Pinjaman LPPSA

Langkah Demi Langkah Cara Memohon Pinjaman Rumah LPPSA Secara Online

napasgkzaxg

Langkah Demi Langkah Cara Memohon Pinjaman Rumah LPPSA Secara Online

 1. Apakah syarat-syarat untuk memohon pinjaman rumah LPPSA?
 2. Berapa jumlah pinjaman maksimum yang boleh dipohon melalui LPPSA?
 3. Bagaimana cara memohon pinjaman rumah LPPSA secara online?
 4. Berapa tempoh masa yang diambil untuk meluluskan permohonan pinjaman LPPSA?
 5. Adakah terdapat sebarang yuran atau caj yang perlu dibayar untuk memohon pinjaman LPPSA?
 6. Bolehkah memohon pinjaman LPPSA jika mempunyai pinjaman rumah sedia ada?
 7. Apakah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengemukakan permohonan pinjaman LPPSA?
 8. Bagaimana cara mengemaskini atau menyemak status permohonan pinjaman LPPSA secara online?
 9. Adakah pinjaman LPPSA terbuka kepada pemohon bujang?
 10. Berapa kadar faedah untuk pinjaman rumah LPPSA?

 

rumahibs fb cover 03

tiktok rumahibs click


 

Apakah syarat-syarat untuk memohon pinjaman rumah LPPSA?

Berikut adalah syarat-syarat asas yang perlu dipenuhi untuk memohon pinjaman rumah LPPSA:

 • Warganegara Malaysia
  Pemohon mestilah warganegara Malaysia.
 • Umur antara 21 hingga 55 tahun
  Had umur minimum untuk memohon ialah 21 tahun dan umur maksimum ialah 55 tahun.
 • Pendapatan isi rumah RM10,000 dan ke bawah
  Jumlah pendapatan bulanan agregat isi rumah pemohon mestilah RM10,000 dan ke bawah.
 • Belum memiliki rumah
  Pemohon dan pasangan mestilah belum memiliki rumah.
 • Bekerja sekurang-kurangnya setahun
  Pemohon mestilah telah bekerja sekurang-kurangnya setahun dan mempunyai slip gaji sebagai bukti.
 • Memiliki penjamin
  Pemohon perlu mengemukakan sekurang-kurangnya seorang penjamin yang layak.
 • Lulus Ujian Kelayakan Kredit
  Pemohon perlu lulus Ujian Kelayakan Kredit yang akan dijalankan oleh LPPSA.
 • Tidak muflis
  Pemohon dan pasangan tidak boleh diisytiharkan muflis.

Dengan memenuhi syarat-syarat di atas, anda layak untuk memohon pinjaman perumahan LPPSA. Pastikan segala dokumen sokongan disediakan terlebih dahulu sebelum mengemukakan permohonan.

 


Bagaimana cara memohon pinjaman rumah LPPSA secara online?

Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat permohonan pinjaman rumah LPPSA secara online:

 1. Daftar akaun LPPSA OnlineLawati laman web LPPSA dan daftar akaun baharu. Lengkapkan maklumat peribadi dan kata laluan.
 2. Log masuk dan pilih permohonan pinjamanSetelah berjaya mendaftar, log masuk menggunakan ID pengguna dan kata laluan yang didaftarkan. Pilih menu untuk memohon Pinjaman Perumahan.
 3. Isi borang permohonanLengkapkan borang permohonan dengan maklumat peribadi pemohon dan pasangan seperti nama, nombor kad pengenalan, alamat, maklumat pekerjaan dan pendapatan.
 4. Muat naik dokumen sokonganMuat naik salinan dokumen sokongan seperti slip gaji, penyata bank, sijil nikah kahwin dan lain-lain. Pastikan dokumen adalah jelas dan lengkap.
 5. Selesai dan hantar permohonanSemak semula maklumat yang telah dimasukkan. Setelah lengkap, tandakan pada kotak pengesahan dan hantar permohonan.
 6. Semak status permohonanAnda akan menerima pengesahan permohonan melalui emel. Status permohonan boleh disemak melalui akaun LPPSA Online.

Dengan membuat permohonan secara online, proses kelulusan pinjaman rumah LPPSA menjadi lebih mudah dan cepat. Pastikan semua maklumat dan dokumen yang dikemukakan adalah lengkap dan tepat.

 


Berapa tempoh masa yang diambil untuk meluluskan permohonan pinjaman LPPSA?

Tempoh masa untuk memproses dan meluluskan permohonan pinjaman rumah LPPSA adalah seperti berikut:

 • Pengesahan dokumen sokongan – 5 hingga 7 hari bekerjaLPPSA akan mengesahkan sama ada semua dokumen sokongan yang dikemukakan oleh pemohon adalah lengkap dan sah.
 • Penilaian kelayakan kredit – 7 hingga 14 hari bekerjaLPPSA akan menjalankan penilaian kredit untuk menentukan kelayakan pemohon berdasarkan profil kewangan dan rekod kredit sebelum ini.
 • Kelulusan pinjaman – 14 hingga 21 hari bekerjaJika lulus penilaian kredit, permohonan pinjaman akan dipertimbangkan untuk kelulusan. Kelulusan pinjaman bergantung kepada jumlah peruntukan yang ada.
 • Penyediaan surat tawaran – 3 hingga 7 hari bekerjaSurat tawaran rasmi akan disediakan untuk pemohon yang berjaya. Butiran pinjaman seperti jumlah, tempoh dan ansuran akan dinyatakan.

Jumlah keseluruhan: Tempoh pemprosesan permohonan pinjaman LPPSA adalah di antara 4 hingga 6 minggu dari tarikh permohonan diterima. Ini tertakluk kepada ketepatan dan kelengkapan maklumat yang dikemukakan oleh pemohon.Pemohon dinasihatkan untuk bersedia dari segi dokumentasi dan kewangan semasa menunggu keputusan permohonan. Hubungi LPPSA jika tiada maklum balas selepas 6 minggu.

 

1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

Adakah terdapat sebarang yuran atau caj yang perlu dibayar untuk memohon pinjaman LPPSA?

Tiada sebarang yuran atau caj dikenakan untuk membuat permohonan pinjaman rumah LPPSA. Permohonan adalah percuma.Walau bagaimanapun, sekiranya permohonan pinjaman LPPSA berjaya diluluskan, pemohon perlu menanggung kos-kos berikut:

 • Fi penilaian – RM200 untuk rumah kos rendah atau RM500 untuk rumah mampu milik. Untuk penilaian semula, fi adalah RM100.
 • Duti setem – 0.5% daripada jumlah pinjaman yang diluluskan.
 • Insurans nyawa dan kebakaran – Insurans wajib diambil melalui panel syarikat insurans LPPSA. Kadar bergantung kepada jumlah pinjaman.
 • Yuran guaman – Kos guaman dan penyediaan dokumen perjanjian pinjaman. Kadar tetap RM500.
 • Bayaran Ansuran – Ansuran bulanan termasuk bayaran balik pinjaman dan faedah. Kadar faedah adalah rendah iaitu 3% setahun.

Oleh itu, pastikan anda bersedia dari segi kewangan sebelum memohon. Kos-kos ini perlu ditanggung jika permohonan pinjaman diluluskan nanti. Namun, keseluruhan kos adalah rendah berbanding pinjaman perumahan komersial.

 


Bolehkah memohon pinjaman LPPSA jika mempunyai pinjaman rumah sedia ada?

Pada amnya, pemohon tidak layak memohon pinjaman rumah LPPSA sekiranya masih mempunyai pinjaman perumahan sedia ada, sama ada dengan bank atau institusi kewangan lain.Ini kerana, syarat utama LPPSA adalah pemohon dan pasangan mestilah belum memiliki rumah atau pinjaman rumah.Walau bagaimanapun, terdapat pengecualian di mana pemohon sedia ada pinjaman rumah boleh memohon, iaitu:

 • Pemohon tinggal di rumah sewa atau rumah keluarga walaupun masih membayar pinjaman rumah lama. Pinjaman lama itu digunakan untuk membeli rumah untuk disewa.
 • Pemohon memohon rumah di lokasi lain kerana bertukar kerja. Pinjaman lama digunakan untuk membeli rumah lama yang tidak lagi sesuai.
 • Pemohon mendapat kelulusan untuk menjual rumah lama dari institusi kewangan berkenaan dan ingin membeli rumah baru di bawah LPPSA.
 • Pemohon memohon pinjaman tambahan bagi pengubahsuaian atau baik pulih rumah sedia ada yang dibiayai oleh LPPSA.

Untuk kes-kes ini, pemohon perlu mengemukakan bukti dan dokumen sokongan untuk pertimbangan LPPSA. LPPSA akan membuat penilaian kes demi kes berdasarkan merit.Jadi secara amnya, peminjam LPPSA sedia ada tidak layak memohon pinjaman kedua. Namun terdapat beberapa pengecualian tertakluk kepada budi bicara dan kelulusan LPPSA.

 


Apakah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengemukakan permohonan pinjaman LPPSA?

Berikut adalah senarai dokumen asas yang perlu dikemukakan untuk permohonan pinjaman rumah LPPSA:Dokumen Peribadi Pemohon dan Pasangan

 • Salinan Kad Pengenalan
 • Salinan Sijil Nikah / Cerai (jika berkaitan)

Dokumen Pendapatan

 • Slip gaji 3 bulan terkini
 • Penyata KWSP/EPF terkini
 • Penyata caruman PERKESO (jika berkenaan)
 • Penyata pendapatan perniagaan (jika berkenaan

Dokumen Pemilikan Harta

 • Salinan geran atau hakmilik rumah (jika ada)
 • Invoice dan bil sewa rumah (jika menyewa)

Dokumen Kewangan

 • Penyata bank 3 bulan terkini
 • Buku simpanan/akaun semasa
 • Laporan CCRIS terkini

Dokumen Sokongan Lain

 • Surat pengesahan majikan
 • Surat persetujuan jual rumah sedia ada (jika berkenaan)
 • Dokumen sokongan lain yang berkaitan

Adalah penting untuk memastikan semua dokumen adalah sah, jelas, lengkap dan masih dalam tempoh sah laku. Kegagalan mengemukakan mana-mana dokumen yang diperlukan boleh mengakibatkan permohonan ditolak atau dipinda.

Anda dinasihatkan untuk menyemak senarai semak dokumen di laman web LPPSA sebelum mengemukakan permohonan. Sekiranya terdapat sebarang keraguan, sila hubungi LPPSA terlebih dahulu untuk penjelasan lanjut.

Dengan mengemukakan dokumen sokongan yang lengkap dan teratur, proses kelulusan permohonan pinjaman rumah LPPSA anda akan menjadi lebih lancar.

 

2 Skim Zero Deposit

 

Bagaimana cara mengemaskini atau menyemak status permohonan pinjaman LPPSA secara online?

Berikut adalah cara untuk mengemaskini atau menyemak status permohonan pinjaman rumah LPPSA secara online:

 1. Log masuk ke Akaun LPPSA Online menggunakan ID Pengguna dan Kata Laluan yang didaftarkan.
 2. Klik menu “Semakan Status Permohonan”.
 3. Masukkan butiran permohonan seperti nombor kad pengenalan.
 4. Status semasa permohonan sama ada Baru, Dalam Semakan Dokumen, Dalam Proses Kelulusan, Diluluskan atau Ditolak akan dipaparkan.
 5. Untuk permohonan yang masih dalam proses, tarikh kemas kini status terakhir akan dinyatakan.
 6. Klik butang “Kemaskini Maklumat Permohonan” jika ada sebarang perubahan pada maklumat peribadi, alamat atau nombor telefon.
 7. Muatnaik dokumen tambahan jika diminta oleh LPPSA untuk menyokong permohonan.
 8. Klik “Hantar” setelah selesai mengemaskini.
 9. Perubahan dan kemaskini akan disimpan. Pemohon akan dimaklumkan melalui emel.

Adalah penting untuk sentiasa menyemak status permohonan secara berkala bagi memastikan permohonan diproses dengan lancar. Maklumkan LPPSA serta-merta jika terdapat sebarang perubahan maklumat.

 


Adakah pinjaman LPPSA terbuka kepada pemohon bujang?

Ya, pinjaman perumahan LPPSA terbuka kepada pemohon bujang tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

 • Pemohon bujang berumur sekurang-kurangnya 35 tahun.
 • Pemohon bujang berpendapatan sekurang-kurangnya RM5,000 sebulan.
 • Pemohon bujang perlu mengemukakan sekurang-kurangnya 2 penjamin yang berkemampuan.
 • Pemohon bujang masih tertakluk kepada syarat umum seperti warganegara Malaysia, belum memiliki rumah dan lulus Ujian Kelayakan Kredit LPPSA.
 • Pemohon bujang hanya layak untuk pinjaman maksimum RM100,000 atau pembelian rumah harga maksimum RM300,000.
 • Pemohon bujang dikehendaki mengambil Insurans Perlindungan Pembiayaan (Mortgage Reducing Term Assurance – MRTA) sebagai perlindungan sekiranya berlaku sesuatu kepada peminjam.
 • Tempoh pinjaman maksimum ialah 25 tahun atau sehingga pemohon berumur 65 tahun, mana yang lebih awal.
 • Pemohon bujang juga tertakluk kepada kelulusan LPPSA berdasarkan penilaian kredit dan kemampuan kewangan.

Secara ringkasnya, golongan bujang yang layak dan mampu serta berkemampuan dari segi kewangan digalakkan untuk memohon pinjaman perumahan LPPSA. Ini bagi membolehkan mereka memiliki kediaman sendiri.

 


Berapa kadar faedah untuk pinjaman rumah LPPSA?

Kadar faedah efektif untuk pinjaman perumahan LPPSA adalah pada kadar 3% setahun dikira atas baki berkurangan.Ini adalah kadar faedah yang sangat rendah dan kompetitif berbanding pinjaman perumahan komersial.Berikut adalah contoh kiraan faedah untuk pinjaman LPPSA:Jumlah Pinjaman: RM100,000
Tempoh: 25 tahun
Kadar faedah: 3% setahun

 • Tahun 1: 3% x RM100,000 = RM3,000 faedah
 • Tahun 2: 3% x (RM100,000 – RM3,000) = RM2,970
 • Tahun 3: 3% x (RM100,000 – RM3,000 – RM2,970) = RM2,940

Maksudnya, faedah dikira berdasarkan baki pinjaman pada setiap tahun.Selain kadar faedah rendah, kelebihan lain pinjaman LPPSA termasuk kelulusan pinjaman 100%, tempoh pinjaman sehingga 30 tahun, tiada caj pra-pembayaran dan kelayakan cukai pendapatan.

 

3 Spesifikasi Rumah

Key Takeaways

 • Syarat utama memohon pinjaman LPPSA termasuk warganegara Malaysia, berumur 21-55 tahun, berpendapatan RM10,000 dan ke bawah serta belum memiliki rumah.
 • Permohonan LPPSA perlu dibuat secara online melalui laman web LPPSA dengan mengemukakan borang dan dokumen sokongan yang lengkap.
 • Tempoh pemprosesan pinjaman LPPSA adalah 4 hingga 6 minggu tertakluk kepada ketepatan maklumat dan dokumen yang dikemukakan.
 • Tiada yuran dikenakan untuk permohonan pinjaman LPPSA. Hanya fi dan duti setem yang perlu dibayar sekiranya diluluskan.
 • Pemohon sedia ada pinjaman rumah tidak layak memohon LPPSA kecuali dalam beberapa keadaan tertentu.
 • Pemohon perlu kemaskini status permohonan secara online dan maklumkan LPPSA jika terdapat sebarang perubahan.
 • LPPSA turut mempertimbangkan permohonan daripada pemohon bujang yang layak.
 • Kadar faedah pinjaman LPPSA adalah pada kadar 3% setahun, yang sangat rendah dan kompetitif.

 

Kesimpulan

Secara keseluruhannya, LPPSA menawarkan skim pinjaman perumahan pada kadar faedah yang sangat rendah kepada golongan berpendapatan rendah yang ingin memiliki rumah buat pertama kali. Syarat kelayakan adalah minimum dan proses permohonan secara online memudahkan lagi proses memohon. Pemohon perlu memastikan segala maklumat dan dokumen sokongan adalah lengkap dan terkini bagi memudahkan kelulusan permohonan. Dengan pelbagai keistimewaan yang ditawarkan, pinjaman perumahan LPPSA sememangnya produk yang sangat berbaloi untuk dimanfaatkan.