Pinjaman LPPSA

Berapa Peratuskah Kadar Faedah Pinjaman Rumah LPPSA? Terkini 2024

85pcvdwdmmi

Berapa Peratuskah Kadar Faedah Pinjaman Rumah LPPSA? Terkini 2024

 

Apakah kadar faedah semasa untuk pinjaman perumahan LPPSA?

Kadar faedah semasa untuk pinjaman perumahan LPPSA adalah antara 2.5% hingga 3.5% setahun. Kadar faedah yang tepat bergantung kepada beberapa faktor seperti:

 • Jumlah pinjaman
 • Tempoh pinjaman
 • Pendapatan bulanan peminjam
 • Umur peminjam
 • Skor CCRIS peminjam

Secara amnya, semakin tinggi jumlah pinjaman dan tempoh pinjaman, kadar faedahnya juga semakin tinggi. LPPSA menawarkan kadar faedah kompetitif berbanding pinjaman perumahan komersial. Ini memudahkan lebih ramai pembeli rumah pertama mendapatkan pinjaman.

 

rumahibs fb cover 03

tiktok rumahibs click

 

Bolehkah saya dapatkan pengecualian duti setem untuk pinjaman LPPSA?

Ya, peminjam layak mendapat pengecualian duti setem sehingga RM2,500 untuk pinjaman perumahan LPPSA.Syarat-syarat kelayakan untuk pengecualian duti setem LPPSA adalah:

 • Pembelian rumah pertama
 • Nilai rumah tidak melebihi RM300,000
 • Kelayakan umur minimum 21 tahun
 • Pendapatan isi rumah tidak melebihi RM5,000 sebulan

Pengecualian ini dapat mengurangkan kos perolehan rumah memandangkan duti setem biasanya dalam lingkungan 2% hingga 3% daripada nilai pinjaman. Anda perlu memohon pengecualian duti setem semasa mengemukakan permohonan pinjaman LPPSA.

 


Berapa lama tempoh maksimum untuk pinjaman perumahan LPPSA?

Tempoh maksimum pinjaman perumahan LPPSA ialah 35 tahun. Ini adalah tempoh pinjaman yang panjang dan membantu mengurangkan jumlah ansuran bulanan.Tempoh pinjaman sebenar yang diluluskan bergantung kepada:

 • Umur peminjam
 • Jumlah pinjaman
 • Pendapatan bulanan
 • Komitmen kewangan sedia ada

Secara amnya, semakin muda umur peminjam, tempoh pinjaman yang diluluskan adalah lebih panjang. Ini bagi memastikan jumlah ansuran bulanan adalah mampu dibayar.LPPSA juga menetapkan tempoh minimum pinjaman selama 10 tahun. Tempoh pinjaman minimum ini bagi memastikan peminjam tidak terbeban dengan ansuran bulanan yang tinggi.

 


Bolehkah saya memohon pinjaman tambahan dengan LPPSA?

Ya, peminjam LPPSA layak untuk memohon pinjaman tambahan tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

 • Telah menjelaskan ansuran bulanan sedia ada dengan baik tanpa tunggakan
 • Mempunyai kelayakan tambahan berdasarkan pendapatan semasa
 • Nilai pinjaman tambahan tidak melebihi RM200,000
 • Jumlah pinjaman pada bila-bila masa tidak boleh melebihi RM300,000
 • Tempoh ansuran bulanan tidak boleh melebihi usia persaraan

Tujuan pinjaman tambahan terhad kepada pembaikan dan pengubahsuaian rumah, perubatan, pelajaran anak-anak atau sebab-sebab lain yang munasabah. Kelulusan pinjaman tambahan tertakluk kepada budi bicara pihak LPPSA.

 

1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

 

Adakah terdapat sebarang yuran atau caj yang perlu dibayar untuk pinjaman LPPSA?

Tiada sebarang yuran atau caj dikenakan untuk pinjaman perumahan LPPSA. Ini termasuk:

 • Tiada yuran permohonan
 • Tiada yuran penilaian
 • Tiada yuran guaman
 • Tiada caj pemprosesan

Peminjam hanya perlu membayar duti setem (jika tidak layak untuk pengecualian duti setem) dan premium insurans nyawa dan kebakaran.Kos guaman untuk penyediaan dokumen perjanjian jual beli dan gadaian perlu ditanggung oleh peminjam. Walau bagaimanapun kosnya adalah rendah.Kelebihan LPPSA adalah tiada sebarang kos tambahan yang perlu dibayar oleh peminjam. Ini menjadikan pinjaman lebih mampu milik.

 


Bolehkah saya menjelaskan pinjaman LPPSA lebih awal? Adakah caj dikenakan?

Ya, peminjam dibenarkan menjelaskan pinjaman LPPSA lebih awal tanpa sebarang caj atau penalti.Anda hanya perlu memberi notis awal 1 bulan kepada pihak LPPSA sebelum membuat penjelasan penuh pinjaman. Tiada sebarang caj lebihan dikenakan.Antara kelebihan menjelaskan pinjaman lebih awal:

 • Mengurangkan jumlah keuntungan terkumpul yang perlu dibayar
 • Meningkatkan kelayakan untuk pinjaman perumahan seterusnya
 • Mengurangkan beban kewangan bulanan

Walau bagaimanapun, pastikan anda mempunyai sumber kewangan mencukupi sebelum membuat penjelasan awal. Ini bagi mengelakkan masalah aliran tunai pada masa hadapan.

 


Apakah kriteria asas kelayakan untuk memohon pinjaman perumahan LPPSA?

Berikut adalah kriteria asas kelayakan untuk memohon pinjaman perumahan LPPSA:

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur 21 hingga 65 tahun
 • Bekerja dengan pendapatan tetap
 • Pendapatan isi rumah tidak melebihi RM5,000 sebulan
 • Tiada rekod muflis
 • Membeli rumah pertama
 • Nilai rumah tidak melebihi RM300,000

Selain itu, peminjam mestilah mempunyai rekod kredit yang baik tanpa sebarang tunggakan pinjaman sedia ada. Skor CCRIS minimum untuk kelulusan ialah 70 mata.Memenuhi kriteria asas ini tidak semestinya menjamin kelulusan automatik. Kelayakan muktamad adalah tertakluk kepada penilaian pihak LPPSA.

 

2 Skim Zero Deposit

 

Berapa lama tempoh kelulusan pinjaman LPPSA selepas permohonan dikemukakan?

Tempoh kelulusan pinjaman LPPSA adalah antara 1 hingga 3 bulan selepas permohonan lengkap dikemukakan.Proses dan tempoh kelulusan adalah seperti berikut:

 • Minggu 1-2: Semakan dokumen permohonan
 • Minggu 3-4: Penilaian hartanah dan kelulusan prinsipal
 • Minggu 5-8: Kelulusan Jawatankuasa Kredit LPPSA
 • Minggu 9-12: Edaran surat tawaran rasmi pinjaman

Tempoh sebenar bergantung kepada ketepatan maklumat yang dikemukakan, kelengkapan dokumen sokongan, jenis hartanah, dan beban tugas pihak LPPSA.Peminjam dinasihatkan untuk bersedia dari segi dokumentasi bagi melicinkan proses kelulusan pinjaman.

 


Apakah dokumen yang diperlukan untuk permohonan pinjaman perumahan LPPSA?

Berikut adalah senarai dokumen asas yang diperlukan untuk permohonan pinjaman perumahan LPPSA:

 • Borang permohonan lengkap
 • Salinan Kad Pengenalan pemohon dan pasangan
 • Slip gaji terkini 3 bulan pemohon dan pasangan
 • Penyata bank terkini 3 bulan pemohon dan pasangan
 • Surat pengesahan majikan pemohon dan pasangan
 • Salinan geran atau hakmilik rumah yang hendak dibeli
 • Gambar rumah yang hendak dibeli
 • Sebutharga kontraktor untuk rumah dalam pembinaan
 • Surat kelulusan pinjaman peribadi/kenderaan (jika ada)

Dokumen sokongan tambahan mungkin diminta mengikut keperluan untuk menilai kelayakan dengan lebih terperinci.Pastikan semua salinan dokumen disahkan oleh pegawai bertauliah bagi melicinkan proses.

 


Adakah terdapat sebarang skim bantuan khas untuk peminjam LPPSA?

Kerajaan Malaysia memang menyediakan beberapa skim bantuan khas kepada peminjam LPPSA:

 • Bantuan Sara Hidup (BSH) – bantuan bulanan RM300 kepada isi rumah berpendapatan RM4,000 ke bawah.
 • Skim Bantuan Rumah – geran RM10,000 kepada pembeli rumah buat kali pertama dengan nilai RM300,000 ke bawah.
 • Insentif penjelasan awal – geran RM2,000 jika menjelaskan pinjaman dalam tempoh 5 tahun pertama.
 • Moratorium ansuran – penangguhan ansuran automatik sehingga 6 bulan

 

3 Spesifikasi Rumah

 

Key Takeaways

Berikut adalah ringkasan penting mengenai kadar faedah pinjaman rumah LPPSA:

 • Kadar faedah LPPSA adalah antara 2.5% hingga 3.5% setahun bergantung kepada beberapa faktor kelayakan.
 • Peminjam layak untuk pengecualian duti setem sehingga RM2,500 bagi rumah pertama bernilai RM300,000 ke bawah.
 • Tempoh pinjaman maksimum ialah 35 tahun dan minimum 10 tahun.
 • Pinjaman tambahan sehingga RM200,000 boleh dipohon tertakluk kepada syarat-syarat tertentu.
 • Tiada yuran atau caj dikenakan untuk pinjaman LPPSA. Caj guaman sahaja perlu ditanggung.
 • Peminjam boleh menjelaskan pinjaman lebih awal tanpa sebarang caj atau penalti.
 • Tempoh kelulusan pinjaman adalah 1 hingga 3 bulan selepas permohonan lengkap.
 • Terdapat beberapa skim bantuan khas untuk meringankan beban peminjam LPPSA.

 

Kesimpulan

Secara keseluruhannya, pinjaman perumahan LPPSA menawarkan kadar faedah dan syarat kelayakan yang sangat kompetitif. Ia bertujuan membantu golongan berpendapatan rendah dan sederhana memiliki rumah pertama. Skim bantuan khas seperti BSH dan geran penjelasan awal juga amat membantu peminjam LPPSA.