Pinjaman LPPSA

Tips Cerdik Mohon dan Dapatkan Kelulusan Pinjaman Rumah LPPSA

l7ewhkq1b2s

Tips Cerdik Mohon dan Dapatkan Kelulusan Pinjaman Rumah LPPSA

 1. Apakah syarat-syarat untuk memohon pinjaman rumah LPPSA?
 2. Berapakah jumlah pinjaman maksimum yang boleh diluluskan di bawah skim LPPSA?
 3. Adakah terdapat sebarang had umur untuk memohon pinjaman rumah LPPSA?
 4. Bolehkah saya memohon pinjaman rumah LPPSA jika saya bekerja sendiri?
 5. Berapa lama proses kelulusan pinjaman rumah LPPSA?
 6. Apakah dokumen-dokumen yang perlu disertakan bersama permohonan pinjaman rumah LPPSA?
 7. Bagaimanakah cara mengira kelayakan pinjaman rumah LPPSA?
 8. Adakah pinjaman rumah LPPSA hanya untuk beli rumah baru sahaja?
 9. Bolehkah saya gunakan pinjaman rumah LPPSA untuk membeli rumah kedua?
 10. Adakah terdapat sebarang yuran atau caj yang perlu dibayar untuk memohon pinjaman rumah LPPSA?

 

rumahibs fb cover 03

@rumahibs 🏡 Perkembangan terbaru kerja2 di site. 🏡 🚧 Progress Kerja: Serah Kunci Rumah IBS 📈 Stage: 7th 👨🏻‍💼 Site Owner: Puan Noor Hayati 📌 Lokasi: Saujana Utama, Sungai Buloh 👷 Kontraktor: Maju Cekap Construction Sdn Bhd. ⚡Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En Saif Muhtar ditalian 016-35473 🔗 RumahIBS.com ♬ original sound – RumahIBS

Apakah syarat-syarat untuk memohon pinjaman rumah LPPSA?

Berikut adalah beberapa syarat-syarat utama untuk memohon pinjaman rumah LPPSA:

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur 21 hingga 65 tahun
 • Mempunyai pekerjaan tetap dengan pendapatan minimum RM5,000 sebulan
 • Tidak mempunyai sebarang pinjaman perumahan sedia ada
 • Ingin membeli rumah pertama dengan harga tidak melebihi RM500,000

Selain itu, pemohon juga perlu mempunyai rekod kredit yang baik tanpa sebarang tunggakan pinjaman atau hutang terdahulu. Pemohon juga perlu mengemukakan slip gaji 3 bulan terkini, penyata KWSP, penyata bank 3 bulan terkini dan lain-lain dokumen sokongan seperti yang dikehendaki.

 

Berapakah jumlah pinjaman maksimum yang boleh diluluskan di bawah skim LPPSA?

Di bawah skim LPPSA, jumlah pinjaman maksimum yang boleh diluluskan ialah sehingga RM300,000 atau 90% daripada harga rumah, yang mana lebih rendah.

Contohnya, jika harga rumah ialah RM350,000, jumlah pinjaman maksimum ialah RM300,000 (90% daripada RM350,000).Jika harga rumah ialah RM400,000, jumlah pinjaman maksimum masih RM300,000 kerana ia adalah yang lebih rendah daripada 90% nilai rumah (RM360,000).

Oleh itu, pemohon perlu menyediakan sekurang-kurangnya 10% daripada harga rumah sebagai wang pendahuluan. Baki harga rumah boleh dibiayai oleh pinjaman LPPSA sehingga maksimum RM300,000.

 

Adakah terdapat sebarang had umur untuk memohon pinjaman rumah LPPSA?

Ya, terdapat had umur minimum dan maksimum untuk memohon pinjaman rumah di bawah skim LPPSA:

 • Umur minimum: 21 tahun
 • Umur maksimum: 65 tahun

Ini bermakna pemohon mestilah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan tidak melebihi 65 tahun pada tarikh permohonan pinjaman LPPSA dikemukakan.

Permohonan daripada pemohon yang berumur kurang daripada 21 tahun atau lebih daripada 65 tahun tidak akan dilayan. Had umur ini adalah untuk memastikan pemohon mempunyai kemampuan untuk membayar balik pinjaman sehingga tamat tempoh pinjaman.

Oleh itu, pastikan anda memenuhi syarat umur ini sebelum mengemukakan permohonan pinjaman rumah LPPSA.

 

1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

 

Bolehkah saya memohon pinjaman rumah LPPSA jika saya bekerja sendiri?

Ya, pemohon yang bekerja sendiri layak memohon pinjaman rumah LPPSA, tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

 • Telah menjalankan perniagaan sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut
 • Mempunyai pendapatan bersih minimum RM5,000 sebulan
 • Dapat mengemukakan penyata kewangan perniagaan 3 tahun terakhir yang telah diaudit
 • Mempunyai rekod cukai pendapatan yang baik tanpa tunggakan cukai
 • Dapat mengemukakan dokumen sokongan perniagaan seperti pendaftaran perniagaan, lesen, kontrak, invois dan lain-lain

Selain itu, pemohon juga perlu memenuhi syarat umur, warganegara dan tidak mempunyai pinjaman rumah sedia ada seperti syarat asas LPPSA. Pendapatan perniagaan akan disahkan melalui penyata bank, rekod cukai dan lain-lain sebelum permohonan diluluskan.

 

Berapa lama proses kelulusan pinjaman rumah LPPSA?

Secara amnya, proses kelulusan pinjaman rumah LPPSA mengambil masa dalam 14 hingga 30 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima.

Berikut adalah proses permohonan pinjaman rumah LPPSA:

 • Pemohon mengemukakan borang permohonan lengkap bersama dokumen sokongan yang diperlukan.
 • LPPSA akan menilai kelayakan pemohon dari segi umur, pendapatan, pekerjaan, rekod kredit dan lain-lain kriteria kelayakan.
 • Lawatan tapak akan dijalankan untuk penilaian rumah jika perlu.
 • Jawatankuasa kredit LPPSA akan meluluskan atau menolak permohonan berdasarkan penilaian yang dibuat.
 • Surat tawaran rasmi akan dikeluarkan jika permohonan berjaya.
 • Perjanjian pinjaman akan ditandatangani dan wang pinjaman akan dikeluarkan.

Tempoh proses bergantung kepada ketepatan maklumat dan kelengkapan dokumen yang dikemukakan oleh pemohon. Pastikan semua maklumat dan dokumen adalah lengkap untuk mempercepatkan proses kelulusan.

 

Apakah dokumen-dokumen yang perlu disertakan bersama permohonan pinjaman rumah LPPSA?

Berikut adalah senarai dokumen asas yang perlu disertakan semasa memohon pinjaman rumah LPPSA:

 • Salinan Kad Pengenalan pemohon dan pasangan (jika berkahwin)
 • Slip gaji 3 bulan terkini pemohon dan pasangan
 • Penyata KWSP terkini pemohon dan pasangan
 • Penyata bank 3 bulan terkini pemohon dan pasangan
 • Salinan geran atau hakmilik rumah yang ingin dibeli
 • Butiran rumah seperti harga, jenis, keluasan dan lain-lain
 • Gambar rumah yang ingin dibeli
 • Surat tawaran kerja dan pengesahan gaji (jika perlu)
 • Penyata bulanan pinjaman sedia ada (jika ada)
 • Lain-lain dokumen sokongan pendapatan

Pastikan semua salinan dokumen disahkan oleh pegawai bertauliah. Lengkapkan semua maklumat dalam borang permohonan dengan tepat. Permohonan tidak lengkap boleh melambatkan proses kelulusan.

 

2 Skim Zero Deposit

 

Bagaimanakah cara mengira kelayakan pinjaman rumah LPPSA?

Berikut adalah cara asas mengira kelayakan pinjaman rumah LPPSA:

 1. Kira jumlah pendapatan bulanan bersih pemohon dan pasangan (jika ada).
 2. Tolak semua komitmen bulanan seperti KWSP, cukai, pinjaman sedia ada, kad kredit dan lain-lain.
 3. Baki pendapatan boleh guna selepas tolakan komitmen di atas dikira sebagai Kelayakan Membayar Balik (KMB) bulanan.
 4. Ganda KMB bulanan dengan faktor penggenapan 120 bulan (tempoh pinjaman LPPSA adalah 10 tahun).
 5. Anggaran kelayakan pinjaman ialah jumlah KMB selama 120 bulan yang dikira dalam langkah 4.
 6. Kelayakan pinjaman sebenar adalah mana yang lebih rendah antara kelayakan mengikut KMB atau had maksimum RM300,000.

Contoh pengiraan KMB boleh didapati di laman web rasmi LPPSA. Pastikan kira dengan teliti sebelum memohon.

 

Adakah pinjaman rumah LPPSA hanya untuk beli rumah baru sahaja?

Tidak, pinjaman rumah LPPSA boleh digunakan sama ada untuk membeli rumah baru atau rumah terpakai.

Pemohon bebas memilih jenis rumah yang ingin dibeli sama ada rumah baru daripada pemaju, rumah terpakai daripada pemilik sedia ada, rumah lelongan mahkamah atau mana-mana rumah yang sesuai.

Yang penting, pastikan harga rumah tidak melebihi RM500,000 dan pemohon tidak mempunyai sebarang pinjaman perumahan sedia ada. Pemohon juga perlu memenuhi syarat umur, pendapatan, pekerjaan dan lain-lain kriteria LPPSA.

Jenis rumah sama ada baru atau terpakai tidak menjadi penghalang untuk memohon, yang diberi keutamaan adalah kelayakan pemohon berdasarkan syarat yang ditetapkan.

 

Bolehkah saya gunakan pinjaman rumah LPPSA untuk membeli rumah kedua?

Tidak, pinjaman rumah LPPSA hanya untuk membiayai pembelian rumah pertama sahaja.

Pemohon yang sudah memiliki rumah atau pinjaman perumahan sedia ada tidak layak memohon pinjaman LPPSA untuk membeli rumah kedua atau seterusnya.

Ini kerana objektif utama skim LPPSA adalah untuk membantu golongan berpendapatan rendah dan sederhana yang belum memiliki rumah agar mampu memiliki rumah pertama.

 

3 Spesifikasi Rumah

 

Adakah terdapat sebarang yuran atau caj yang perlu dibayar untuk memohon pinjaman rumah LPPSA?

Tidak, tiada sebarang yuran atau caj dikenakan untuk memohon pinjaman rumah LPPSA.

Proses permohonan dan kelulusan adalah PERCUMA tanpa sebarang kos ditanggung oleh pemohon.Pemohon hanya perlu mengemukakan dokumen yang diperlukan seperti salinan Kad Pengenalan, slip gaji, penyata bank dan lain-lain secara percuma. Tiada fi atau caj dikenakan pada peringkat permohonan.

Caj hanya akan dikenakan selepas pinjaman diluluskan dalam bentuk kadar faedah ke atas jumlah pinjaman yang diluluskan. Kadar faedah adalah rendah pada kadar 3% setahun.

Ini berbeza dengan pinjaman perumahan komersial yang mengenakan pelbagai caj dan komisen semasa permohonan dan kelulusan. Skim LPPSA sememangnya mesra rakyat tanpa sebarang kos tambahan.

Jadi, mohon dengan yakin kerana ianya tidak melibatkan sebarang risiko atau kos kepada pemohon. Pastikan hanya kemukakan permohonan melalui LPPSA secara rasmi.

 

Key Takeaways

 • Pemohon LPPSA perlu berumur 21-65 tahun dan berpendapatan minima RM5,000 sebulan.
 • Jumlah pinjaman maksimum ialah RM300,000 atau 90% nilai rumah.
 • Proses kelulusan mengambil masa 14-30 hari jika dokumen lengkap.
 • Tiada yuran atau caj dikenakan, hanya kadar faedah 3% setahun.
 • Boleh memohon untuk rumah baru atau terpakai.
 • Hanya untuk beli rumah pertama, bukan rumah kedua.

 

Kesimpulan

 • Pastikan memenuhi syarat umur, pendapatan dan pekerjaan LPPSA.
 • Sediakan semua dokumen sokongan yang diperlukan secara lengkap.
 • Kira dan pastikan kelayakan pinjaman sebelum memohon.
 • Ikut prosedur LPPSA dan jangan guna agen atau ejen.
 • Manfaatkan skim LPPSA untuk memiliki rumah pertama dengan mudah.

 

rumahibs logo black
kontraktor rumah
bina rumah
pinjaman lppsa
pengeluaran kwsp
spesifikasi rumah
pelan rumah
rekabentuk rumah
bina rumah atas tanah sendiri
kontraktor rumah selangor