Pinjaman LPPSA

Panduan Lengkap Tips dan Syarat Permohonan Loan Rumah LPPSA

mx4mskk9zeo

Panduan Lengkap Tips dan Syarat Permohonan Loan Rumah LPPSA

 1. Apakah itu LPPSA?
 2. Siapa yang layak memohon LPPSA?
 3. Berapa jumlah pinjaman maksimum LPPSA?
 4. Apakah kadar faedah untuk LPPSA?
 5. Berapa tempoh pembayaran balik untuk LPPSA?
 6. Apakah dokumen yang diperlukan untuk permohonan LPPSA?
 7. Bagaimana untuk memohon LPPSA?
 8. Bolehkah saya gunakan LPPSA untuk renovasi rumah?
 9. Adakah terdapat sebarang yuran perkhidmatan untuk LPPSA?
 10. Bagaimana untuk membuat bayaran bulanan LPPSA?

 

 

rumahibs fb cover 03

@rumahibs 🏡 Perkembangan terbaru kerja2 di site. 🏡 🚧 Progress Kerja: Serah Kunci Rumah IBS 📈 Stage: 7th 👨🏻‍💼 Site Owner: Puan Noor Hayati 📌 Lokasi: Saujana Utama, Sungai Buloh 👷 Kontraktor: Maju Cekap Construction Sdn Bhd. ⚡Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En Saif Muhtar ditalian 016-35473 🔗 RumahIBS.com ♬ original sound – RumahIBS

 

1. Apakah itu LPPSA?

LPPSA adalah singkatan untuk “Skim Pembiayaan Perumahan LPPSA”. Ia adalah skim pembiayaan perumahan khas yang ditawarkan oleh Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) kepada kakitangan sektor awam di Malaysia.

LPPSA menyediakan pembiayaan perumahan pada kadar faedah rendah kepada kakitangan sektor awam untuk membeli, membina atau menaik taraf rumah pertama mereka. Pembiayaan ini boleh digunakan untuk:

 • Membeli rumah baru
 • Membeli rumah teres atau berkembar
 • Membina rumah di atas tanah sendiri
 • Menambah atau menaik taraf rumah sedia ada

Skim LPPSA ditubuhkan pada tahun 1982 di bawah Kementerian Kewangan. Ia bertujuan untuk membantu kakitangan sektor awam memiliki rumah pertama dengan kos pembiayaan yang berpatutan.

 

2. Siapa yang layak memohon LPPSA?Berikut adalah kriteria kelayakan untuk memohon pembiayaan LPPSA:

 • Warganegara Malaysia
 • Bekerja sebagai kakitangan tetap atau berpencen dalam perkhidmatan Kerajaan Persekutuan, negeri atau pihak berkuasa tempatan
 • Berumur tidak melebihi 58 tahun pada tarikh permohonan diluluskan
 • Belum memiliki rumah sendiri
 • Pendapatan isi rumah tidak melebihi RM10,000 sebulan

Kakitangan kontrak juga layak memohon, tetapi tempoh pembiayaan tertakluk kepada baki tempoh perkhidmatan mengikut kontrak.Pasangan yang kedua-duanya bekerja dalam sektor awam juga layak memohon pembiayaan bersama.

 

3. Berapa jumlah pinjaman maksimum LPPSA?

Jumlah pembiayaan maksimum yang boleh diluluskan oleh LPPSA adalah seperti berikut:

 • Wilayah-wilayah utama (Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang): RM500,000
 • Bandar-bandar besar: RM350,000
 • Lain-lain kawasan: RM300,000

Jumlah sebenar yang diluluskan bergantung kepada penilaian kemampuan membayar balik pemohon.LPPSA akan mengambil kira faktor-faktor seperti gaji bulanan bersih, tanggungan, komitmen kewangan sedia ada dan umur pemohon dalam menentukan jumlah pembiayaan yang sesuai.

 

1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

 

4. Apakah kadar faedah untuk LPPSA?

Kadar faedah efektif untuk pembiayaan LPPSA adalah pada 4% setahun pada tahun 2023.Ini adalah kadar faedah yang sangat rendah dan kompetitif berbanding pinjaman perumahan komersial. Kadar faedah tetap selama tempoh pembiayaan.LPPSA mengenakan kadar faedah rendah kerana skim ini bertujuan untuk membantu kakitangan sektor awam memiliki rumah pertama, bukannya mendapat keuntungan komersial.

 

5. Berapa tempoh pembayaran balik untuk LPPSA?

Tempoh maksimum pembayaran balik pinjaman LPPSA adalah seperti berikut:

 • Umur 45 tahun dan ke bawah: 35 tahun
 • 46 hingga 50 tahun: 30 tahun
 • 51 hingga 55 tahun: 25 tahun
 • 56 hingga 58 tahun: 20 tahun

Tempoh sebenar yang diluluskan bergantung kepada baki tempoh perkhidmatan pemohon sebelum persaraan.

Pembayaran balik adalah secara ansuran bulanan melalui potongan gaji automatik. Ansuran termasuk bayaran balik prinsipal dan faedah pinjaman.

 

6. Apakah dokumen yang diperlukan untuk permohonan LPPSA?

Berikut adalah senarai dokumen asas yang perlu disertakan:

 • Borang permohonan LPPSA yang lengkap
 • Salinan Kad Pengenalan pemohon dan pasangan
 • Salinan penyata gaji 3 bulan terkini
 • Surat pengesahan gaji dan perkhidmatan daripada majikan
 • Surat kelulusan untuk potongan gaji daripada majikan
 • Salinan geran atau hakmilik tanah (jika ada)
 • Pelan rumah dan kos pembinaan yang telah diluluskan PBT (untuk pembinaan rumah baru)
 • Dokumen sokongan lain seperti bil utiliti, penyata bank

 

2 Skim Zero Deposit

 

7. Bagaimana untuk memohon LPPSA?

Berikut adalah proses ringkas untuk memohon LPPSA:

 1. Muat turun dan isi borang permohonan LPPSA.
 2. Sediakan semua dokumen sokongan yang diperlukan.
 3. Serahkan borang permohonan yang lengkap dan dokumen sokongan ke cawangan LPPSA berdekatan atau pejabat majikan.
 4. LPPSA akan melakukan semakan kelayakan dan penilaian kemampuan bayar.
 5. Jika diluluskan, tandatangani Surat Tawaran dan Perjanjian Pembiayaan LPPSA.
 6. LPPSA akan membuat bayaran terus kepada pemaju/penjual rumah.
 7. Bayaran balik melalui potongan gaji bermula selepas itu.
 8. Serah milik rumah selepas selesai pembayaran pinjaman.

 

8. Bolehkah saya gunakan LPPSA untuk renovasi rumah?

Ya, LPPSA boleh digunakan untuk tujuan renovasi atau menaik taraf rumah sedia ada.

Had pembiayaan untuk renovasi adalah sehingga RM50,000 atau 25% daripada nilai rumah, yang mana lebih rendah.Renovasi yang layak termasuk:

 • Menambah bilik tidur atau bilik air
 • Menukar bumbung, tingkap, pintu
 • Mengecat semula rumah
 • Memasang dapur baru
 • Memasang pagar dan port
 • Membaiki sistem elektrik dan paip air

Anda perlu mengemukakan pelan renovasi dan anggaran kos yang telah diluluskan PBT.

 

9. Adakah terdapat sebarang yuran perkhidmatan untuk LPPSA?

Tiada sebarang yuran perkhidmatan atau caj lain yang dikenakan untuk permohonan atau kelulusan LPPSA.

Proses permohonan dan urusan dokumentasi adalah percuma.

Anda hanya perlu membayar kos guaman untuk perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik. Kos ini bergantung kepada nilai pembiayaan.

 

3 Spesifikasi Rumah

 

10. Bagaimana untuk membuat bayaran bulanan LPPSA?

Bayaran balik LPPSA adalah melalui potongan gaji bulanan secara automatik.Jumlah potongan adalah berdasarkan jadual ansuran yang dipersetujui dalam perjanjian pinjaman. Ia termasuk bayaran balik prinsipal pinjaman dan faedah.

Anda boleh menghubungi cawangan LPPSA berdekatan jika terdapat sebarang pertanyaan mengenai jumlah ansuran atau baki pinjaman.

LPPSA juga menyediakan pelbagai kaedah bayaran alternatif seperti potongan KWSP, GIRO, dan bayaran secara tunai di kaunter.

 

Key Takeaways:

 • LPPSA menawarkan pembiayaan perumahan pada kadar faedah rendah 4% setahun kepada kakitangan sektor awam.
 • Kelayakan termasuk warganegara Malaysia yang bekerja dalam sektor awam dan belum memiliki rumah.
 • Jumlah pembiayaan maksimum adalah RM500,000 di bandar utama, dan RM300,000 di luar bandar.
 • Tempoh bayaran balik adalah sehingga 35 tahun bergantung kepada umur pemohon.
 • Permohonan melalui borang LPPSA dengan dokumen sokongan yang diperlukan.
 • Bayaran balik melalui potongan gaji bulanan secara automatik.
 • Tiada yuran perkhidmatan dikenakan untuk permohonan atau kelulusan LPPSA.

 

Kesimpulan:

 • LPPSA menawarkan skim pembiayaan perumahan pada kadar faedah rendah khas untuk kakitangan sektor awam.
 • Ia membantu golongan berpendapatan sederhana memiliki rumah pertama dengan kos pembiayaan yang berpatutan.
 • Syarat kelayakan agak mudah dipenuhi oleh kebanyakan kakitangan kerajaan.
 • Proses permohonan juga mudah dengan dokumen sokongan yang minimum.
 • LPPSA patut dijadikan pilihan utama untuk pembiayaan perumahan bagi kakitangan sektor awam.

 

rumahibs logo black
kontraktor rumah
bina rumah
pinjaman lppsa
pengeluaran kwsp
spesifikasi rumah
pelan rumah
rekabentuk rumah
bina rumah atas tanah sendiri
kontraktor rumah selangor