Pinjaman LPPSA

Syarat dan Proses Mohon Pinjaman Rumah LPPSA yang Perlu Anda Tahu

qtoflr9vo1y 2

Syarat dan Proses Mohon Pinjaman Rumah LPPSA yang Perlu Anda Tahu

 1. Apakah syarat-syarat untuk memohon pinjaman rumah LPPSA?
 2. Berapa jumlah pinjaman maksimum yang boleh dipohon melalui LPPSA?
 3. Berapa tempoh bayaran balik pinjaman LPPSA?
 4. Adakah terdapat sebarang yuran atau caj yang perlu dibayar untuk pinjaman LPPSA?
 5. Bagaimana cara memohon pinjaman rumah LPPSA?
 6. Berapa lama tempoh kelulusan permohonan LPPSA?
 7. Bolehkah memohon pinjaman LPPSA jika mempunyai pinjaman rumah sedia ada?
 8. Adakah terdapat sebarang dokumen sokongan yang diperlukan untuk permohonan LPPSA?
 9. Adakah terdapat sebarang had umur untuk memohon pinjaman LPPSA?
 10. Adakah pinjaman LPPSA hanya untuk beli rumah baru sahaja?

 

rumahibs fb cover 03

@rumahibs 🏡 Perkembangan terbaru kerja2 di site. 🏡 🚧 Progress Kerja: Serah Kunci Rumah IBS 📈 Stage: 7th 👨🏻‍💼 Site Owner: Puan Noor Hayati 📌 Lokasi: Saujana Utama, Sungai Buloh 👷 Kontraktor: Maju Cekap Construction Sdn Bhd. ⚡Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En Saif Muhtar ditalian 016-35473 🔗 RumahIBS.com ♬ original sound – RumahIBS

 

Apakah syarat-syarat untuk memohon pinjaman rumah LPPSA?

Syarat-syarat utama untuk memohon pinjaman rumah di bawah Skim Pinjaman Perumahan LPPSA adalah seperti berikut:

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur 21 hingga 55 tahun
 • Mempunyai pekerjaan tetap dengan pendapatan bulanan minima RM5,000
 • Tidak mempunyai rumah sendiri
 • Tidak pernah menerima pinjaman perumahan kerajaan sebelum ini

Selain itu, terdapat beberapa syarat tambahan yang perlu dipatuhi:

 • Telah disahkan bekerja selama minima 1 tahun berturut-turut
 • Mempunyai rekod bayaran balik pinjaman yang baik
 • Membuat bayaran pendahuluan (downpayment) minima 10% daripada harga rumah
 • Hanya layak untuk satu pinjaman sahaja

Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menyokong permohonan termasuk:

 • Salinan Kad Pengenalan
 • Slip gaji 3 bulan terkini
 • Penyata KWSP terkini
 • Surat pengesahan majikan
 • Bil utiliti terkini

Memenuhi syarat-syarat di atas adalah penting bagi memastikan kelulusan permohonan pinjaman rumah LPPSA.

 

Berapa jumlah pinjaman maksimum yang boleh dipohon melalui LPPSA?

Jumlah pinjaman maksimum yang boleh diluluskan di bawah skim LPPSA ialah sehingga RM500,000, bergantung kepada beberapa faktor:

 • Pendapatan bulanan pemohon – Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi jumlah pinjaman yang layak.
 • Umur pemohon – Jumlah pinjaman akan dikira berdasarkan tempoh pembayaran balik sebelum pemohon mencapai umur persaraan pada 55 tahun.
 • Harga rumah – Jumlah pinjaman tidak boleh melebihi 100% daripada harga rumah, tertakluk kepada kelayakan.
 • Lokasi rumah – Pinjaman untuk rumah di kawasan bandar besar mungkin terhad berbanding lokasi lain.
 • Status perkahwinan – Pasangan yang berkahwin layak memohon jumlah pinjaman yang lebih tinggi.
 • Bilangan tanggungan – Bilangan anak yang masih di bawah tanggungan akan diambil kira.
 • Cagaran atau gadaian – Nilai cagaran boleh mempengaruhi jumlah kelulusan pinjaman.

Secara amnya, jumlah pinjaman yang diluluskan akan ditentukan oleh LPPSA berdasarkan penilaian kemampuan bayar balik pemohon dari semasa ke semasa.

 

Berapa tempoh bayaran balik pinjaman LPPSA?

Tempoh bayaran balik pinjaman rumah LPPSA adalah seperti berikut:

 • Maksimum 35 tahun – Ini adalah tempoh bayaran balik maksimum yang dibenarkan.
 • Berdasarkan umur pemohon – Tempoh bayaran balik akan ditetapkan berdasarkan umur pemohon pada permohonan pinjaman untuk memastikan pinjaman selesai sebelum mencapai umur 55 tahun.
 • Kadar faedah tetap – Kadar faedah 4% setahun dikenakan untuk keseluruhan tempoh pinjaman.
 • Ansuran bulanan – Jumlah pinjaman akan dibahagikan kepada ansuran bulanan yang tetap sepanjang tempoh bayaran balik.
 • Tempoh minimum 5 tahun – Tempoh bayaran balik minimum ialah 5 tahun.
 • Lanjutan tempoh – Tempoh boleh dilanjutkan tertakluk kepada kelulusan LPPSA. Caj penalti akan dikenakan.
 • Bayaran pendahuluan – Tempoh bayaran balik bermula selepas tamat tempoh bayaran pendahuluan 6 bulan.
 • Penyelesaian awal – Pinjaman boleh diselesaikan awal tanpa sebarang caj.

Secara amnya, tempoh bayaran balik maksimum ialah 35 tahun atau sehingga umur 55 tahun, yang mana lebih awal. Ini bagi memastikan pinjaman berjaya diselesaikan sepenuhnya.

 

1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

 

Adakah terdapat sebarang yuran atau caj yang perlu dibayar untuk pinjaman LPPSA?

Tidak, tiada sebarang yuran atau caj perkhidmatan yang dikenakan ke atas pinjaman rumah LPPSA. Ini termasuk:

 • Tiada yuran permohonan
 • Tiada yuran proses
 • Tiada yuran penilaian
 • Tiada caj pengurusan
 • Tiada caj lain-lain

Walau bagaimanapun, terdapat beberapa caj yang mungkin dikenakan dalam situasi tertentu:

 • Caj penalti – Jika gagal membuat bayaran ansuran bulanan tepat pada masanya.
 • Caj penyelesaian awal – Jika menyelesaikan pinjaman sebelum tempoh matang. Tetapi, tiada caj dikenakan untuk LPPSA.
 • Caj penalti penyelesaian lewat – Jika pinjaman tidak selesai sepenuhnya selepas tamat tempoh.
 • Caj penalti pertukaran hakmilik – Jika pemilikan hartanah dipindah milik sebelum pinjaman selesai.
 • Caj penilaian semula – Jika memohon penilaian semula pinjaman.
 • Caj pengeluaran semula dokumen – Jika memohon salinan dokumen perjanjian.

Jadi secara amnya, pinjaman LPPSA adalah bebas daripada sebarang yuran atau caj tambahan kecuali dalam situasi tertentu seperti disenaraikan di atas.

 

Bagaimana cara memohon pinjaman rumah LPPSA?

Berikut adalah langkah-langkah untuk memohon pinjaman perumahan LPPSA:

 1. Pastikan memenuhi syarat kelayakan – Seperti warganegara, umur, pekerjaan, pendapatan, dsb.
 2. Dapatkan borang permohonan – Borang boleh dimuat turun dari laman web LPPSA atau diperolehi di pejabat LPPSA berdekatan.
 3. Sediakan dokumen sokongan – Seperti Kad Pengenalan, slip gaji, penyata KWSP, surat pengesahan majikan.
 4. Isi borang dengan lengkap dan tepat – Maklumat peribadi, pekerjaan, pendapatan, butiran pasangan, dsb.
 5. Kemukakan permohonan – Hantar borang yang lengkap beserta salinan dokumen sokongan ke pejabat LPPSA berdekatan.
 6. Buat pembayaran fi permohonan – Jika perlu, sebanyak RM100.
 7. Tunggu maklum balas – LPPSA akan memaklumkan pemohon sekiranya perlu dokumen tambahan.
 8. Semak keputusan – Keputusan kelulusan akan dimaklumkan dalam tempoh 30 hari bekerja.
 9. Tandatangani perjanjian – Jika diluluskan, tandatangani perjanjian pinjaman dan serahkan dokumen berkaitan.
 10. Terima pembiayaan – Pinjaman akan dikreditkan ke akaun pemohon dalam masa 7 hari bekerja.

Pastikan semak semula syarat kelayakan dan keperluan dokumen terkini sebelum memohon. Ini bagi memudahkan proses kelulusan.

 

Berapa lama tempoh kelulusan permohonan LPPSA?

Secara amnya, tempoh kelulusan bagi permohonan pinjaman perumahan LPPSA adalah seperti berikut:

 • 14 hari bekerja – Tempoh pemprosesan permohonan lengkap oleh LPPSA.
 • 7 hari bekerja – Tempoh LPPSA membuat semakan tapak dan penilaian hartanah.
 • 9 hari bekerja – Tempoh mesyuarat Jawatankuasa Kredit LPPSA untuk kelulusan.

Jadi, jumlah tempoh kelulusan ialah sekitar 30 hari bekerja, tertakluk kepada:

 • Ketepatan dan kelengkapan maklumat yang dikemukakan
 • Ketersediaan dokumen sokongan yang diperlukan
 • Kesesuaian pemohon berdasarkan penilaian kredit
 • Tiada isu dengan hartanah atau developer

Sekiranya terdapat maklumat atau dokumen tambahan diperlukan, tempoh kelulusan mungkin lebih lama. Pemohon akan dimaklumkan oleh LPPSA.

Secara amnya, LPPSA komited untuk memproses permohonan pinjaman dalam tempoh 30 hari bekerja bagi memudahkan pemohon mendapat rumah idaman mereka.

 

2 Skim Zero Deposit

 

Bolehkah memohon pinjaman LPPSA jika mempunyai pinjaman rumah sedia ada?

Tidak, pemohon tidak layak memohon pinjaman perumahan LPPSA sekiranya masih mempunyai pinjaman rumah sedia ada, sama ada dengan bank, institusi kewangan atau agensi kerajaan yang lain.

Ini kerana syarat utama LPPSA ialah pemohon mestilah tidak mempunyai rumah sendiri atau tidak pernah menerima pinjaman perumahan kerajaan sebelum ini.

Walau bagaimanapun, sekiranya pemohon telah menyelesaikan sepenuhnya pinjaman perumahan sedia ada, dan tidak lagi memiliki rumah, mereka layak untuk memohon pinjaman baharu di bawah LPPSA, tertakluk kepada syarat kelayakan yang ditetapkan.

Jadi kesimpulannya, sesiapa yang masih mempunyai rumah atau pinjaman rumah yang belum selesai, tidak layak memohon LPPSA. Permohonan baharu hanya boleh dibuat selepas pinjaman sedia ada telah ditamatkan sepenuhnya.

 

Adakah terdapat sebarang dokumen sokongan yang diperlukan untuk permohonan LPPSA?

Ya, terdapat beberapa dokumen sokongan penting yang perlu dikemukakan bersama borang permohonan LPPSA. Ini bagi mengesahkan maklumat yang diberikan oleh pemohon.Dokumen sokongan yang diperlukan termasuk:

 • Salinan Kad Pengenalan pemohon dan pasangan
 • Slip gaji 3 bulan terkini
 • Penyata KWSP terkini
 • Surat pengesahan majikan
 • Penyata bank 3 bulan terkini
 • Bil utiliti (elektrik/air) terkini
 • Surat perjanjian jual beli rumah
 • Gambar rumah yang hendak dibeli
 • Lain-lain dokumen yang diminta oleh LPPSA

Kegagalan mengemukakan dokumen sokongan yang lengkap dan sah boleh mengakibatkan permohonan ditolak atau dipinda oleh LPPSA. Oleh itu, pastikan semua salinan adalah jelas dan dikemas kini.

 

Adakah terdapat sebarang had umur untuk memohon pinjaman LPPSA?

Ya, terdapat had umur minimum dan maksimum yang ditetapkan bagi pemohon LPPSA:

 • Umur minimum ialah 21 tahun pada tarikh permohonan.
 • Umur maksimum ialah 55 tahun pada tarikh matang pinjaman.

Ini bermakna, pemohon mestilah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun pada tarikh memohon pinjaman.

Bagi umur maksimum pula, tempoh pembayaran balik pinjaman mestilah selesai sepenuhnya sebelum pemohon mencapai umur 55 tahun.

Contohnya, jika berumur 35 tahun ketika memohon, tempoh pinjaman maksimum ialah 20 tahun supaya selesai bayar pada umur 55 tahun.

Had umur ini ditetapkan memandangkan LPPSA menawarkan tempoh bayaran balik sehingga 35 tahun. Jadi kelayakan adalah bergantung kepada umur pemohon.

 

3 Spesifikasi Rumah

 

Adakah pinjaman LPPSA hanya untuk beli rumah baru sahaja?

Tidak, pinjaman perumahan LPPSA boleh digunakan sama ada untuk:

 • Rumah baru – daripada pemaju perumahan atau kontraktor
 • Rumah terpakai – daripada pemilik sedia ada
 • Rumah kos rendah – projek perumahan kos rendah kerajaan
 • Tanah dan pembinaan rumah – di atas tanah sendiri
 • Ubah suai rumah – kerja-kerja baik pulih dan naik taraf

Jadi secara amnya, pinjaman boleh digunakan untuk mana-mana tujuan perolehan rumah sama ada baru atau terpakai, tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.

Walau bagaimanapun, terdapat had nilai pinjaman bergantung pada jenis rumah. Sebagai contoh, pinjaman untuk rumah terpakai dan ubah suai adalah terhad berbanding rumah baru.

Justeru, pemohon perlu berbincang dengan LPPSA untuk menentukan kelayakan dan had pinjaman tertakluk kepada tujuan permohonan.

 

Key Takeaways

 • Syarat utama LPPSA termasuk warganegara Malaysia, berumur 21-55 tahun, berpendapatan minima RM5,000 sebulan dan tidak mempunyai rumah sendiri.
 • Jumlah pinjaman maksimum ialah RM500,000, bergantung kepada beberapa faktor seperti pendapatan, umur, harga rumah dan lokasi.
 • Tempoh bayaran balik maksimum ialah 35 tahun atau sehingga umur 55 tahun, yang mana lebih awal.
 • Tiada yuran atau caj dikenakan, kecuali caj penalti untuk bayaran lewat atau pertukaran milik.
 • Permohonan melalui borang LPPSA beserta dokumen sokongan yang diperlukan. Tempoh kelulusan adalah 30 hari bekerja.
 • Pemohon mestilah berumur 21-55 tahun pada permulaan dan tamat tempoh pinjaman.
 • Pinjaman boleh digunakan untuk rumah baru, terpakai atau ubah suai, tertakluk kepada syarat.

 

Kesimpulan

Secara keseluruhannya, LPPSA menawarkan skim pembiayaan perumahan yang berpatutan tanpa caj tambahan kepada golongan berpendapatan sederhana. Pemohon perlu memahami syarat kelayakan dan memenuhi dokumen sokongan untuk permohonan yang lancar. Dengan mengikut prosedur yang betul, pemohon berpeluang cerah untuk mendapat pinjaman perumahan idaman melalui LPPSA.

 

rumahibs logo black
kontraktor rumah
bina rumah
pinjaman lppsa
pengeluaran kwsp
spesifikasi rumah
pelan rumah
rekabentuk rumah
bina rumah atas tanah sendiri
kontraktor rumah selangor