Pinjaman LPPSA

Kelebihan dan Kekurangan Pinjaman Perumahan LPPSA Berbanding Pinjaman Peribadi

kheptaoa10

Kelebihan dan Kekurangan Pinjaman Perumahan LPPSA Berbanding Pinjaman Peribadi

 1. Apakah perbezaan utama antara pinjaman perumahan LPPSA dan pinjaman peribadi?
 2. Apakah kadar faedah dan caj-caj lain yang dikenakan untuk pinjaman perumahan LPPSA?
 3. Berapakah jumlah pinjaman maksimum yang boleh diluluskan di bawah skim pinjaman perumahan LPPSA?
 4. Apakah kriteria kelayakan untuk memohon pinjaman perumahan LPPSA?
 5. Berapa lamakah tempoh pembayaran balik untuk pinjaman perumahan LPPSA?
 6. Adakah terdapat sebarang yuran pra-permohonan atau yuran pemprosesan untuk pinjaman perumahan LPPSA?
 7. Bolehkah saya menggunakan pinjaman perumahan LPPSA untuk tujuan selain daripada pembelian rumah?
 8. Adakah pinjaman perumahan LPPSA menawarkan sebarang kemudahan/kelonggaran pembayaran?
 9. Berapakah margin pembiayaan/nisbah pinjaman maksimum yang ditawarkan di bawah skim LPPSA?
 10. Apakah dokumen-dokumen yang perlu disertakan untuk permohonan pinjaman perumahan LPPSA?

 

rumahibs fb cover 03

@rumahibs 🏡 Perkembangan terbaru kerja2 di site. 🏡 🚧 Progress Kerja: Serah Kunci Rumah IBS 📈 Stage: 7th 👨🏻‍💼 Site Owner: Puan Noor Hayati 📌 Lokasi: Saujana Utama, Sungai Buloh 👷 Kontraktor: Maju Cekap Construction Sdn Bhd. ⚡Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En Saif Muhtar ditalian 016-35473 🔗 RumahIBS.com ♬ original sound – RumahIBS

 

Apakah perbezaan utama antara pinjaman perumahan LPPSA dan pinjaman peribadi?

Pinjaman Perumahan LPPSA (Skim Pinjaman Perumahan) dan pinjaman peribadi adalah dua jenis produk pinjaman yang popular digunakan oleh pembeli rumah di Malaysia. Walaupun kedua-duanya membantu anda membiayai pembelian hartanah, terdapat beberapa perbezaan utama:

Kadar faedah

 • Pinjaman LPPSA menawarkan kadar faedah yang lebih rendah berbanding pinjaman peribadi kerana ia disokong oleh kerajaan. Kadar faedahnya bermula dari 2% setahun.
 • Pinjaman peribadi pula menawarkan kadar faedah sekitar 3% hingga 7% setahun, bergantung kepada penyedia pinjaman.

Kelayakan pemohon

 • Kelayakan untuk LPPSA adalah lebih longgar. Anda hanya perlu berumur 21 tahun dan ke atas, berpendapatan RM5,000 sebulan dan berkhidmat minima setahun.
 • Kelayakan pinjaman peribadi lebih ketat mengikut dasar penyedia pinjaman masing-masing.

Jumlah pembiayaan

 • Pinjaman LPPSA menyediakan pembiayaan sehingga RM500,000.
 • Jumlah pembiayaan pinjaman peribadi bergantung kepada kelayakan anda.

Tempoh pembayaran

 • Tempoh maksimum pinjaman LPPSA ialah 40 tahun atau sehingga umur 70 tahun.
 • Tempoh pinjaman peribadi adalah lebih pendek, sekitar 15 hingga 35 tahun.

Cagaran

 • LPPSA memerlukan hartanah yang dibiayai sebagai cagaran. Tiada cagaran tambahan diperlukan.
 • Selain hartanah, pinjaman peribadi mungkin memerlukan cagaran tambahan seperti FD, ASB dll.

Penalti pembayaran lewat

 • Penalti lewat bayar LPPSA adalah 1% setahun ke atas jumlah tertunggak.
 • Penalti lewat bayar pinjaman peribadi adalah lebih tinggi, sekitar 1.5% hingga 4% setahun.

Insurans

 • Insurans nyawa dan kebakaran adalah wajib untuk LPPSA.
 • Insurans kebakaran sahaja wajib untuk pinjaman peribadi.

Yuran dan caj

 • Tiada yuran pemprosesan atau pra-permohonan dikenakan untuk LPPSA.
 • Yuran pemprosesan dan caj lain dikenakan untuk pinjaman peribadi.

Kesimpulannya, pinjaman perumahan LPPSA lebih berpatutan dengan kadar faedah yang lebih rendah, kelayakan yang lebih longgar, jumlah pembiayaan yang lebih tinggi dan tempoh bayar balik yang lebih panjang. Walau bagaimanapun, terdapat had jumlah pembiayaan dan syarat yang perlu dipatuhi. Pinjaman peribadi pula lebih fleksibel tetapi pada kos yang lebih tinggi.

 

Apakah kadar faedah dan caj-caj lain yang dikenakan untuk pinjaman perumahan LPPSA?

Berikut adalah kadar faedah dan caj-caj lain yang perlu dibayar untuk pinjaman perumahan LPPSA:

Kadar faedah

 • 2% setahun untuk pinjaman sehingga RM500,000
 • Kadar faedah adalah tetap sepanjang tempoh pinjaman

Yuran penilaian

 • 0.1% daripada jumlah pinjaman (minima RM100, maksima RM500)
 • Dibayar sekali semasa penilaian hartanah oleh penilai LPPSA

Duti setem

 • 0.5% daripada jumlah pinjaman
 • Dibayar kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Insurans

 • Insurans kebakaran – 0.4% setahun daripada nilai hartanah
 • Insurans nyawa – RM0.60 per RM1,000 pinjaman setahun

Cukai taksiran

 • Bergantung kepada nilai hartanah dan kadar ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan
 • Perlu dibayar setiap tahun

Penalti lewat bayar

 • 1% setahun ke atas jumlah ansuran bulanan yang tertunggak

Fi pengeluaran geran hakmilik

 • RM50-RM100 (jika berkenaan)

Fi penyelenggaraan akaun

 • RM5 setiap bulan

Caj penyelesaian awal

 • Tiada caj dikenakan jika pinjaman diselesaikan awal

Caj penstrukturan semula pinjaman

 • RM100

Caj pengeluaran salinan dokumen

 • RM30 untuk setiap dokumen

Caj pengeluaran surat pengesahan baki

 • RM30 setiap salinan

Jadi, secara keseluruhannya kadar faedah dan caj-caj lain untuk pinjaman perumahan LPPSA adalah rendah dan kompetitif. Ini menjadikannya pilihan pembiayaan perumahan yang berpatutan untuk kebanyakan pembeli rumah di Malaysia.

 

Berapakah jumlah pinjaman maksimum yang boleh diluluskan di bawah skim pinjaman perumahan LPPSA?

Di bawah skim Pinjaman Perumahan LPPSA, jumlah pinjaman maksimum yang boleh diluluskan ialah sehingga RM500,000.

Ini bermakna, pemohon layak memohon sehingga RM500,000 bagi tujuan pembiayaan perumahan di bawah skim LPPSA. Jumlah sebenar yang diluluskan bergantung kepada penilaian beberapa faktor:

 • Pendapatan bulanan pemohon
 • Kemampuan membayar balik berdasarkan nisbah pembayaran balik bulanan (tidak melebihi 1/3 daripada pendapatan)
 • Umur pemohon dan tempoh perkhidmatan
 • Harga rumah yang hendak dibiayai
 • Nilai hartanah sebagai cagaran
 • Faktor-faktor lain yang dinilai oleh pihak LPPSA

Walaupun had maksimum ialah RM500,000, kebanyakan pemohon hanya akan memohon jumlah pinjaman berdasarkan keperluan dan kemampuan sebenar. Ini bagi memastikan pembayaran balik bulanan tidak membebankan.Selain itu, nisbah pinjaman yang dibenarkan juga perlu diambil kira. Lazimnya, nisbah pinjaman yang diluluskan ialah sehingga 90% daripada nilai hartanah.

Contohnya, sekiranya rumah bernilai RM400,000, pinjaman maksimum ialah 90% x RM400,000 = RM360,000.

Oleh itu, walaupun had maksimum ialah RM500,000, jumlah sebenar yang diluluskan kepada pemohon bergantung kepada beberapa faktor lain bagi memastikan pembayaran balik yang selesa. Keutamaan diberikan kepada kemampuan membayar balik pemohon.

 

1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

 

Apakah kriteria kelayakan untuk memohon pinjaman perumahan LPPSA?

Berikut adalah kriteria dan syarat kelayakan utama yang perlu dipenuhi untuk memohon pinjaman perumahan LPPSA:

 • Warganegara Malaysia berumur 21 tahun ke atas pada tarikh permohonan.
 • Bekerja dengan pendapatan bulanan minima RM5,000. Pendapatan pasangan juga boleh diambil kira.
 • Telah berkhidmat minima 1 tahun dengan majikan semasa.
 • Bekerja dengan majikan yang sama sekurang-kurangnya 6 bulan jika pernah bertukar kerja dalam tempoh 12 bulan.
 • Mempunyai rekod kredit yang baik tanpa sebarang tunggakan pinjaman sebelum ini.
 • Belum memiliki rumah di mana-mana lokasi.
 • Membeli hartanah (rumah atau kondominium) di lokasi-lokasi yang diluluskan oleh LPPSA sahaja.
 • Hartanah yang dibiayai mestilah sebagai tempat kediaman sendiri (bukan pelaburan).
 • Mesti menyertakan hartanah yang dibiayai sebagai cagaran kepada pinjaman.
 • Menyertakan penjamin jika perlu. Penjamin juga perlu memenuhi syarat pendapatan minimum.
 • Membuka akaun semasa atau simpanan di bank panel LPPSA untuk urusan auto-debit bulanan.
 • Lulus penilaian kredit oleh LPPSA.
 • Menyertakan semua dokumen sokongan yang diperlukan seperti salinan Kad Pengenalan, slip gaji, penyata EPF, surat pengesahan majikan, pelan rumah dan lain-lain.

Secara ringkasnya, pemohon perlu berumur 21 tahun ke atas, bekerja dengan pendapatan minimum RM5,000 sebulan, telah berkhidmat minima setahun, mempunyai rekod kredit yang baik, belum memiliki rumah, membeli rumah di lokasi diluluskan LPPSA, dan lulus penilaian kredit LPPSA.

Syarat umur, tempoh perkhidmatan, pendapatan minimum, lokasi rumah dan penilaian kredit adalah syarat wajib yang perlu dipatuhi. Syarat-syarat lain bergantung kepada situasi pemohon.

Contohnya, penjamin hanya diperlukan jika nisbah pembayaran balik bulanan melebihi 1/3 daripada pendapatan pemohon. Begitu juga dengan syarat slip gaji, penyata EPF dan surat pengesahan majikan hanya diperlukan jika perlu membuktikan pendapatan bulanan.

Pemohon dinasihatkan untuk memahami syarat kelayakan dengan terperinci supaya permohonan tidak ditolak. Sekiranya tidak memahami sepenuhnya syarat yang ditetapkan, pemohon boleh mendapatkan khidmat nasihat daripada wakil atau pegawai LPPSA dengan mudah.

Kebanyakan syarat yang ditetapkan adalah bagi melindungi kepentingan pemohon dan LPPSA. Ia bagi memastikan pemohon mampu membayar ansuran bulanan tanpa gagal. Selain itu, ia juga untuk memastikan pembiayaan LPPSA diluluskan kepada pemohon yang layak dan mampu membayar balik.

Secara keseluruhannya, syarat kelayakan LPPSA adalah mudah dipenuhi oleh kebanyakan pemohon. Ia memberi peluang kepada ramai pembeli rumah pertama memiliki kediaman idaman dengan kos pembiayaan yang rendah.

 

Berapa lamakah tempoh pembayaran balik untuk pinjaman perumahan LPPSA?

Tempoh pembayaran balik maksimum bagi pinjaman perumahan LPPSA ialah sehingga 40 tahun atau sehingga pemohon mencapai umur 70 tahun, mana yang lebih awal.Ini bermakna pemohon boleh memilih tempoh pembayaran balik antara 10 hingga 40 tahun, bergantung kepada umur dan faktor lain:

 • Pemohon berumur 30 tahun layak memohon tempoh pembayaran sehingga 40 tahun
 • Pemohon berumur 35 tahun hanya layak tempoh pembayaran sehingga 35 tahun
 • Pemohon berumur 40 tahun pula hanya layak 30 tahun tempoh pembayaran

Kelebihan tempoh pembayaran yang panjang ialah ansuran bulanan menjadi lebih rendah dan selesa. Ini membantu meringankan beban kewangan pembeli rumah.

Walau bagaimanapun, faedah keseluruhan yang perlu dibayar akan menjadi lebih tinggi apabila tempoh pembayaran dilanjutkan. Oleh itu, pemohon perlu mengambil kira kos keseluruhan pembiayaan sebelum memilih tempoh pembayaran balik.

Pemohon juga boleh memohon tempoh pembayaran yang lebih pendek jika mampu dan mahu mengurangkan jumlah faedah keseluruhan. Contohnya, walaupun layak tempoh 40 tahun, pemohon boleh memohon tempoh pembayaran 20 atau 30 tahun sahaja.

Secara amnya, kebanyakan pemohon akan memohon tempoh pembayaran maksimum yang layak untuk menikmati ansuran bulanan yang paling rendah. Walau bagaimanapun, ini tertakluk kepada penilaian oleh pihak LPPSA.

Mereka akan menilai kemampuan sebenar pemohon dalam membayar balik pinjaman dalam tempoh yang dipohon. Jika dirasakan tidak mampu, mereka berhak meluluskan tempoh pembayaran yang lebih singkat.

 

Adakah terdapat sebarang yuran pra-permohonan atau yuran pemprosesan untuk pinjaman perumahan LPPSA?

Tidak, tiada sebarang yuran pra-permohonan atau yuran pemprosesan dikenakan untuk permohonan pinjaman perumahan LPPSA.

Proses permohonan LPPSA adalah percuma – pemohon tidak perlu membayar apa-apa yuran semasa memohon atau semasa pinjaman sedang diproses.

Ini merupakan satu kelebihan besar LPPSA berbanding pinjaman perumahan komersial yang mengenakan pelbagai yuran dan caj.Pemohon hanya perlu menanggung kos seperti berikut sekiranya pinjaman LPPSA berjaya diluluskan:

 • Yuran penilaian – 0.1% daripada jumlah pinjaman (min RM100, maks RM500)
 • Duti setem – 0.5% daripada jumlah pinjaman
 • Insurans – Insurans kebakaran dan nyawa
 • Fi guaman – Jika melalui peguamcara
 • Cukai taksiran – Bergantung kepada pihak berkuasa tempatan

Semua yuran dan bayaran di atas hanya akan timbul selepas pinjaman diluluskan. Pemohon tidak perlu membayar apa-apa yuran terlebih dahulu semasa memohon.

Proses permohonan LPPSA adalah telus dan tidak melibatkan sebarang agen atau orang tengah. Pemohon boleh mengemukakan permohonan secara terus kepada LPPSA tanpa sebarang kos tambahan.

Ini sekaligus menjimatkan perbelanjaan pemohon dan menjadikan pinjaman LPPSA lebih berpatutan berbanding pinjaman perumahan komersial yang melibatkan pelbagai caj.

 

2 Skim Zero Deposit

 

Bolehkah saya menggunakan pinjaman perumahan LPPSA untuk tujuan selain daripada pembelian rumah?

Tidak, pinjaman perumahan LPPSA hanya boleh digunakan khusus untuk tujuan pembelian rumah atau kondominium yang akan dijadikan tempat tinggal sendiri.

Ia tidak boleh digunakan untuk tujuan lain seperti:

 • Pelaburan hartanah
 • Pembelian rumah untuk disewa
 • Pembiayaan perniagaan atau projek lain
 • Melunaskan pinjaman sedia ada
 • Deposit pembelian rumah
 • Renovasi atau ubah suai rumah
 • Perbelanjaan peribadi

Ini kerana pinjaman LPPSA dibiayai oleh kerajaan dan bertujuan khusus untuk memudahkan rakyat Malaysia memiliki kediaman sendiri. Oleh itu, ia hanya boleh digunakan untuk pembelian hartanah yang akan didiami sendiri.

Sekiranya didapati pemohon menggunakan dana LPPSA untuk tujuan selain pembelian rumah kediaman, pinjaman tersebut berkemungkinan akan ditarik balik. Tindakan undang-undang juga mungkin diambil.

Oleh itu, pemohon dinasihatkan untuk memberi maklumat yang tepat dalam permohonan pinjaman. Penggunaan dana pinjaman mestilah mematuhi tujuan yang diluluskan.

Sebarang perubahan tujuan penggunaan memerlukan kelulusan bertulis terlebih dahulu daripada pihak LPPSA. Pemohon perlu mengemukakan surat rayuan dengan menyertakan dokumen sokongan yang mencukupi.

 

Adakah pinjaman perumahan LPPSA menawarkan sebarang kemudahan/kelonggaran pembayaran?

Ya, terdapat beberapa kemudahan dan kelonggaran pembayaran yang disediakan di bawah skim pinjaman perumahan LPPSA:

Tempoh tangguh ansuran

 • Pemohon boleh memohon tempoh tangguh ansuran sehingga 6 bulan sekiranya menghadapi masalah kewangan sementara.
 • Faedah akan dikenakan atas jumlah ansuran yang ditangguhkan.

Penjadualan semula ansuran

 • Peminjam boleh memohon penjadualan semula ansuran bulanan untuk mengurangkan beban, tertakluk kepada kelulusan.

Penangguhan bayaran faedah

 • Peminjam boleh memohon untuk menangguhkan bayaran faedah sementara bagi mengurangkan ansuran bulanan.

Penangguhan bayaran pokok

 • Peminjam yang menghadapi masalah kewangan teruk boleh memohon untuk menangguh bayaran pokok buat sementara waktu.

Penstrukturan semula pinjaman

 • Pinjaman boleh distruktur semula dengan tempoh dan kadar faedah baharu untuk membantu peminjam.

Pelanjutan tempoh pinjaman

 • Tempoh pinjaman asal boleh dilanjutkan bagi mengurangkan jumlah ansuran bulanan.

Penyelesaian pinjaman secara ansuran

 • Peminjam boleh menyelesaikan baki pinjaman secara ansuran jika tidak mampu bayar sekaligus.

Peminjam perlu mengemukakan permohonan rasmi kepada pihak LPPSA untuk menikmati mana-mana kemudahan di atas, tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan.

 

Berapakah margin pembiayaan/nisbah pinjaman maksimum yang ditawarkan di bawah skim LPPSA?

Di bawah skim pinjaman perumahan LPPSA, margin pembiayaan atau nisbah pinjaman maksimum yang ditawarkan ialah sehingga 90% daripada nilai hartanah.

Ini bermakna, pemohon layak memohon pembiayaan sehingga 90% daripada nilai rumah/kondominium yang hendak dibeli.

Contohnya:

 • Jika rumah bernilai RM300,000, pemohon layak memohon pinjaman sehingga 90% x RM300,000 = RM270,000
 • Jika kondominium bernilai RM400,000, pinjaman maksimum ialah 90% x RM400,000 = RM360,000
 • Jika harga belian rumah ialah RM500,000, margin pembiayaan maksimum ialah RM450,000 (90% daripada RM500,000)

Pemohon perlu menyediakan sekurang-kurangnya 10% daripada harga rumah sebagai wang pendahuluan. Ini bagi menampung kos lain seperti duti setem, yuran guaman, fi pendaftaran dan sebagainya.

Nisbah pinjaman sebenar yang diluluskan bergantung kepada penilaian beberapa faktor oleh pihak LPPSA:

 • Gaji dan kemampuan bayar balik pemohon
 • Umur pemohon
 • Harga rumah
 • Lokasi dan jenis hartanah
 • Nilai cagaran

LPPSA berhak meluluskan nisbah pinjaman yang lebih rendah daripada 90% jika perlu. Ini bagi memastikan kadar pembayaran balik bulanan pemohon tidak melebihi 1/3 daripada pendapatan.

Secara ringkasnya, walaupun nisbah pinjaman maksimum ialah 90%, kelulusan sebenar bergantung kepada penilaian kemampuan individu oleh LPPSA. Had maksimum ini memberi kelonggaran kepada pemohon merancang pembiayaan perumahan mereka.

 

3 Spesifikasi Rumah

 

Apakah dokumen-dokumen yang perlu disertakan untuk permohonan pinjaman perumahan LPPSA?

Berikut adalah senarai dokumen asas yang perlu disertakan semasa membuat permohonan pinjaman perumahan LPPSA:

 • Borang permohonan yang lengkap diisi
 • Salinan Kad Pengenalan pemohon/pasangan
 • Slip gaji terkini 3 bulan
 • Penyata KWSP terkini
 • Penyata bank terkini 3 bulan
 • Surat pengesahan majikan
 • Surat tawaran beli rumah/kondominium
 • Pelan lantai rumah/kondominium
 • Gambar rumah/kondominium
 • Butiran penjamin (jika ada)
 • Dokumen sokongan lain yang diminta

Kesemua dokumen perlu disahkan oleh pegawai yang diberi kuasa. Pastikan maklumat yang diberikan adalah lengkap dan tepat.

Dokumen tambahan mungkin diminta semasa proses kelulusan jika pihak LPPSA memerlukan maklumat lanjut untuk menilai permohonan.

Pemohon boleh merujuk senarai semak dokumen pada laman web LPPSA atau berhubung terus dengan pegawai LPPSA untuk memastikan kelengkapan dokumen sebelum mengemukakan permohonan.

Menyertakan dokumen yang lengkap dan tepat dapat mempercepatkan proses kelulusan pinjaman LPPSA. Pastikan permohonan tidak ditolak atas sebab dokumen tidak mencukupi.

 

Key Takeaways

 • Pinjaman perumahan LPPSA menawarkan kadar faedah rendah bermula 2% setahun dan tiada yuran pemprosesan.
 • Jumlah pinjaman maksimum ialah RM500,000 dengan tempoh bayar balik sehingga 40 tahun atau umur 70 tahun.
 • Kelayakan adalah lebih longgar berbanding pinjaman komersial tetapi masih perlu memenuhi syarat umur, pendapatan dan pekerjaan.
 • Pinjaman hanya boleh digunakan khusus untuk pembelian rumah kediaman sendiri.
 • Terdapat beberapa kemudahan seperti penangguhan bayaran dan penjadualan semula ansuran.
 • Nisbah pinjaman maksimum ialah 90% daripada nilai hartanah.
 • Pemohon perlu mengemukakan dokumen sokongan seperti slip gaji, KWSP, penyata bank dan lain-lain.

 

Kesimpulan

 • Pinjaman LPPSA menawarkan kadar faedah dan syarat kelayakan yang sangat berpatutan berbanding pinjaman komersial.
 • Ia membantu meringankan beban kewangan pembeli rumah dengan pelbagai kemudahan ansuran.
 • Pemohon perlu memahami syarat kelayakan dan prosedur permohonan dengan teliti untuk menikmati keistimewaan pinjaman ini.
 • LPPSA sesuai dipertimbangkan oleh pembeli rumah pertama yang memerlukan pembiayaan perumahan yang mampu milik.

 

rumahibs logo black
kontraktor rumah
bina rumah
pinjaman lppsa
pengeluaran kwsp
spesifikasi rumah
pelan rumah
rekabentuk rumah
bina rumah atas tanah sendiri
kontraktor rumah selangor