Pinjaman LPPSA

Loan Rumah LPPSA: Senangkah Proses Permohonan dan Kelulusannya?

3760067

Loan Rumah LPPSA: Senangkah Proses Permohonan dan Kelulusannya?

 1. Apakah syarat-syarat untuk memohon Loan Rumah LPPSA?
 2. Berapa jumlah pinjaman maksimum yang boleh diluluskan di bawah skim LPPSA?
 3. Adakah sebarang had umur untuk memohon pinjaman perumahan LPPSA?
 4. Bolehkah saya memohon Loan Rumah LPPSA jika saya bekerja sendiri?
 5. Berapa lama tempoh kelulusan permohonan Loan Rumah LPPSA?
 6. Apakah dokumen-dokumen yang perlu disertakan bersama borang permohonan?
 7. Adakah pinjaman perumahan LPPSA hanya untuk beli rumah baru sahaja?
 8. Bolehkah saya gunakan pinjaman ini untuk membeli rumah kedua?
 9. Adakah terdapat sebarang yuran atau caj memproses permohonan LPPSA?
 10. Di manakah saya boleh dapatkan borang permohonan Loan Rumah LPPSA?

 

rumahibs fb cover 03

@rumahibs 🏡 Perkembangan terbaru kerja2 di site. 🏡 🚧 Progress Kerja: Serah Kunci Rumah IBS 📈 Stage: 7th 👨🏻‍💼 Site Owner: Puan Noor Hayati 📌 Lokasi: Saujana Utama, Sungai Buloh 👷 Kontraktor: Maju Cekap Construction Sdn Bhd. ⚡Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En Saif Muhtar ditalian 016-35473 🔗 RumahIBS.com ♬ original sound – RumahIBS

Apakah syarat-syarat untuk memohon Loan Rumah LPPSA?

Untuk memohon pinjaman perumahan LPPSA, terdapat beberapa syarat kelayakan utama yang perlu dipenuhi oleh pemohon:

 • Warganegara Malaysia
  Pemohon mestilah warganegara Malaysia.
 • Umur antara 21 hingga 55 tahun
  Had umur minimum untuk memohon ialah 21 tahun, manakala had maksimum ialah 55 tahun. Walau bagaimanapun, umur pinjaman tidak boleh melebihi 60 tahun.
 • Pendapatan isi rumah RM10,000 dan ke bawah
  Jumlah pendapatan bulanan agregat isi rumah pemohon mestilah RM10,000 dan ke bawah. Ini termasuk pendapatan suami isteri, jika berkahwin.
 • Bekerja di sektor awam atau swasta
  Pemohon mestilah bekerja sama ada di sektor kerajaan atau swasta. Sekiranya bekerja sendiri, pemohon juga layak memohon.
 • Belum memiliki rumah
  Pemohon mestilah belum memiliki rumah di atas namanya sendiri atau nama pasangan.
 • Pinjaman hanya untuk satu hartanah sahaja
  Hanya satu pinjaman LPPSA dibenarkan bagi setiap pemohon untuk pembelian satu unit hartanah sahaja.

Oleh itu, pastikan anda memenuhi syarat-syarat di atas sebelum mengemukakan permohonan Loan Rumah LPPSA.

 

Berapa jumlah pinjaman maksimum yang boleh diluluskan di bawah skim LPPSA?

Di bawah skim Loan Perumahan Penjawat Awam 1Malaysia (LPPSA), terdapat had pinjaman maksimum yang boleh diluluskan:

 • Wilayah-wilayah utama
  Untuk wilayah-wilayah utama seperti Lembah Klang, Johor Bahru dan Pulau Pinang, jumlah pinjaman maksimum ialah RM500,000.
 • Wilayah-wilayah lain
  Bagi wilayah-wilayah lain pula, jumlah pinjaman maksimum ialah RM300,000.

Jumlah sebenar yang diluluskan bergantung kepada beberapa faktor:

 • Gaji bulanan pemohon
 • Kemampuan bayaran balik pinjaman
 • Harga rumah yang hendak dibeli

Walaupun jumlah maksimum ialah RM500,000, kebanyakan pemohon hanya akan diluluskan jumlah pinjaman mengikut gaji dan kemampuan bayaran balik mereka sahaja.

Contohnya, sekiranya gaji bulanan anda RM3,000, jumlah pinjaman yang mungkin diluluskan hanyalah sekitar RM150,000 hingga RM200,000, bergantung kepada faktor-faktor lain.

Jadi walaupun terdapat had maksimum, jumlah sebenar yang diluluskan akan ditentukan oleh LPPSA berdasarkan penilaian kemampuan kewangan pemohon.

 

Adakah sebarang had umur untuk memohon pinjaman perumahan LPPSA?

Ya, terdapat had umur minimum dan maksimum yang ditetapkan untuk memohon pinjaman perumahan LPPSA:

 • Umur minimum: 21 tahun

Pemohon mestilah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun pada tahun permohonan dikemukakan.

 • Umur maksimum: 55 tahun

Had umur maksimum untuk memohon pinjaman LPPSA ialah 55 tahun. Walau bagaimanapun, umur pinjaman tidak boleh melebihi 60 tahun.Ini bermakna, sekiranya anda memohon pada umur 54 tahun, tempoh pinjaman maksimum hanyalah 6 tahun sahaja sehingga anda mencapai umur 60 tahun.

 • Pengecualian umur bersara wajib

Bagi penjawat awam yang umur persaraan wajibnya kurang daripada 60 tahun, umur pinjaman boleh dilanjutkan sehingga tahun persaraan wajib.

Contohnya, jika umur persaraan wajib anda ialah 58 tahun, maka tempoh pinjaman boleh diberikan sehingga 58 tahun walaupun permohonan dibuat pada umur 54 tahun.

Jadi secara ringkasnya, pastikan umur anda di antara 21 hingga 55 tahun pada tahun memohon. Had umur ini penting untuk memastikan kelayakan dan kemampuan membayar balik pinjaman.

 

1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

 

Bolehkah saya memohon Loan Rumah LPPSA jika saya bekerja sendiri?

Ya, anda masih layak memohon Loan Rumah LPPSA walaupun bekerja sendiri.

Syarat utamanya, pendapatan bulanan anda tidak melebihi RM10,000 dan anda belum memiliki rumah.

Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perkara yang perlu diberi perhatian:

 • Bukti pendapatan

Anda perlu mengemukakan bukti pendapatan seperti penyata bank, akaun syarikat atau pengakuan cukai pendapatan. Ini bagi menunjukkan pendapatan sebenar anda.

 • Tempoh perniagaan

LPPSA mungkin memerlukan bukti bahawa perniagaan anda telah beroperasi sekurang-kurangnya 1 hingga 2 tahun. Ini bagi menilai kesinambungan aliran pendapatan.

 • Cagaran tambahan

Anda mungkin diminta menyediakan cagaran tambahan seperti penjamin individu atau aset lain untuk mengukuhkan permohonan pinjaman.

 • Ansuran bulanan

Ansuran bulanan akan ditetapkan pada kadar yang lebih tinggi berbanding pemohon bekerja tetap. Ini bagi menampung risiko pendapatan tidak tetap.

Jadi anda tetap boleh memohon, tetapi perlu tunjukkan bukti kukuh bahawa perniagaan anda stabil dan mampu menampung ansuran bulanan pinjaman.

 

Berapa lama tempoh kelulusan permohonan Loan Rumah LPPSA?

Secara amnya, tempoh kelulusan permohonan Loan Rumah LPPSA adalah antara 1 hingga 3 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.

Berikut adalah proses dan jangkaan tempoh kelulusannya:

 • Minggu 1: Penyerahan dokumen
  Pemohon mengemukakan borang permohonan lengkap beserta semua dokumen sokongan yang diperlukan.
 • Minggu 2-4: Semakan dan penilaian oleh LPPSA
  Permohonan akan disemak dan penilaian kredit dijalankan. LPPSA akan menghubungi pemohon jika dokumen tambahan diperlukan.
 • Minggu 5-8: Kelulusan atau penolakan
  LPPSA akan memaklumkan sama ada permohonan berjaya atau gagal. Jika berjaya, surat tawaran pinjaman akan dikeluarkan.
 • Minggu 9-12: Penerimaan tawaran
  Pemohon perlu melengkapkan semua dokumen untuk menerima tawaran pinjaman.

Namun begitu, tempoh sebenar bergantung kepada ketepatan dan kelengkapan dokumen yang dihantar. Permohonan lengkap dengan dokumen teratur boleh diproses dalam 1 hingga 2 bulan.

Pemohon dinasihatkan berhubung dengan LPPSA dari semasa ke semasa untuk mengetahui status permohonan.

 

Apakah dokumen-dokumen yang perlu disertakan bersama borang permohonan?

Berikut adalah senarai dokumen-dokumen penting yang perlu disertakan semasa mengemukakan borang permohonan Loan Rumah LPPSA:

 • Salinan Kad Pengenalan pemohon dan pasangan (jika berkahwin)
 • Salinan sijil nikah atau buku nikah (jika berkahwin)
 • Penyata gaji 3 bulan terkini pemohon dan pasangan
 • Salinan penyata EPF/KWSP 6 bulan terkini
 • Salinan penyata bank 6 bulan terkini
 • Surat pengesahan gaji dan jawatan daripada majikan
 • Borang Bursa Malaysia (bagi pembelian hartanah baru sahaja)
 • Pelan lantai rumah yang hendak dibeli
 • Gambar rumah dalam dan luaran
 • Dokumen sokongan lain seperti bil utiliti, sewa rumah dll.

Pastikan semua dokumen adalah SALINAN yang disahkan oleh pegawai bertauliah atau majikan. Dokumen asal TIDAK DIPERLUKAN pada peringkat permohonan.

Lengkapkan semua maklumat dalam borang dengan tepat dan kemas kini. Hantar permohonan anda ke ibu pejabat LPPSA atau cawangan LPPSA berdekatan.

 

2 Skim Zero Deposit

 

Adakah pinjaman perumahan LPPSA hanya untuk beli rumah baru sahaja?

Tidak, pinjaman perumahan LPPSA boleh digunakan untuk:

 • Membeli rumah baru
  Sama ada daripada pemaju perumahan atau pembinaan sendiri di atas tanah milik sendiri.
 • Membeli rumah terpakai/kedua
  Daripada pemilik sedia ada. Namun, harga rumah terpakai itu tidak boleh melebihi harga rumah baru di kawasan sama.
 • Menebus rumah sewa beli
  Daripada pemaju perumahan, institusi kewangan atau pemilik rumah.
 • Menyempurnakan pembinaan rumah
  Sekiranya kerja-kerja pembinaan rumah di tanah sendiri masih belum disiapkan, baki kos boleh dibiayai.
 • Membaiki rumah sedia ada
  Untuk kerja-kerja menaik taraf atau baik pulih rumah yang dimiliki.
 • Menjelaskan pinjaman perumahan sedia ada
  Sekiranya anda mempunyai pinjaman perumahan dengan institusi kewangan yang lain.

Jadi secara ringkasnya, pinjaman LPPSA boleh digunakan untuk apa-apa tujuan perumahan dengan syarat harga rumah/kos projek tidak melebihi had maksimum yang ditetapkan.

 

Bolehkah saya gunakan pinjaman ini untuk membeli rumah kedua?

Tidak, pinjaman perumahan LPPSA hanya untuk membeli rumah pertama sahaja.

Antara syarat kelayakannya ialah pemohon dan pasangannya mesti belum memiliki rumah di atas nama sendiri atau nama pasangan.

Oleh itu, pinjaman ini tidak boleh digunakan jika:

 • Anda memiliki rumah atas nama sendiri atau nama pasangan.
 • Anda telah pun menjual rumah tetapi masih memiliki hartanah lain seperti kedai atau tanah.
 • Suami atau isteri anda memiliki atau pernah memiliki rumah sebelum ini walaupun atas nama masing-masing.
 • Anda ingin membeli rumah kedua sebagai pelaburan atau disewakan.

Pengecualian diberikan jika:

 • Rumah pertama telah dijual terlebih dahulu sebelum permohonan LPPSA dibuat.
 • Rumah pertama masih dalam pembinaan dan belum siap sepenuhnya.

Jadi kesimpulannya, pinjaman LPPSA adalah khusus untuk memiliki rumah pertama sahaja. Ia tidak boleh digunakan untuk tujuan pelaburan hartanah.

 

Adakah terdapat sebarang yuran atau caj memproses permohonan LPPSA?

Tidak, tiada sebarang yuran atau caj diperlukan semasa memohon pinjaman perumahan LPPSA.

Proses permohonan adalah PERCUMA tanpa sebarang kos dikenakan.

Anda hanya perlu mengemukakan dokumen yang diperlukan seperti:

 • Borang permohonan
 • Salinan Kad Pengenalan
 • Slip gaji / Penyata bank
 • Surat pengesahan majikan
 • Dokumen sokongan lain

Semua dokumen perlu disahkan oleh pegawai bertauliah atau majikan tanpa perlu membuat sebarang bayaran.

Begitu juga semasa menandatangani Perjanjian Pinjaman dan Surat Ikatan Penyerahan Hak selepas pinjaman diluluskan, ia adalah PERCUMA tanpa yuran guaman.

Namun begitu, pemohon perlu menanggung kos lain:

 • Duti setem & yuran pendaftaran hartanah
 • Premium insurans rumah
 • Kos guaman (jika guna peguam persendirian)
 • Lain-lain fi berkaitan pembelian rumah

Jadi dapat dirumuskan, tiada yuran atau caj diperlukan khusus untuk permohonan atau kelulusan pinjaman LPPSA. Ia adalah sepenuhnya PERCUMA.

 

3 Spesifikasi Rumah

 

Di manakah saya boleh dapatkan borang permohonan Loan Rumah LPPSA?

Borang permohonan Loan Rumah LPPSA boleh didapati di:

 • Laman web rasmi LPPSA di www.lppsa.gov.my. Borang boleh dimuat turun secara online.
 • Pejabat LPPSA negeri yang berdekatan. Senarai alamat boleh didapati di laman web LPPSA.
 • Kaunter perkhidmatan di kementerian berkaitan seperti KPWKM, KKM, KPT dan sebagainya.
 • Melalui pengurusan agensi bagi penjawat awam. Borang boleh diperolehi daripada unit hal ehwal perumahan agensi masing-masing.
 • Melalui pemaju perumahan yang mengambil bahagian dalam skim LPPSA.
 • Cawangan bank yang dilantik sebagai ejen untuk skim LPPSA.

Pastikan borang yang digunakan adalah borang rasmi LPPSA dan masih sah digunakan. Maklumat yang dikehendaki hendaklah dilengkapkan dengan betul sebelum mengemukakan permohonan.

Salinan dokumen sokongan yang disenaraikan perlu disertakan bersama borang permohonan yang lengkap. Hantarkan permohonan ke alamat LPPSA berdekatan bagi mempercepatkan proses kelulusan.

 

Key Takeaways

 • Syarat utama memohon LPPSA termasuk warganegara Malaysia, berumur 21-55 tahun, berpendapatan RM10,000 ke bawah, bekerja tetap atau sendiri dan belum memiliki rumah.
 • Had pinjaman maksimum RM500,000 di wilayah utama dan RM300,000 di lain-lain wilayah. Jumlah sebenar bergantung penilaian kewangan pemohon.
 • Tempoh kelulusan adalah 1 hingga 3 bulan bergantung ketepatan dan kelengkapan dokumen yang dihantar.
 • Dokumen sokongan seperti slip gaji, penyata bank, surat majikan dll perlu disertakan semasa permohonan.
 • Pinjaman boleh digunakan untuk pelbagai tujuan perumahan termasuk rumah terpakai atau sedia ada.
 • LPPSA hanya untuk pinjaman rumah pertama. Tidak boleh digunakan untuk rumah kedua.
 • Tiada yuran atau caj diperlukan untuk permohonan atau kelulusan LPPSA. Ia adalah percuma.

 

Kesimpulan

Secara keseluruhannya, LPPSA menawarkan skim pembiayaan perumahan yang mudah dan mesra rakyat. Syarat kelayakan agak minimum dan proses permohonan serta kelulusan adalah percuma tanpa sebarang kos. Had pinjaman yang tinggi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia mampu memiliki rumah pertama. Walau bagaimanapun, pemohon perlu memastikan memenuhi syarat dan mengemukakan dokumen lengkap untuk permohonan lebih lancar.

 

rumahibs logo black
kontraktor rumah
bina rumah
pinjaman lppsa
pengeluaran kwsp
spesifikasi rumah
pelan rumah
rekabentuk rumah
bina rumah atas tanah sendiri
kontraktor rumah selangor