Pinjaman LPPSA

Cara Dapatkan Pinjaman Perumahan Untuk Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

zac gudakov ztWpwTEx728 unsplash scaled

Cara Dapatkan Pinjaman Perumahan Untuk Bina Rumah Atas Tanah SendiriYouTube video

 

1. Pengenalan kepada pinjaman perumahan untuk bina rumah atas tanah sendiri

Apa itu pinjaman perumahan untuk bina rumah atas tanah sendiri?

Pinjaman perumahan untuk bina rumah atas tanah sendiri adalah satu jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh institusi kewangan untuk membantu individu yang ingin membina rumah di atas tanah milik mereka sendiri. Pinjaman ini membolehkan peminjam mendapatkan dana yang diperlukan untuk menampung kos pembinaan rumah, termasuk kos bahan binaan, upah pekerja, dan lain-lain perbelanjaan yang berkaitan.

Pinjaman perumahan untuk bina rumah atas tanah sendiri berbeza daripada pinjaman perumahan biasa kerana ia tidak melibatkan pembelian hartanah yang sedia ada. Sebaliknya, pinjaman ini khusus untuk pembinaan rumah baharu di atas tanah yang dimiliki oleh peminjam.

Kepentingan pinjaman perumahan untuk bina rumah atas tanah sendiri

Pinjaman perumahan untuk bina rumah atas tanah sendiri memainkan peranan penting dalam membantu individu merealisasikan impian mereka untuk memiliki rumah idaman. Berikut adalah beberapa kepentingan pinjaman ini:

 1. Membolehkan individu membina rumah mengikut reka bentuk dan spesifikasi yang diingini
 2. Mengurangkan beban kewangan dengan membenarkan peminjam membayar balik pinjaman secara ansuran dalam tempoh yang lebih panjang
 3. Menyediakan peluang kepada individu yang memiliki tanah untuk memiliki rumah sendiri tanpa perlu membeli hartanah yang sedia ada
 4. Membantu meningkatkan pemilikan rumah dalam kalangan masyarakat

Kriteria kelayakan untuk memohon pinjaman perumahan untuk bina rumah atas tanah sendiri

Untuk memohon pinjaman perumahan untuk bina rumah atas tanah sendiri, pemohon perlu memenuhi beberapa kriteria kelayakan yang ditetapkan oleh institusi kewangan. Kriteria ini mungkin berbeza antara institusi kewangan, tetapi secara umumnya meliputi:

 1. Pemohon mestilah warganegara Malaysia
 2. Berumur antara 18 hingga 65 tahun
 3. Mempunyai pendapatan tetap dan stabil
 4. Mempunyai rekod kredit yang baik
 5. Memiliki tanah yang sah dan bebas daripada sebarang bebanan
 6. Mempunyai pelan pembinaan rumah yang lengkap dan diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan

Selain itu, institusi kewangan juga akan menilai kemampuan pemohon untuk membayar balik pinjaman berdasarkan nisbah khidmat hutang (DSR) dan penilaian risiko kredit.

Jenis-jenis pinjaman perumahan untuk bina rumah atas tanah sendiri

Terdapat beberapa jenis pinjaman perumahan untuk bina rumah atas tanah sendiri yang ditawarkan oleh institusi kewangan di Malaysia. Antaranya:

 1. Pinjaman Perumahan Konvensional: Pinjaman ini berdasarkan konsep pinjaman biasa dengan kadar faedah tetap atau berubah-ubah. Tempoh pinjaman biasanya antara 20 hingga 35 tahun.
 2. Pinjaman Perumahan Islamik: Pinjaman ini berdasarkan prinsip Syariah seperti Murabahah, Ijarah, atau Musharakah Mutanaqisah. Ia tidak melibatkan unsur riba dan mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam urusan kewangan.
 3. Pinjaman Perumahan Fleksibel: Pinjaman ini menawarkan ciri-ciri fleksibel seperti tempoh pinjaman yang boleh disesuaikan, kemudahan pengeluaran semula, dan pembayaran balik yang fleksibel. Ia sesuai untuk peminjam yang mempunyai aliran pendapatan yang tidak tetap.
 4. Pinjaman Perumahan Khas: Pinjaman ini ditawarkan oleh agensi kerajaan atau institusi kewangan tertentu dengan syarat dan kelayakan yang khusus. Contohnya, Pinjaman Perumahan LPPSA untuk kakitangan kerajaan.

Pemilihan jenis pinjaman perumahan untuk bina rumah atas tanah sendiri bergantung kepada keperluan dan kelayakan peminjam serta terma dan syarat yang ditawarkan oleh institusi kewangan.

Jenis Pinjaman Ciri-ciri Utama Kelebihan Kekurangan
Konvensional – Kadar faedah tetap atau berubah-ubah
– Tempoh pinjaman 20-35 tahun
– Mudah difahami
– Sesuai untuk peminjam dengan pendapatan tetap
– Melibatkan unsur riba
– Kurang fleksibel
Islamik – Berdasarkan prinsip Syariah
– Tidak melibatkan unsur riba
– Mematuhi prinsip Islam
– Sesuai untuk peminjam yang inginkan pinjaman patuh Syariah
– Terma dan syarat yang lebih ketat
– Kadar keuntungan mungkin lebih tinggi
Fleksibel – Tempoh pinjaman boleh disesuaikan
– Kemudahan pengeluaran semula
– Pembayaran balik fleksibel
– Sesuai untuk peminjam dengan aliran pendapatan tidak tetap
– Lebih kawalan ke atas pinjaman
– Kadar faedah mungkin lebih tinggi
– Yuran pengurusan mungkin dikenakan
Khas – Ditawarkan oleh agensi kerajaan atau institusi kewangan tertentu
– Syarat dan kelayakan khusus
– Kadar faedah yang lebih rendah
– Terma dan syarat yang lebih mudah
– Terhad kepada kumpulan peminjam tertentu sahaja
– Jumlah pinjaman mungkin terhad

2. Langkah-langkah untuk memohon pinjaman perumahan untuk bina rumah atas tanah sendiri

Penilaian kelayakan dan kemampuan kewangan

Sebelum memohon pinjaman perumahan untuk bina rumah atas tanah sendiri, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menilai kelayakan dan kemampuan kewangan anda. Ini penting untuk memastikan anda layak untuk memohon pinjaman dan mampu untuk membayar balik pinjaman tersebut.

Untuk menilai kelayakan, anda perlu memastikan bahawa anda memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh institusi kewangan, seperti yang telah dinyatakan dalam subtopik sebelumnya. Ini termasuk faktor-faktor seperti umur, pendapatan, rekod kredit, dan pemilikan tanah yang sah.

Selain itu, anda juga perlu menilai kemampuan kewangan anda untuk membayar balik pinjaman. Ini melibatkan pengiraan nisbah khidmat hutang (DSR) anda, yang mengukur peratusan pendapatan anda yang akan digunakan untuk membayar hutang setiap bulan. Secara umumnya, institusi kewangan mensyaratkan DSR tidak melebihi 60% untuk pinjaman perumahan.

Untuk mengira DSR anda, anda boleh menggunakan kalkulator kelayakan pembiayaan bank yang disediakan oleh kebanyakan institusi kewangan. Kalkulator ini akan mengambil kira pendapatan, komitmen hutang sedia ada, dan anggaran ansuran bulanan untuk pinjaman perumahan yang baharu untuk menentukan kelayakan dan kemampuan anda.

Penyediaan dokumen yang diperlukan

Setelah menilai kelayakan dan kemampuan kewangan anda, langkah seterusnya adalah menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk permohonan pinjaman. Dokumen-dokumen ini adalah penting untuk membuktikan kelayakan anda dan membolehkan institusi kewangan menilai permohonan anda dengan lebih tepat.

Antara dokumen-dokumen yang selalunya diperlukan untuk permohonan pinjaman perumahan untuk bina rumah atas tanah sendiri adalah:

 1. Salinan kad pengenalan
 2. Slip gaji atau penyata pendapatan untuk 3-6 bulan terkini
 3. Penyata bank untuk 3-6 bulan terkini
 4. Salinan geran tanah atau dokumen hakmilik tanah
 5. Pelan pembinaan rumah yang diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan
 6. Anggaran kos pembinaan rumah
 7. Dokumen sokongan lain seperti penyata KWSP, penyata cukai pendapatan, dan sebagainya

Pastikan semua dokumen yang diserahkan adalah lengkap, terkini, dan sah untuk mengelakkan sebarang kelewatan atau penolakan permohonan.

Perbandingan dan pemilihan institusi kewangan yang sesuai

Terdapat pelbagai institusi kewangan yang menawarkan pinjaman perumahan untuk bina rumah atas tanah sendiri di Malaysia, termasuk bank-bank perdagangan, bank-bank Islam, dan institusi kewangan khas seperti Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA).

Sebelum memohon pinjaman, adalah penting untuk membuat perbandingan antara institusi kewangan yang berbeza untuk mendapatkan tawaran yang terbaik dan paling sesuai dengan keperluan dan kemampuan anda. Antara faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan semasa membuat perbandingan adalah:

 1. Jenis pinjaman yang ditawarkan (konvensional, Islamik, fleksibel, dll.)
 2. Kadar faedah atau kadar keuntungan
 3. Tempoh pinjaman yang ditawarkan
 4. Yuran pemprosesan dan caj-caj lain yang dikenakan
 5. Syarat dan kelayakan yang diperlukan
 6. Reputasi dan kualiti perkhidmatan institusi kewangan

Anda boleh menggunakan kalkulator pinjaman perumahan yang disediakan oleh kebanyakan institusi kewangan untuk membuat perbandingan ansuran bulanan dan jumlah bayaran balik berdasarkan jumlah pinjaman, tempoh pinjaman, dan kadar faedah yang berbeza.

Selain itu, anda juga boleh mendapatkan nasihat dan panduan daripada perunding kewangan atau ejen hartanah yang berpengalaman untuk membantu anda membuat pilihan yang tepat.

Proses permohonan dan kelulusan pinjaman

Setelah memilih institusi kewangan yang sesuai, anda boleh memulakan proses permohonan pinjaman perumahan untuk bina rumah atas tanah sendiri. Proses ini biasanya melibatkan langkah-langkah berikut:

 1. Mengisi borang permohonan pinjaman yang disediakan oleh institusi kewangan, sama ada secara dalam talian atau fizikal.
 2. Menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti yang dinyatakan dalam subtopik sebelumnya.
 3. Institusi kewangan akan menilai permohonan anda berdasarkan kelayakan, kemampuan kewangan, dan penilaian risiko kredit.
 4. Jika permohonan anda diluluskan secara bersyarat, institusi kewangan akan mengeluarkan surat tawaran yang menyatakan terma dan syarat pinjaman, termasuk jumlah pinjaman, tempoh pinjaman, kadar faedah, dan ansuran bulanan.
 5. Anda perlu menyemak dan memahami terma dan syarat yang dinyatakan dalam surat tawaran sebelum menerimanya.
 6. Sekiranya anda bersetuju dengan terma dan syarat tersebut, anda perlu menandatangani surat tawaran dan menyerahkannya kembali kepada institusi kewangan.
 7. Institusi kewangan akan mengeluarkan surat kelulusan rasmi setelah menerima surat tawaran yang ditandatangani dan memproses dokumentasi yang berkaitan.
 8. Dana pinjaman akan dikeluarkan secara berperingkat berdasarkan kemajuan pembinaan rumah, setelah pemeriksaan dan pengesahan dilakukan oleh institusi kewangan atau pihak ketiga yang dilantik.

Tempoh pemprosesan dan kelulusan pinjaman mungkin berbeza antara institusi kewangan, tetapi secara umumnya mengambil masa antara 2 hingga 4 minggu dari tarikh permohonan lengkap diterima.

Adalah penting untuk memberikan maklumat yang tepat dan lengkap semasa proses permohonan untuk mengelakkan sebarang kelewatan atau komplikasi. Sekiranya permohonan anda ditolak, anda boleh mendapatkan maklum balas daripada institusi kewangan berkenaan sebab-sebab penolakan dan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memperbaiki permohonan anda pada masa hadapan.


3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan dan jumlah pinjaman

Pendapatan dan kemampuan kewangan pemohon

Pendapatan dan kemampuan kewangan pemohon adalah antara faktor utama yang mempengaruhi kelayakan dan jumlah pinjaman perumahan untuk bina rumah atas tanah sendiri. Institusi kewangan akan menilai pendapatan pemohon untuk menentukan sama ada mereka mempunyai aliran pendapatan yang stabil dan mencukupi untuk membayar balik pinjaman.

Penilaian pendapatan biasanya melibatkan semakan slip gaji atau penyata pendapatan untuk tempoh 3 hingga 6 bulan terkini. Bagi pemohon yang bekerja sendiri atau mempunyai pendapatan tidak tetap, institusi kewangan mungkin memerlukan dokumen tambahan seperti penyata bank atau laporan kewangan untuk mengesahkan pendapatan mereka.

Selain jumlah pendapatan, institusi kewangan juga akan mengambil kira kestabilan dan tempoh pekerjaan pemohon. Pemohon yang telah bekerja dengan majikan yang sama untuk tempoh yang lebih lama dianggap mempunyai aliran pendapatan yang lebih stabil berbanding mereka yang baru bekerja atau kerap bertukar pekerjaan.

Penilaian kemampuan kewangan

Kemampuan kewangan pemohon dinilai berdasarkan nisbah khidmat hutang (DSR) mereka, yang mengukur peratusan pendapatan bersih yang digunakan untuk membayar hutang setiap bulan. Institusi kewangan biasanya menetapkan had DSR maksimum antara 60% hingga 70% untuk pinjaman perumahan.

Untuk mengira DSR, institusi kewangan akan mengambil kira semua komitmen hutang pemohon, termasuk pinjaman perumahan, pinjaman kenderaan, pinjaman peribadi, dan baki tertunggak kad kredit. Jumlah komitmen hutang ini akan dibahagikan dengan pendapatan bersih pemohon untuk mendapatkan peratusan DSR.

Sekiranya DSR pemohon melebihi had yang ditetapkan, permohonan pinjaman mungkin ditolak atau jumlah pinjaman yang ditawarkan mungkin dikurangkan. Dalam kes ini, pemohon boleh mempertimbangkan langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan kewangan mereka, seperti menyelesaikan hutang sedia ada, meningkatkan pendapatan, atau memilih rumah yang lebih berpatutan.

Anda boleh menggunakan kalkulator kelayakan pembiayaan bank untuk menganggarkan jumlah pinjaman yang layak berdasarkan pendapatan dan komitmen hutang anda.

Sejarah kredit dan rekod pembayaran balik pemohon

Selain pendapatan dan kemampuan kewangan, institusi kewangan juga akan menilai sejarah kredit dan rekod pembayaran balik pemohon sebelum meluluskan pinjaman perumahan untuk bina rumah atas tanah sendiri. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan tahap risiko kredit pemohon dan kebarangkalian mereka untuk membayar balik pinjaman mengikut jadual.

Semakan laporan kredit

Institusi kewangan akan mendapatkan laporan kredit pemohon daripada agensi pelaporan kredit seperti CTOS atau CCRIS. Laporan kredit ini mengandungi maklumat mengenai sejarah pinjaman, baki tertunggak, dan rekod pembayaran balik pemohon untuk tempoh 12 bulan ke belakang.

Sebarang rekod negatif dalam laporan kredit, seperti pembayaran lewat, tertunggak, atau gagal bayar, boleh menjejaskan permohonan pinjaman pemohon. Institusi kewangan mungkin mengenakan kadar faedah yang lebih tinggi atau menolak permohonan pinjaman sekiranya pemohon mempunyai sejarah kredit yang lemah.

Oleh itu, adalah penting bagi pemohon untuk menyemak laporan kredit mereka sebelum memohon pinjaman dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki sebarang isu yang dikenal pasti. Ini termasuk menjelaskan tunggakan, membayar bil tepat pada waktunya, dan mengurangkan penggunaan kad kredit.

Penilaian rekod pembayaran balik

Selain laporan kredit, institusi kewangan juga akan menilai rekod pembayaran balik pemohon untuk pinjaman atau pembiayaan sedia ada, seperti pinjaman kenderaan atau pinjaman peribadi. Rekod pembayaran balik yang konsisten dan tepat pada waktunya menunjukkan bahawa pemohon bertanggungjawab dan berupaya untuk menguruskan komitmen kewangan mereka dengan baik.

Sebaliknya, rekod pembayaran balik yang tidak memuaskan, seperti pembayaran lewat atau tertunggak yang kerap, boleh menjejaskan penilaian risiko kredit pemohon dan menyebabkan permohonan pinjaman mereka ditolak.

Dalam sesetengah kes, institusi kewangan mungkin memerlukan penjamin atau cagaran tambahan sekiranya pemohon mempunyai sejarah kredit atau rekod pembayaran balik yang lemah. Ini bertujuan untuk mengurangkan risiko kredit dan melindungi kepentingan institusi kewangan sekiranya pemohon gagal membayar balik pinjaman.

Kesimpulannya, menjaga sejarah kredit yang baik dan rekod pembayaran balik yang konsisten adalah penting untuk meningkatkan peluang untuk mendapatkan kelulusan pinjaman perumahan dan terma pembiayaan yang lebih baik. Pemohon harus mengambil langkah-langkah proaktif untuk menguruskan kredit mereka dengan bijak dan mengelakkan sebarang masalah kewangan yang boleh menjejaskan permohonan pinjaman mereka.

Nilai dan lokasi tanah atau hartanah yang ingin dibina

Nilai dan lokasi tanah atau hartanah yang ingin dibina juga memainkan peranan penting dalam mempengaruhi kelayakan dan jumlah pinjaman perumahan untuk bina rumah atas tanah sendiri. Institusi kewangan akan menilai faktor-faktor ini untuk menentukan risiko pembiayaan dan memastikan bahawa nilai hartanah adalah mencukupi untuk menjadi cagaran bagi pinjaman.

Penilaian nilai tanah atau hartanah

Institusi kewangan akan melantik penilai hartanah berlesen untuk menjalankan penilaian ke atas tanah atau hartanah yang ingin dibina. Penilaian ini akan mengambil kira faktor-faktor seperti saiz tanah, lokasi, jenis hartanah, dan nilai pasaran semasa hartanah yang serupa di kawasan sekitar.

Laporan penilaian akan menentukan nilai pasaran tanah atau hartanah, yang akan digunakan oleh institusi kewangan untuk menentukan nisbah pinjaman kepada nilai (LTV) dan jumlah pinjaman yang boleh ditawarkan. Secara umumnya, institusi kewangan menawarkan nisbah LTV sehingga 90% untuk pinjaman perumahan, bergantung pada jenis hartanah dan kelayakan pemohon.

Sekiranya nilai tanah atau hartanah adalah rendah berbanding dengan jumlah pinjaman yang dipohon, institusi kewangan mungkin mengurangkan jumlah pinjaman atau memerlukan pemohon untuk menyediakan deposit yang lebih tinggi.

Pertimbangan lokasi hartanah

Lokasi tanah atau hartanah yang ingin dibina juga akan dinilai oleh institusi kewangan dari segi kesesuaian dan potensi pertumbuhan nilai. Hartanah yang terletak di kawasan yang strategik, seperti berdekatan dengan kemudahan awam, rangkaian pengangkutan, dan pusat komersial, biasanya mempunyai nilai pasaran yang lebih tinggi dan berpotensi untuk peningkatan nilai pada masa hadapan.

Sebaliknya, hartanah yang terletak di kawasan terpencil atau kurang membangun mungkin mempunyai nilai pasaran yang lebih rendah dan berisiko dari segi pinjaman. Institusi kewangan mungkin mengenakan terma pembiayaan yang lebih ketat atau menolak permohonan pinjaman untuk hartanah di lokasi sedemikian.

Pemohon harus mempertimbangkan lokasi hartanah dengan teliti dan memilih kawasan yang mempunyai potensi pertumbuhan yang baik untuk memastikan nilai hartanah mereka meningkat pada masa hadapan. Ini bukan sahaja meningkatkan peluang untuk mendapatkan kelulusan pinjaman, tetapi juga melindungi pelaburan hartanah mereka dalam jangka panjang.

Selain itu, pemohon juga boleh mendapatkan nasihat daripada perunding hartanah atau ejen hartanah yang berpengalaman untuk menilai potensi lokasi dan mendapatkan maklumat terkini mengenai trend pasaran hartanah di kawasan yang diminati.

Kesimpulannya, nilai dan lokasi tanah atau hartanah yang ingin dibina adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan apabila memohon pinjaman perumahan untuk bina rumah atas tanah sendiri. Penilaian yang teliti dan pemilihan lokasi yang strategik dapat membantu pemohon meningkatkan peluang untuk mendapatkan kelulusan pinjaman dan memastikan pelaburan hartanah mereka adalah berharga dalam jangka panjang.


4. Kos dan bayaran yang terlibat dalam pinjaman perumahan untuk bina rumah atas tanah sendiri

Kadar faedah atau keuntungan dan jenis kadar (tetap atau berubah-ubah)

Kadar faedah atau keuntungan adalah antara kos utama yang perlu dipertimbangkan apabila memohon pinjaman perumahan untuk bina rumah atas tanah sendiri. Kadar ini menentukan jumlah faedah atau keuntungan yang perlu dibayar oleh peminjam kepada institusi kewangan sebagai balasan untuk pinjaman yang diberikan.

Jenis kadar faedah atau keuntungan

Terdapat dua jenis kadar faedah atau keuntungan yang ditawarkan oleh institusi kewangan untuk pinjaman perumahan:

 1. Kadar tetap: Kadar faedah atau keuntungan yang tidak berubah sepanjang tempoh pinjaman. Kadar ini memberikan kestabilan dan kepastian kepada peminjam kerana ansuran bulanan mereka kekal sama tanpa mengira perubahan dalam keadaan pasaran.
 2. Kadar berubah-ubah: Kadar faedah atau keuntungan yang boleh berubah dari semasa ke semasa berdasarkan perubahan dalam kadar asas yang ditetapkan oleh institusi kewangan, seperti Kadar Asas Semalaman (OPR) atau Kadar Pembiayaan Asas (BFR). Kadar ini menawarkan lebih fleksibiliti tetapi juga melibatkan risiko kerana ansuran bulanan peminjam mungkin meningkat sekiranya kadar asas meningkat.

Pemilihan jenis kadar bergantung pada keutamaan dan toleransi risiko peminjam. Kadar tetap mungkin lebih sesuai untuk peminjam yang mengutamakan kestabilan dan kepastian, manakala kadar berubah-ubah mungkin menarik bagi mereka yang ingin mengambil kesempatan daripada penurunan kadar faedah atau keuntungan pada masa hadapan.

Perbandingan kadar faedah atau keuntungan

Kadar faedah atau keuntungan yang ditawarkan oleh institusi kewangan mungkin berbeza-beza bergantung pada jenis pinjaman (konvensional atau Islamik), tempoh pinjaman, dan profil risiko peminjam. Peminjam harus membandingkan kadar yang ditawarkan oleh pelbagai institusi kewangan untuk mendapatkan tawaran yang paling kompetitif.

Untuk pinjaman perumahan Islamik, kadar keuntungan biasanya ditetapkan berdasarkan konsep Kadar Keuntungan Siling (CPR) atau Kadar Keuntungan Efektif (EPR). CPR merujuk kepada kadar keuntungan maksimum yang boleh dikenakan oleh institusi kewangan, manakala EPR adalah kadar keuntungan sebenar yang dikenakan selepas mengambil kira sebarang diskaun atau rebat.

Peminjam juga boleh menggunakan kalkulator pinjaman perumahan untuk menganggarkan ansuran bulanan dan jumlah kos faedah atau keuntungan berdasarkan pelbagai senario kadar dan tempoh pinjaman.

Kesan kadar faedah atau keuntungan terhadap kos pinjaman

Kadar faedah atau keuntungan yang lebih tinggi akan meningkatkan kos keseluruhan pinjaman dan ansuran bulanan yang perlu dibayar oleh peminjam. Sebagai contoh, perbezaan 0.5% dalam kadar faedah atau keuntungan boleh menyebabkan perbezaan ribuan ringgit dalam jumlah faedah atau keuntungan yang perlu dibayar sepanjang tempoh pinjaman.

Oleh itu, peminjam harus mempertimbangkan kemampuan kewangan mereka dengan teliti dan memilih kadar faedah atau keuntungan yang berpatutan untuk mengelakkan bebanan hutang yang keterlaluan. Mereka juga harus memantau perubahan kadar faedah atau keuntungan dari semasa ke semasa dan menilai semula pilihan pembiayaan mereka sekiranya perlu.

Kesimpulannya, kadar faedah atau keuntungan adalah faktor penting yang mempengaruhi kos pinjaman perumahan untuk bina rumah atas tanah sendiri. Peminjam harus memahami jenis kadar yang ditawarkan, membandingkan tawaran daripada pelbagai institusi kewangan, dan memilih kadar yang paling sesuai dengan keperluan dan kemampuan kewangan mereka untuk menguruskan kos pinjaman dengan berkesan.

Yuran pemprosesan dan yuran guaman

Selain kadar faedah atau keuntungan, terdapat beberapa yuran dan caj lain yang perlu dipertimbangkan apabila memohon pinjaman perumahan untuk bina rumah atas tanah sendiri. Dua yuran utama yang biasanya dikenakan oleh institusi kewangan adalah yuran pemprosesan dan yuran guaman.

Yuran pemprosesan

Yuran pemprosesan adalah bayaran yang dikenakan oleh institusi kewangan untuk menampung kos pentadbiran dan penilaian permohonan pinjaman. Yuran ini biasanya ditetapkan sebagai peratusan daripada jumlah pinjaman, lazimnya antara 0.5% hingga 2%.

Sebagai contoh, jika yuran pemprosesan adalah 1% dan jumlah pinjaman adalah RM300,000, maka peminjam perlu membayar yuran pemprosesan sebanyak RM3,000.
Sesetengah institusi kewangan mungkin menawarkan pengecualian atau diskaun ke atas yuran pemprosesan sebagai insentif untuk menarik peminjam. Peminjam harus bertanya kepada institusi kewangan mengenai sebarang promosi atau tawaran khas yang tersedia untuk mengurangkan kos yuran pemprosesan.

Yuran guaman

Yuran guaman adalah bayaran yang dikenakan untuk perkhidmatan peguam dalam menyediakan dan memproses dokumentasi undang-undang yang berkaitan dengan pinjaman perumahan. Yuran ini meliputi penyediaan perjanjian pinjaman, perjanjian cagaran, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan.

Yuran guaman biasanya dikira berdasarkan Skala Yuran yang ditetapkan oleh Majlis Peguam Malaysia. Skala ini menggariskan yuran minimum dan maksimum yang boleh dikenakan oleh peguam berdasarkan jumlah pinjaman.

Sebagai contoh, untuk pinjaman perumahan di antara RM500,001 hingga RM1,000,000, skala yuran guaman adalah seperti berikut:

 • Yuran minimum: RM5,000
 • Yuran maksimum: 1% daripada jumlah pinjaman + RM5,000

Jika jumlah pinjaman adalah RM800,000, maka yuran guaman yang dikenakan boleh berada di antara RM5,000 hingga RM13,000 (1% x RM800,000 + RM5,000).

Peminjam harus mendapatkan penjelasan daripada institusi kewangan mengenai yuran guaman yang dikenakan dan memastikan bahawa ia adalah berdasarkan Skala Yuran yang ditetapkan. Mereka juga boleh berunding dengan peguam untuk mendapatkan yuran yang lebih kompetitif, tertakluk kepada persetujuan institusi kewangan.

Kos-kos lain

Selain yuran pemprosesan dan yuran guaman, terdapat beberapa kos lain yang mungkin dikenakan semasa memohon pinjaman perumahan untuk bina rumah atas tanah sendiri, seperti:

 • Yuran penilaian hartanah
 • Yuran pengeluaran wang
 • Duti setem
 • Yuran pendaftaran cagaran
 • Yuran pembaharuan insurans/takaful

Peminjam harus mendapatkan senarai lengkap yuran dan caj daripada institusi kewangan dan memastikan bahawa mereka memahami setiap kos yang terlibat. Mereka juga harus mengambil kira kos-kos ini dalam bajet keseluruhan mereka untuk projek pembinaan rumah.

Kesimpulannya, yuran pemprosesan dan yuran guaman adalah antara kos-kos penting yang perlu dipertimbangkan apabila memohon pinjaman perumahan untuk bina rumah atas tanah sendiri. Peminjam harus memahami bagaimana yuran ini dikira, membandingkan yuran antara institusi kewangan yang berbeza, dan merancang bajet mereka dengan teliti untuk menampung kos-kos ini. Dengan perancangan kewangan yang rapi, peminjam dapat menguruskan kos pinjaman dengan lebih berkesan dan mengelakkan sebarang kejutan kewangan di sepanjang proses pembinaan rumah mereka.