Pinjaman LPPSA

Kelebihan Memohon Pinjaman Perumahan LPPSA Berbanding Pinjaman Bank

7731323

Kelebihan Memohon Pinjaman Perumahan LPPSA Berbanding Pinjaman Bank

 1. Apakah itu pinjaman perumahan LPPSA?
 2. Apakah perbezaan utama antara pinjaman LPPSA dan pinjaman bank?
 3. Berapakah kadar faedah untuk pinjaman LPPSA?
 4. Berapakah jumlah pinjaman maksimum yang boleh dipohon melalui LPPSA?
 5. Siapakah yang layak memohon pinjaman LPPSA?
 6. Apakah dokumen yang diperlukan untuk permohonan pinjaman LPPSA?
 7. Berapa lamakah tempoh pembayaran balik untuk pinjaman LPPSA?
 8. Adakah terdapat sebarang yuran perkhidmatan atau caj lain untuk pinjaman LPPSA?
 9. Bagaimanakah cara membuat permohonan pinjaman LPPSA?
 10. Adakah pinjaman LPPSA menawarkan sebarang kelebihan berbanding pinjaman bank?

 

rumahibs fb cover 03

@rumahibs 🏡 Perkembangan terbaru kerja2 di site. 🏡 🚧 Progress Kerja: Serah Kunci Rumah IBS 📈 Stage: 7th 👨🏻‍💼 Site Owner: Puan Noor Hayati 📌 Lokasi: Saujana Utama, Sungai Buloh 👷 Kontraktor: Maju Cekap Construction Sdn Bhd. ⚡Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En Saif Muhtar ditalian 016-35473 🔗 RumahIBS.com ♬ original sound – RumahIBS

Apakah itu pinjaman perumahan LPPSA?

Pinjaman Perumahan LPPSA (Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam) ialah satu skim pembiayaan perumahan khas untuk kakitangan sektor awam di Malaysia. Ia ditawarkan oleh LPPSA, sebuah agensi di bawah kementerian kewangan.

Tujuan utama LPPSA ialah untuk memudahkan kakitangan sektor awam mendapatkan pinjaman perumahan pada kadar faedah yang rendah. Ini bagi membolehkan mereka memiliki rumah sendiri.

Berbeza dengan pinjaman perumahan bank yang memerlukan pendapatan tinggi dan cagaran, syarat kelayakan LPPSA adalah lebih longgar. Ini memudahkan lebih ramai kakitangan sektor awam memohon, terutamanya mereka yang baru berkhidmat.

Jenis-jenis pinjaman LPPSA yang ditawarkan termasuk:

 • Pinjaman pembelian rumah baru
 • Pinjaman pembelian rumah terpakai
 • Pinjaman membaik pulih atau menyelenggara rumah sedia ada
 • Pinjaman tambahan untuk menampung kos pemilikan rumah

Had pinjaman adalah antara RM50,000 hingga RM500,000, bergantung kepada gaji pemohon. Tempoh pinjaman pula ialah maksimum 30 tahun.

Secara keseluruhannya, pinjaman perumahan LPPSA memberi banyak kelebihan kepada kakitangan sektor awam berbanding pinjaman bank. Ia lebih mudah, kadar faedah rendah, dan syarat kelayakan tidak ketat.

 

Apakah perbezaan utama antara pinjaman LPPSA dan pinjaman bank?

Terdapat beberapa perbezaan penting antara pinjaman perumahan LPPSA dan pinjaman bank:

 • Kadar faedah – Pinjaman LPPSA menawarkan kadar faedah rendah 3% setahun. Ini jauh lebih rendah berbanding pinjaman bank (4% hingga 5%).
 • Kelayakan – Kelayakan untuk pinjaman LPPSA lebih mudah dipenuhi. Cukup dengan pendapatan RM3,000 dan pengesahan jawatan tetap. Pinjaman bank memerlukan pendapatan dan cagaran tinggi.
 • Jumlah pinjaman – Pinjaman LPPSA boleh mencecah RM500,000, bergantung gaji. Pinjaman bank biasanya lebih rendah pada RM300,000 hingga RM400,000.
 • Tempoh bayar balik – Tempoh maksimum pinjaman LPPSA ialah 30 tahun. Pinjaman bank selalunya 15 hingga 25 tahun sahaja.
 • Yuran perkhidmatan – Tiada yuran perkhidmatan dan caj lain untuk LPPSA. Pinjaman bank mengenakan pelbagai yuran.
 • Kelayakan memohon – Hanya kakitangan sektor awam layak memohon LPPSA. Pinjaman bank terbuka kepada semua.
 • Cagaran – LPPSA tidak memerlukan cagaran. Pinjaman bank mesti ada cagaran rumah atau aset lain.

Secara keseluruhan, pinjaman LPPSA jelas menawarkan kadar faedah rendah, syarat mudah, dan jumlah pinjaman tinggi. Ini memberi banyak kelebihan kepada peminjam.

 

Berapakah kadar faedah untuk pinjaman LPPSA?

Salah satu kelebihan utama pinjaman perumahan LPPSA berbanding pinjaman bank ialah kadar faedahnya yang rendah.

Kadar faedah untuk pinjaman LPPSA ialah sekitar 3% setahun.

Ini jauh lebih rendah berbanding pinjaman perumahan bank konvensional yang mengenakan kadar faedah antara 4% hingga 5% setahun.

Kadar faedah tetap 3% LPPSA ini tidak berubah sepanjang tempoh pinjaman. Ia memberi kepastian kepada peminjam dan memudahkan perancangan kewangan.

Berbeza dengan pinjaman bank, di mana kadar faedah boleh naik turun mengikut dasar semasa bank. Ini menyukarkan peminjam membuat anggaran pembayaran bulanan.

Dengan kadar faedah rendah 3%, peminjam LPPSA boleh menikmati ansuran bulanan yang lebih rendah berbanding pinjaman bank untuk jumlah pinjaman yang sama.

Contohnya, pinjaman RM300,000 dengan LPPSA berkadar 3% sekitar RM1,389 sebulan. Manakala pinjaman bank pada 4% ialah RM1,610 sebulan. Perbezaan sebanyak RM221 setiap bulan.

Jadi, kelebihan kadar faedah rendah LPPSA membolehkan peminjam menikmati ansuran bulanan yang lebih mampu dibayar. Ini sangat membantu kakitangan sektor awam yang bergaji sederhana.

 

1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

 

Berapakah jumlah pinjaman maksimum yang boleh dipohon melalui LPPSA?

Salah satu kelebihan pinjaman perumahan LPPSA ialah jumlah pinjaman maksimum yang ditawarkan adalah tinggi berbanding pinjaman bank.

Jumlah pinjaman maksimum LPPSA ialah sehingga RM500,000. Ini bergantung kepada gaji bulanan pemohon.Secara umumnya, berikut ialah jumlah pinjaman maksimum LPPSA mengikut gaji:

 • RM3,000 ke bawah – maksimum RM200,000
 • RM3,001 hingga RM5,000 – maksimum RM300,000
 • RM5,001 hingga RM10,000 – maksimum RM400,000
 • RM10,001 dan ke atas – maksimum RM500,000

Oleh itu, semakin tinggi gaji bulanan, semakin tinggi jumlah pinjaman maksimum yang layak dipohon.

Ini memberi kelebihan kepada peminjam LPPSA kerana pinjaman perumahan bank biasanya menetapkan had maksimum pada RM300,000 hingga RM400,000 sahaja.

Dengan kelayakan pinjaman sehingga RM500,000, kakitangan sektor awam dapat membeli rumah yang lebih selesa atau mahal tanpa perlu memohon pelbagai pinjaman.

Cuma perlu ingat bahawa jumlah pinjaman yang besar akan menyebabkan ansuran bulanan yang lebih tinggi. Pastikan ansuran tidak melebihi 1/3 pendapatan bulanan.

 

Siapakah yang layak memohon pinjaman LPPSA?

Pinjaman perumahan LPPSA hanya layak dipohon oleh kakitangan sektor awam di Malaysia.Berikut ialah kriteria kelayakan utama untuk memohon pinjaman LPPSA:

 • Warganegara Malaysia
 • Bekerja secara tetap dengan perkhidmatan awam atau badan berkanun
 • Telah disahkan dalam perkhidmatan sekurang-kurangnya 1 tahun
 • Berumur tidak melebihi 58 tahun pada tarikh matang pinjaman
 • Pendapatan isi rumah tidak melebihi RM10,000 sebulan

Selain itu, pemohon juga perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

 • Mempunyai rekod bayaran pinjaman yang baik
 • Tidak muflis atau bankrap
 • Tidak mempunyai tunggakan cukai pendapatan

Pasangan pemohon juga layak untuk memohon pinjaman LPPSA secara bersesama jika kedua-duanya bekerja dalam sektor awam.

Pemohonan oleh kakitangan kontrak atau sementara juga akan dipertimbangkan tertakluk kepada pengesahan jawatan dan tempoh kontrak.

Secara keseluruhannya, LPPSA memberi peluang kepada majoriti kakitangan sektor awam untuk memohon pembiayaan perumahan mengikut syarat-syarat ditetapkan.

 

Apakah dokumen yang diperlukan untuk permohonan pinjaman LPPSA?

Berikut ialah senarai dokumen utama yang perlu disertakan semasa membuat permohonan pinjaman perumahan LPPSA:

 • Borang permohonan yang lengkap diisi
 • Salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan
 • Penyata gaji 3 bulan terkini
 • Pengesahan perkhidmatan dan jawatan daripada ketua jabatan
 • Penyata KWSP terkini
 • Sijil Nikah / Sijil Cerai / Sijil Kematian (jika berkaitan)
 • Salinan geran / hakmilik rumah (jika ada)
 • Pelan lantai dan spesifikasi rumah (untuk pembelian rumah baru)
 • Kos baik pulih dan gambar rumah (untuk pinjaman pengubahsuaian)
 • Invois / Surat tawaran (jika ada)
 • Lain-lain dokumen

 

2 Skim Zero Deposit

 

Berapa lamakah tempoh pembayaran balik untuk pinjaman LPPSA?

Salah satu kelebihan pinjaman perumahan LPPSA ialah tempoh bayar balik yang panjang iaitu sehingga 30 tahun.

Ini jauh lebih lama berbanding pinjaman perumahan kebanyakan bank yang hanya menawarkan tempoh maksimum 15 hingga 25 tahun.

Tempoh bayar balik pinjaman LPPSA adalah seperti berikut:

 • Pinjaman RM50,000 hingga RM100,000 – 25 tahun
 • Pinjaman RM101,000 hingga RM200,000 – 27 tahun
 • Pinjaman RM201,000 hingga RM300,000 – 29 tahun
 • Pinjaman RM301,000 dan ke atas – 30 tahun

Oleh itu, semakin tinggi jumlah pinjaman, semakin panjang tempoh bayar balik yang dibenarkan oleh LPPSA.

Kelebihan tempoh bayar balik yang panjang ini membolehkan peminjam menikmati ansuran bulanan yang lebih rendah dan mampu dibayar.

Ini sangat membantu peminjam yang mempunyai komitmen kewangan lain seperti pinjaman kereta, pendidikan anak dan sebagainya.

Namun, tempoh bayar balik yang panjang bermakna jumlah faedah keseluruhan yang perlu dibayar juga meningkat. Perkara ini perlu diambil kira semasa membuat permohonan pinjaman.

 

Adakah terdapat sebarang yuran perkhidmatan atau caj lain untuk pinjaman LPPSA?

Salah satu keistimewaan pinjaman perumahan LPPSA ialah ia tidak mengenakan sebarang yuran perkhidmatan atau caj tambahan kepada peminjam.

Peminjam LPPSA hanya perlu membayar kadar faedah 3% setahun dan tiada apa-apa caj lain.Ini berbeza dengan pinjaman perumahan bank yang mengenakan pelbagai caj seperti:

 • Yuran proses
 • Yuran penilaian
 • Duti setem
 • Yuran pengeluaran title
 • Yuran guaman
 • Cukai taksiran

Kesemua caj-caj ini boleh menelan belanja sampingan yang besar untuk peminjam bank.

Oleh itu, kelebihan tiada caj tambahan dalam LPPSA membolehkan peminjam menjimatkan ribuan ringgit yang sepatutnya dibayar kepada bank.

Wang yang dijimatkan ini boleh digunakan untuk tujuan lain seperti membeli perabot rumah baharu dan sebagainya.

Jadi, pinjaman LPPSA sememangnya menawarkan kos keseluruhan yang lebih rendah berbanding pinjaman bank.

 

Bagaimanakah cara membuat permohonan pinjaman LPPSA?

Berikut ialah langkah-langkah ringkas untuk membuat permohonan pinjaman perumahan LPPSA:

 1. Muat turun borang permohonan LPPSA di laman web rasmi atau dapatkan borang terus di pejabat LPPSA.
 2. Lengkapkan borang permohonan dengan maklumat peribadi, pekerjaan dan maklumat pinjaman. Sertakan semua dokumen sokongan yang diperlukan.
 3. Hantar borang permohonan beserta dokumen ke pejabat LPPSA yang berdekatan atau ke ibu pejabat. Pastikan salinan dokumen disahkan oleh ketua jabatan.
 4. Tunggu maklum balas daripada LPPSA. Mereka akan menghubungi pemohon untuk sebarang dokumen tambahan jika perlu.
 5. Selepas kelulusan, tandatangani surat tawaran dan aku janji bayaran balik. Bayar yuran proses dan fi guaman.
 6. Pinjaman akan dikreditkan ke akaun pemohon dalam tempoh 7 hari bekerja selepas semua dokumen lengkap dihantar.
 7. Bayaran balik pinjaman akan bermula pada bulan seterusnya melalui potongan gaji automatik.

Pastikan semua maklumat dan dokumen adalah lengkap untuk melicinkan proses permohonan LPPSA. Dapatkan bantuan pegawai LPPSA jika perlu.

 

3 Spesifikasi Rumah

 

Adakah pinjaman LPPSA menawarkan sebarang kelebihan berbanding pinjaman bank?

Secara keseluruhannya, pinjaman perumahan LPPSA menawarkan banyak kelebihan berbanding pinjaman bank.Antara kelebihan-kelebihan utama adalah:

 • Kadar faedah rendah 3% – Jauh lebih rendah berbanding 4% hingga 5% untuk pinjaman bank
 • Kelayakan mudah – Cukup gaji RM3k dan pengesahan jawatan. Tidak perlu cagaran tinggi.
 • Jumlah pinjaman tinggi – Boleh mencecah RM500k, bergantung gaji pemohon.
 • Tempoh bayar balik panjang – Sehingga 30 tahun, mengikut jumlah pinjaman.
 • Tiada yuran atau caj lain – Hanya perlu bayar kadar faedah sahaja.
 • Khusus untuk sektor awam – Peluang kepada kakitangan awam memiliki rumah.

Jadi, pinjaman LPPSA sangat berbaloi dan membantu kakitangan sektor awam memiliki rumah idaman dengan kos keseluruhan yang jauh lebih rendah.Syarat kelayakan yang mudah dan tiada caj lain adalah bonus besar untuk peminjam LPPSA.

 

Key Takeaways

 • Pinjaman LPPSA menawarkan kadar faedah rendah 3% dan syarat kelayakan mudah untuk kakitangan sektor awam.
 • Jumlah pinjaman boleh mencecah RM500,000 bergantung gaji bulanan pemohon.
 • Tiada yuran perkhidmatan atau caj lain, hanya perlu bayar kadar faedah sahaja.
 • Tempoh bayar balik sehingga 30 tahun mengikut jumlah pinjaman.
 • Proses permohonan mudah dengan borang dan dokumen yang minimum.

 

Kesimpulan

Secara keseluruhannya, pinjaman perumahan LPPSA menawarkan banyak kelebihan dan kemudahan kepada kakitangan sektor awam berbanding pinjaman bank. Kadar faedah rendah, jumlah pinjaman tinggi, tiada caj lain, dan kelayakan yang mudah merupakan faktor penarik utama. Kakitangan sektor awam yang ingin memiliki rumah dinasihatkan untuk mempertimbangkan skim pembiayaan LPPSA ini.

 

rumahibs logo black
kontraktor rumah
bina rumah
pinjaman lppsa
pengeluaran kwsp
spesifikasi rumah
pelan rumah
rekabentuk rumah
bina rumah atas tanah sendiri
kontraktor rumah selangor