wang Memastikan kerja pembaikan kecacatan disiapkan
Penalti kelewatan Menggalakkan kontraktor mematuhi jadual
Insurans dan pampasan Melindungi pemilik rumah daripada liabiliti
Pertikaian dan timbangtara Menyediakan mekanisme penyelesaian pertikaian

Dengan memasukkan klausa penting ini dalam kontrak, anda dapat mengurangkan risiko ditipu oleh kontraktor yang tidak bertanggungjawab dan memastikan projek pembinaan rumah anda dilindungi dari segi undang-undang.

4. Memantau kemajuan projek dan kualiti kerja

Kepentingan pemantauan berkala

Memantau kemajuan projek dan kualiti kerja secara berkala adalah penting untuk memastikan pembinaan rumah anda berjalan lancar dan mengikut spesifikasi yang dipersetujui. Pemantauan yang kerap dapat membantu mengenal pasti masalah pada peringkat awal dan membolehkan tindakan pembetulan diambil dengan segera. Berikut adalah beberapa perkara yang perlu dipantau:

 1. Kemajuan kerja berbanding jadual yang dipersetujui
 2. Kualiti bahan binaan dan kerja yang disiapkan
 3. Pematuhan terhadap pelan lantai dan lukisan terperinci
 4. Keselamatan tapak pembinaan dan pematuhan terhadap peraturan
 5. Komunikasi dan kerjasama antara kontraktor dan sub-kontraktor

Anda boleh melantik seorang penyelia tapak atau arkitek untuk membantu memantau kemajuan projek dan kualiti kerja. Mereka akan dapat memberikan nasihat teknikal dan memastikan kontraktor mematuhi spesifikasi yang ditetapkan.

Tanda-tanda amaran penipuan atau kerja berkualiti rendah

Semasa memantau projek, penting untuk berwaspada terhadap tanda-tanda amaran penipuan atau kerja berkualiti rendah oleh kontraktor. Berikut adalah beberapa perkara yang perlu diperhatikan:

 1. Kelewatan yang berterusan dalam kemajuan kerja
 2. Perubahan bahan binaan atau spesifikasi tanpa persetujuan
 3. Permintaan bayaran tambahan yang tidak munasabah
 4. Kerja yang tidak kemas atau tidak mengikut piawaian industri
 5. Komunikasi yang lemah atau keengganan untuk memberikan maklumat

Jika anda mengesyaki penipuan atau kerja berkualiti rendah, segera berhubung dengan kontraktor untuk mendapatkan penjelasan. Sekiranya masalah berterusan, anda mungkin perlu mengambil tindakan undang-undang atau melaporkan kepada pihak berkuasa yang berkaitan.

Tanda Amaran Tindakan
Kelewatan berterusan Berbincang dengan kontraktor, kenakan penalti
Perubahan tanpa persetujuan Minta penjelasan, rujuk kontrak
Bayaran tambahan tidak munasabah Semak kontrak, dapatkan nasihat guaman
Kerja tidak kemas Minta pembetulan, rujuk piawaian industri
Komunikasi lemah Tingkatkan kekerapan mesyuarat, dokumentasi

Dengan memantau kemajuan projek dan kualiti kerja secara berkala, anda dapat mengenal pasti masalah pada peringkat awal dan mengambil tindakan yang sewajarnya untuk mengelakkan penipuan atau kerja berkualiti rendah oleh kontraktor.


5. Menguruskan pembayaran dengan teliti

Kepentingan jadual pembayaran yang jelas

Menguruskan pembayaran dengan teliti adalah penting untuk memastikan kelancaran projek pembinaan rumah anda dan mengelakkan penipuan oleh kontraktor. Jadual pembayaran yang jelas perlu dipersetujui dan dimasukkan dalam kontrak untuk mengelakkan sebarang pertikaian. Berikut adalah beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menyediakan jadual pembayaran:

 1. Pembayaran berperingkat berdasarkan kemajuan kerja
 2. Penyimpanan wang (retention sum) untuk tempoh liabiliti kecacatan
 3. Pembayaran untuk perubahan dan kerja tambahan
 4. Penalti untuk kelewatan atau kerja yang tidak memuaskan
 5. Syarat untuk pembayaran akhir dan penyerahan projek

Anda juga perlu memastikan bahawa anda mempunyai sumber kewangan yang mencukupi untuk memenuhi jadual pembayaran. Ini mungkin termasuk pinjaman perumahan, pengeluaran KWSP, atau bayaran tunai.

Langkah berjaga-jaga semasa membuat pembayaran

Semasa membuat pembayaran kepada kontraktor, penting untuk mengambil langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan penipuan. Berikut adalah beberapa perkara yang perlu diingat:

 1. Pastikan pembayaran dibuat mengikut jadual yang dipersetujui dalam kontrak
 2. Dapatkan invois dan resit untuk setiap pembayaran
 3. Elakkan pembayaran tunai dan gunakan kaedah yang boleh dijejaki seperti cek atau pemindahan bank
 4. Sahkan bahawa kerja yang diinvoiskan telah disiapkan dengan memuaskan sebelum membuat pembayaran
 5. Simpan rekod pembayaran yang lengkap dan teratur

Sekiranya kontraktor meminta bayaran pendahuluan yang besar atau bayaran tambahan yang mencurigakan, berhati-hati dan dapatkan penjelasan yang memuaskan sebelum membuat pembayaran. Jika perlu, dapatkan nasihat daripada pihak ketiga seperti peguam atau perunding pembinaan.

Peringkat Pembayaran Peratus Bayaran Nota
Pendahuluan 10% Selepas menandatangani kontrak
Kemajuan kerja 60% Dibahagikan mengikut pencapaian kerja
Penyimpanan wang 20% Dibayar selepas tempoh liabiliti kecacatan
Pembayaran akhir 10% Selepas penyerahan projek dan pemeriksaan akhir

Dengan menguruskan pembayaran dengan teliti dan mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya, anda dapat mengurangkan risiko penipuan oleh kontraktor dan memastikan projek pembinaan rumah anda berjalan lancar dari segi kewangan.

6. Mendapatkan jaminan dan waranti yang mencukupi

Kepentingan jaminan dan waranti

Mendapatkan jaminan dan waranti yang mencukupi daripada kontraktor adalah penting untuk melindungi pelaburan anda dalam pembinaan rumah. Jaminan dan waranti akan memberikan perlindungan sekiranya terdapat kecacatan atau masalah dengan kerja yang disiapkan. Berikut adalah beberapa jenis jaminan dan waranti yang perlu dipertimbangkan:

 1. Jaminan tempoh liabiliti kecacatan (defects liability period)
 2. Waranti untuk bahan binaan dan kemasan
 3. Jaminan struktur bangunan
 4. Waranti untuk sistem elektrik dan mekanikal
 5. Jaminan prestasi untuk komponen utama seperti bumbung dan dinding

Pastikan jaminan dan waranti ini didokumenkan dengan jelas dalam kontrak dan ditandatangani oleh kedua-dua pihak. Anda juga perlu memahami terma dan syarat serta tempoh sah untuk setiap jaminan dan waranti.

Tindakan sekiranya terdapat kecacatan atau masalah

Sekiranya anda mendapati kecacatan atau masalah dengan kerja yang disiapkan oleh kontraktor, penting untuk mengambil tindakan dengan segera. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil:

 1. Maklumkan kontraktor secara bertulis tentang kecacatan atau masalah yang dikenal pasti
 2. Berikan tempoh yang munasabah untuk kontraktor membetulkan kecacatan atau masalah
 3. Jika kontraktor gagal mengambil tindakan pembetulan, dapatkan nasihat daripada pihak ketiga seperti arkitek atau peguam
 4. Sekiranya perlu, buat tuntutan di bawah jaminan atau waranti yang berkaitan
 5. Simpan rekod komunikasi dan tindakan yang diambil untuk rujukan masa depan

Dalam sesetengah kes, anda mungkin perlu melibatkan pihak berkuasa yang berkaitan atau mengambil tindakan undang-undang untuk menyelesaikan pertikaian dengan kontraktor. Walau bagaimanapun, dengan jaminan dan waranti yang mencukupi serta tindakan segera apabila masalah dikenal pasti, anda dapat mengurangkan risiko kerugian kewangan akibat kecacatan atau kerja yang tidak memuaskan.

Jenis Jaminan/Waranti Tempoh Sah Liputan
Liabiliti kecacatan 12-24 bulan Pembaikan kecacatan dalam tempoh yang ditetapkan
Bahan binaan 5-10 tahun Penggantian bahan yang rosak atau cacat
Struktur bangunan 10-20 tahun Pembaikan kerosakan struktur utama
Sistem elektrik/mekanikal 2-5 tahun Pembaikan atau penggantian komponen yang rosak
Prestasi komponen utama 5-10 tahun Jaminan prestasi bumbung, dinding, dll.

Dengan mendapatkan jaminan dan waranti yang mencukupi serta mengambil tindakan segera apabila masalah dikenal pasti, anda dapat melindungi pelaburan anda dalam pembinaan rumah dan mengelakkan kerugian kewangan akibat penipuan atau kerja yang tidak memuaskan oleh kontraktor.


7. Mengekalkan komunikasi yang jelas dan telus

Kepentingan komunikasi yang berkesan

Mengekalkan komunikasi yang jelas dan telus dengan kontraktor adalah penting untuk memastikan kelancaran projek pembinaan rumah anda. Komunikasi yang berkesan dapat membantu mengelakkan salah faham, menyelesaikan masalah dengan cepat, dan membina hubungan kerja yang baik. Berikut adalah beberapa tips untuk mengekalkan komunikasi yang jelas dan telus:

 1. Adakan mesyuarat tapak secara berkala untuk membincangkan kemajuan dan isu berbangkit
 2. Gunakan e-mel atau platform komunikasi bertulis untuk dokumentasi dan rujukan
 3. Tetapkan saluran komunikasi utama dan wakil untuk kedua-dua pihak
 4. Bersikap terbuka dan jujur tentang sebarang kebimbangan atau masalah
 5. Dengar dan pertimbangkan pandangan dan cadangan kontraktor

Anda juga boleh menggunakan alat pengurusan projek dalam talian untuk memudahkan komunikasi dan perkongsian maklumat antara semua pihak yang terlibat dalam projek pembinaan rumah anda.

Menangani pertikaian dan konflik

Walaupun komunikasi yang baik dapat mengurangkan risiko pertikaian dan konflik, ia mungkin tidak dapat dielakkan sepenuhnya. Sekiranya berlaku pertikaian atau konflik dengan kontraktor, penting untuk mengambil langkah-langkah berikut:

 1. Kekal tenang dan profesional dalam semua interaksi
 2. Rujuk kepada kontrak dan dokumentasi projek untuk menyelesaikan pertikaian
 3. Cari penyelesaian yang saling memuaskan melalui rundingan dan kompromi
 4. Libatkan pihak ketiga yang neutral seperti pengantara atau penimbang tara jika perlu
 5. Ambil tindakan undang-undang sebagai langkah terakhir jika penyelesaian tidak dapat dicapai

Dalam kebanyakan kes, pertikaian dan konflik dapat diselesaikan melalui komunikasi yang jelas dan kesediaan untuk berkompromi. Walau bagaimanapun, penting untuk mempertahankan hak dan kepentingan anda sebagai pemilik rumah dan mengambil tindakan yang sewajarnya jika kontraktor gagal memenuhi obligasi kontrak atau terlibat dalam penipuan.

Jenis Komunikasi Kekerapan Tujuan
Mesyuarat tapak Mingguan Membincangkan kemajuan dan isu berbangkit
Laporan kemajuan Dua mingguan Mengemas kini status projek dan pencapaian
E-mel/Surat Apabila perlu Dokumentasi komunikasi dan keputusan penting
Panggilan telefon Apabila perlu Penyelesaian isu atau pertanyaan segera
Perbincangan tidak formal Apabila perlu Membina hubungan kerja yang baik

Dengan mengekalkan komunikasi yang jelas dan telus serta menangani pertikaian dan konflik dengan cara yang profesional, anda dapat mengurangkan risiko penipuan oleh kontraktor dan memastikan projek pembinaan rumah anda berjalan lancar.

8. Mendapatkan khidmat nasihat profesional apabila diperlukan

Kepentingan mendapatkan nasihat profesional

Membina rumah atas tanah sendiri boleh menjadi proses yang kompleks dan mencabar, terutamanya bagi mereka yang kurang berpengalaman dalam industri pembinaan. Mendapatkan khidmat nasihat profesional daripada pakar dalam bidang berkaitan dapat membantu anda membuat keputusan yang tepat, mengelakkan kesilapan yang mahal, dan melindungi kepentingan anda. Berikut adalah beberapa jenis profesional yang mungkin perlu anda libatkan:

 1. Arkitek atau pereka bentuk untuk mereka bentuk rumah yang sesuai dengan keperluan dan bajet anda
 2. Jurutera struktur untuk memastikan integriti struktur bangunan
 3. Peguam untuk menyediakan kontrak yang komprehensif dan menasihat tentang isu undang-undang
 4. Perunding kewangan untuk merancang pembiayaan projek dan menguruskan aliran tunai
 5. Juruukur bahan untuk menganggarkan kos bahan binaan dan mengelakkan pembaziran

Walaupun melibatkan profesional mungkin melibatkan kos tambahan, ia boleh menjimatkan wang anda dalam jangka panjang dengan mengelakkan kesilapan yang mahal dan memastikan projek berjalan lancar.

Bila untuk mendapatkan nasihat profesional

Anda perlu mendapatkan nasihat profesional pada peringkat awal projek pembinaan rumah anda, sebaik-baiknya sebelum memilih kontraktor atau menandatangani sebarang kontrak. Ini akan membolehkan anda membuat keputusan yang tepat dan menetapkan asas yang kukuh untuk projek tersebut. Walau bagaimanapun, anda juga mungkin perlu mendapatkan nasihat profesional sepanjang projek, terutamanya apabila:

 1. Membuat perubahan ketara pada skop kerja atau reka bentuk
 2. Berhadapan dengan cabaran atau masalah yang tidak dijangka
 3. Berunding semula terma kontrak atau menyelesaikan pertikaian dengan kontraktor
 4. Membuat keputusan penting tentang bahan binaan, kemasan, atau sistem bangunan
 5. Menyediakan dokumentasi untuk mendapatkan kelulusan pihak berkuasa atau pembiayaan bank

Dengan mendapatkan nasihat profesional pada masa yang sesuai, anda dapat mengurangkan risiko dan memaksimumkan peluang kejayaan untuk projek pembinaan rumah anda.

Profesional Bila Diperlukan
Arkitek/Pereka bentuk Peringkat konsep dan reka bentuk terperinci
Jurutera struktur Peringkat reka bentuk dan semasa pembinaan
Peguam Sebelum menandatangani kontrak dan apabila perlu
Perunding kewangan Peringkat perancangan dan sepanjang projek
Juruukur bahan Sebelum pembinaan dan untuk perubahan skop kerja

Kesimpulannya, mendapatkan khidmat nasihat profesional adalah langkah penting dalam melindungi kepentingan anda dan memastikan kejayaan projek pembinaan rumah anda. Dengan melibatkan pakar yang sesuai pada masa yang tepat, anda dapat membuat keputusan yang tepat, mengelakkan kesilapan yang mahal, dan mengurangkan risiko penipuan oleh kontraktor yang tidak bertanggungjawab.

Kesimpulan

Membina rumah atas tanah sendiri adalah pelaburan yang besar dan penting untuk mengambil langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan penipuan oleh kontraktor. Lapan strategi utama yang dibincangkan dalam artikel ini dapat membantu anda melindungi kepentingan anda dan memastikan projek pembinaan rumah anda berjalan lancar:

 1. Memilih kontraktor yang berpengalaman dan bereputasi baik
 2. Memahami skop kerja dan spesifikasi projek
 3. Menyediakan kontrak yang komprehensif
 4. Memantau kemajuan projek dan kualiti kerja
 5. Menguruskan pembayaran dengan teliti
 6. Mendapatkan jaminan dan waranti yang mencukupi
 7. Mengekalkan komunikasi yang jelas dan telus
 8. Mendapatkan khidmat nasihat profesional apabila diperlukan

Dengan mengikuti strategi-strategi ini, anda dapat mengurangkan risiko ditipu oleh kontraktor yang tidak bertanggungjawab dan memastikan projek pembinaan rumah anda berjalan lancar. Ingatlah bahawa kewaspadaan dan usaha yang berterusan diperlukan sepanjang proses pembinaan untuk melindungi kepentingan anda sebagai pemilik rumah.

Selain itu, pastikan anda memanfaatkan sumber maklumat yang boleh dipercayai seperti laman web Rumah IBS untuk mendapatkan panduan dan nasihat berguna tentang pembinaan rumah atas tanah sendiri. Dengan pengetahuan yang mencukupi dan persediaan yang teliti, anda akan dapat merealisasikan impian memiliki rumah idaman dengan jayanya.